Demokracia a etika v školstve

Demokracia a etika v školstve

Vážení zákonní zástupcovia/rodičia, predkladáme Vám tému rokovania zo zasadnutia VV SRRZ zo dňa 17. 10. 2020 dotazníkovou formou e-mailom pod názvom Demokracia a etika v školstve, ako aj vznik  proaktívnych škôl a školských zariadení. Prosíme Vás o názor na proaktívne...
Kondolencia k úmrtiu Márie Pacherovej

Kondolencia k úmrtiu Márie Pacherovej

V Poprade, 14. októbra 2020 Drahý syn a blízka rodina, vážení pedagógovia a spolupracovníci, milí žiaci a ostatní trúchliaci, v tejto hodine nás spája bolesť a hlboká účasť na náhlom úmrtí dňa 13. októbra 2020 učiteľky a manažérky pani Márie Pacherovej. Každý, kto to...