REGISTER MV SR!

REGISTER MV SR!

Vážené dámy a vážení páni, upozorňujeme Vás, že kancelária SRRZ garantuje zápis údajov do registra mimovládnych neziskových organizácií, ktoré spravuje MV SR, len do doručenia všetkých korektných podkladov poštou na adresu kancelárie SRRZ najneskôr s dátumom 23. 10....
Výzva o cenu EPA ALCUIN

Výzva o cenu EPA ALCUIN

Vážené SRRZ – RZ pri škole a pri školskom zariadení,   SRRZ Vám predkladá list s výzvou na prihlásenie sa do súťaže s projektom, na vzdelávanie vo Vašej škole, alebo v školskom zariadení. Môžete to realizovať prostredníctvom SRRZ. Žiadame Vás o preštudovanie...