Vážené SRRZ – RZ pri školách a školských zariadeniach,

po prihlásení sa do časti Členská zóna nájdete v novinkách a v metodických pokynoch usmernenie pre poberateľov % zaplatenej dane!