1 Slovenská rada rodičovských združení
Ste 229859. návštevník Aktualizované 14.10.2019 17.56 © 2009 Koval Vasil
logo SRRZ Slovenská rada rodičrovských združení EPA
grafika grafika grafika
Dokumenty
Banská Bystrica - Žilina
R.c. Meno Typ Jazyk Ulica Mesto PSC
1 Rodicovské združ.pri ZŠ J.Matušku štátna slov. Kohútov sad 4 Dolný Kubín 026 01
2 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Ústredie 299,Oravská Lesná Oravská Lesná 029 57
4 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Kláštor pod Znievom Kláštor pod Znievom 038 43
15 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Nižné Valice,Nižná Kaloša Kaloša 982 52
19 Rodicovské združenie pri ZUŠ štátna slov. SNP 93 Turcianske Teplice 039 01
22 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Malý Cepcín Malý Cepcín 038 45
23 Rodicovské združ.pri ZŠ SNP štátna slov. Partizánska 13 Sucany 038 52
48 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Hrušov Hrušov 991 42
53 Rodicovské združenie pri ZŠ 1-3 štátna slov. Konrádovce Blhovce 980 32
64 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Tomášikova Martin 036 01
65 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Halicská cesta 10 Lucenec 984 01
69 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Hrachovo Hrachovo 984 53
90 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Oždany Oždany 980 11
93 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Bystricka Bystricka 038 04
96 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Vajanského 47 Lucenec 984 01
98 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Rimavské Zalužany, Rimavská Bana Rimavská Bana 980 53
101 Rodicovské združenie pri ZUŠ štátna slov. Salvova 1 Rimavská Sobota 979 01
105 Obchodná akadémia štátna slov. ul.Mieru 1 Rimavská Sobota 979 80
106 Rodicovské združenie pri VII.ZŠ štátna slov. J.Alexyho 1 Zvolen 960 01
111 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Bystricka Bystricka 038 04
121 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Školská 9 Lovinobana 985 54
132 ZŠ, P.K.Hostinského štátna slov. Družstevná Rimavská Sobota 979 01
133 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Horné Rakovce Turcianske Teplice 039 01
138 Rodicovské združenie pri ZUŠ štátna slov. Štúrova 6 Tornala 982 40
147 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Ratkovské Bystré Ratkovské Bystré 982 66
148 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Lehota nad Rimavicou Rimavská Bana 980 53
150 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Gorkého Martin 036 01
154 Rodicovské združ.pri Špec.škole štátna slov. Hlavná 383 Hnúšta 981 01
156 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Rimavská Píla,Vansovej 3 Rimavská Píla 980 61
167 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Turcek 173 Turcek 038 48
168 Rodicovské združenie pri ZŠ 1-5 štátna slov. Dražkovce Dražkovce 030 02
173 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Belá-Dubice Belá-Dubice 038 11
177 Rodicovské združ.pri J-MŠ pri OZETE štátna slov. ul.Kap.Nálepku 1 Tornala 982 01
190 Rodicovské združenie pri ZUŠ štátna slov. Nám.A.Hlinku 56 Ružomberok 034 01
194 Rodicovské združenie pri ZŠ 1-4 štátna slov. Školská 158 Hnúšta-Likier 981 01
226 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Školská 4 Tornala 982 01
230 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Koštany nad Turcom Koštany nad Turcom 038 41
232 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. ul.Slobody 638/2 Poltár 987 01
234 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Rožnavská 24/12 Tornala - Starna 982 01
235 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Rimavské Janovce Rimavské Janovce 980 01
237 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Masarykova 9 Lucenec 984 01
238 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. ul.Kpt.Šmála Rimavská Sobota 979 01
246 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Ratková Ratková 982 65
251 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Škultétyho 1 Tornala 982 40
271 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Školská 80 Likavka 034 95
280 Rodicovské združenie pri MŠ štátna mad. Radnovce Rimavská Sec 980 42
284 Rodicovské združenie pri ZŠ 1-4 štátna slov.
Turcianske Klacany 036 07
287 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Nám.4.apríla Liptovský Mikuláš 031 01
294 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Uzlovská 6 Martin-Priekopa 036 08
298 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Koštany nad Turcom 038 41
300 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Tornala 982 40
315 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Lokca 029 51
320 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Stredné Plachtince 991 24
321 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Teplý Vrch Budikovany 980 23
322 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov.
Hrnciarska Ves 980 13
328 Rodicovské združenie pri MŠ,J štátna slov. Nábrežie Rimavy 447 Hnúšta-Likier 981 01
331 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov.
Lipovec 036 01
335 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Trebostovo Koštany 038 41
336 Rodicovské združenie pri MŠ SMZ štátna slov. Hviezdoslavova Lubeník 049 18
339 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Rimavská Bana 980 53
346 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Jahodnícka Martin 036 01
359 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Bobrov 029 42
381 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov.
Cerovo pri Krupine 962 52
382 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov.
Turciansky Michal 039 01
383 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Kúpelná Velký Blh 980 22
393 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Blatnica pri Martine 038 15
396 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Trebelovce-Láza,pošta Rapovce Trebelovce-Láza 985 31
399 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Zuberec 027 32
407 Rodicovské združenie pri ZŠ 1-4 štátna slov. Opatová Lucenec 984 01
408 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov.
Blatnica 038 15
412 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Ul.vítazstva Rimavská Sobota 979 01
415 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Za zámkom 436 Víglaš 962 02
435 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. cast Medvedzie Tvrdošín 027 44
442 Rodicovské združenie pri ZŠ 1-4 štátna slov.
Revúca 050 01
449 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Nemocnicná 2 Dolný Kubín 026 01
450 Rodicovské združenie pri II.ZŠ štátna slov. Dolné Hámre Hodruša-Hámre 966 61
460 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. J.D.Matejovie Liptovský Hrádok 033 01
466 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Capajevova Martin 036 01
468 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Kostolná 646/57 Rajec nad Rajciankou 015 01
470 Rodicovské združenie pri ZŠ 1-4 štátna mad. Biskupice Filakovo 986 01
471 Rodicovské združ.pri SPŠ drevár. štátna slov.
Zvolen 960 01
472 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Spojová 14 Banská Bystrica 974 01
477 Rodicovské združenie pri ZUŠ štátna slov. Rázusova 8 Filakovo 986 01
489 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Ratková 224 Ratková 982 65
502 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. P.Dobšinského Rimavská Sobota 979 01
504 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. SNP Kalinovo 985 01
512 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov.
Dubové 038 23
521 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Žaškov 027 21
527 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Málinec 985 26
533 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Lubochna 034 91
534 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Školská 6 Nová Bana 968 01
546 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Strelníky Lubietová 976 55
551 Rodicovské združenie pri ZŠ 1-4 štátna slov. Dudince 142 Dudince 962 71
552 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Hrachovo 980 52
558 Rodicovské združenie pri I.ZŠ štátna slov. ul.P.Jilemnického 1813 Zvolen 960 01
562 Rodicovské združenie pri ZŠ 1-4 štátna slov.
Babín 029 52
563 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Hradná Súlov 013 52
583 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Družstevná 5 Martin 036 01
585 Stredná zdravotnícka škola štátna slov. Tajovského 24 Banská Bystrica 974 01
586 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Podhradie Sucany 038 52
588 Rodicovské združ.pri ZŠ M.Kukuc. štátna slov. SNP 1199/36 Dolný Kubín 026 11
591 Rodicovské združ.pri SOU chem. štátna slov. Robinsonská cesta 2 Žilina 010 01
593 Rodicovské združ.pri ZŠ A.Bernol. štátna slov. ul.A.Kmeta 7 Martin 036 01
600 Rodicovské združenie pri ZŠ vjm. štátna mad. Ul.mieru Tornala 982 40
601 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Sklabina 038 03
603 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Hliník nad Hronom 966 01
607 Rodicovské združ.pri SPŠ J.Murgaša štátna slov. Hurbanova 7 Banská Bystrica 974 01
609 Rodicovské združ.pri Gymnáziu štátna slov. Gollnerovej-Gwerkovej 8 Banská Štiavnica 969 00
614 Rodicovské združenie pri IV.ZŠ štátna slov. ul.Družby 1754/2,Môtová Zvolen 960 01
620 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Nová 7,Budatín Žilina 010 03
625 Rodicovské združenie pri ZŠ 1-4 štátna mad.
Gemerské Michalovce 982 52
627 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Sielnica Sliac 962 31
628 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Nábrežie Dr.A.Stodolu Liptovský Mikuláš 031 01
630 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Horný Kelcov Vysoká nad Kysucou 023 55
631 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Vyhne 966 02
633 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Olešná 023 52
638 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov.
Turcek 038 48
640 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Turany nad Váhom 314 Turany nad Váhom 038 53
650 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Liptovská Lúžna 034 72
660 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Benice-Príbovce Príbovce 038 42
663 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Nábr.Rimavy 457 Hnúšta 981 01
665 Rodicovské združ.pri SOU drevár. štátna slov. Areál Buciny 409/15 Zvolen 960 96
666 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov.
Figa 982 51
670 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Cachovský rad Vrútky 036 07
671 Rodicovské združenie pri ZŠ 1-4 štátna slov. Dolný Badín Dolný Badín 962 51
672 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Bzovík 962 41
676 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Liptovské Revúce 234 Liptovské Revúce 034 74
677 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Lipová 2 Rajec 015 01
680 Rodicovské združ.pri Gymnáziu štátna slov. M.R.Štefánika 8 Krupina 963 88
686 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Hviezdoslavova 30 Závadka nad Hronom 976 67
692 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Cierny Balog-Jánošovka 976 52
703 Rodicovské združ.pri Gymnáziu štátna slov. Kostolná 8 Rajec nad Rajciankou 015 21
704 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Pionierska Sliac 962 31
706 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. ul.MPCL Brezno-Mazorníkovo 977 01
708 Gymnázium Jána Chalupku štátna slov. Štúrova 9 Brezno 977 01
710 Rodicovské združenie pri ZŠ vjm. štátna mad.
Gemer 982 61
711 Rodicovské združenie pri I.ZŠ štátna slov. Hrinová 1575 Hrinová 962 05
713 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Bátka 980 21
715 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Rumince,pošta Figa Rumince 982 51
724 Rodicovské združenie pri ZŠ 1-4 štátna slov.
Hrnciarske Zalužany 980 12
725 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Rimavská Sec 42 Rimavská Sec 980 42
726 Rodicovské združenie pri ZŠ 1-4 štátna slov.
Velké Teriakovce 980 51
738 Rodicovské združenie pri ZŠ vjm. štátna mad. v Králi Štrkovec 980 45
745 Rodicovské združ.pri Obch.akad. štátna slov. Velká Okružná 32 Žilina 011 57
746 Rodicovské združ.pri SPŠ stav. štátna slov. Velká Okružná Žilina 010 01
752 Rodicovské združ.pri SOU polnoh. štátna slov.
Kysucké Nové Mesto 024 01
760 RZ pri Gymnázium J.G.Tajovského štátna slov. Tajovského Banská Bystrica 974 01
764 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Slatinské Lazy 112 Slatinské Lazy 962 25
766 RZ pri SEŠ a Obchodná akadémia štátna slov.
Lucenec 984 01
768 Rodicovské združ.pri SOU energ. štátna slov. Komenského 50 Žilina 012 08
775 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Porúbka Liptovský Hrádok 033 01
777 Rodicovské združ.pri SOU obch. štátna slov. Halicská cesta 5 Lucenec 984 80
788 Rodicovské združenie pri MŠ,J štátna slov. Rožnavská Rimavská Sobota 979 01
789 Rodicovské združenie pri VII.MŠ štátna slov. Detva-sídlisko Detva 962 12
790 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Clementisova Kysucké Nové Mesto 024 01
795 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Kaloša 982 52
796 Rodicovské združenie pri ZŠ 1-4 štátna slov.
Šimonovce 980 03
797 Rodicovské združ.pri SOU textilné štátna slov. Kysucká cesta 5 Žilina 010 25
798 Rodicovské združ.pri ZŠ Dr.V.Clem. štátna slov.
Tisovec 980 61
801 Rodicovské združenie pri ZŠ 1-4 štátna slov.
Podrecany 985 55
802 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Cinobana 985 22
806 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Ul.mieru 154 Jesenské 980 02
807 Rodicovské združ.pri SOU želez. štátna slov. Jesenského 622/38 Zvolen 960 03
809 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov.
Šimonovce 980 03
810 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Lukovištia 980 26
815 Rodicovské združ.pri OU štátna slov. Švermova 1 Valaská 976 46
816 Rodicovské združenie pri ZŠ 1-4 štátna slov.
Gemerské Dechtáre 980 04
817 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Gemerský Jablonec 980 35
818 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Korna 023 21
830 Rodicovské združ.pri SOU polnoh. štátna slov.
Bukitka 986 01
836 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Hodejov 980 31
841 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov.
Hrnciarske Zálužany 980 12
847 Rodicovské združenie pri ZŠ 1-4 štátna slov. Král,pošta Štrkovec Král 980 45
851 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Gemerská Ves 982 62
853 Rodicovské združ.pri SOU elektr. štátna slov. Môtovská cesta Zvolen 960 01
859 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Mudronova Martin 036 01
863 Rodicovské združ.pri SOU polnoh. štátna slov. Demänovská cesta Liptovský Mikuláš 031 01
866 Rodicovské združenie pri I.ZŠ štátna slov. Kukucínova Detva 962 11
868 Rodicovské združenie pri I.ZŠ štátna slov. ul.Dr.Janského Žiar nad Hronom 965 01
874 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. ul.SNP 1177 Klenovec 980 55
878 Rodicovské združenie pri MŠ štátna mad.
Štrkovec 62 980 45
879 Rodicovské združ.pri SOU stroj. štátna slov. Štúrova 848 Detva 962 12
882 Rodicovské združenie pri ZUŠ štátna slov. Ul.SNP 39 Sliac 962 31
883 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Hostice 980 04
884 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Hatvaniho 321 Rimavská Sobota 979 01
889 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Komenského Námestovo 029 01
892 Rodicovské združenie pri ZŠ vjm. štátna mad.
Chanava 980 44
900 Rodicovské združ.pri Gymnáziu štátna slov. Hviezdoslavova 11 Tornala 982 40
911 Rodicovské združ.pri Gymnáziu štátna slov. Štúrova 34 Turzovka 023 54
916 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Jilemnického Cadca 022 01
922 Gymnázium+SPŠ odevná štátna slov.
Námestovo 029 01
923 Rodicovské združenie pri ZUŠ štátna slov. Nábr. Rimavy 78 Hnúšta 981 01
926 Rodicovské združ.pri SPŠ štátna slov. Novomeského 3 Martin 036 01
929 SOU služieb+SPŠ potravinárska štátna slov. Športová 1 Rimavská Sobota 979 01
931 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Nová Bana-Brehy Nová Bana 968 01
936 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Východná 032 32
937 Rodicovské združ.pri Gymnáziu štátna slov. Nám.padlých hrdinov 2 Filakovo 986 15
938 Rodicovské združenie pri ZŠ 1-4 štátna slov. Riecna 225/27 Vidiná 984 01
940 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Mýto pod Dumbierom 976 44
951 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Slobody Lúcky 034 82
955 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Dumbierska Banská Bystica 974 00
956 Rodicovské združ.pri CVC štátna slov. Belopotockého 1 Liptovský Mikuláš 031 83
959 Rodicovské združ.pri SOU tex. štátna slov. Ul.1.mája 1680 Liptovský Mikuláš 031 83
960 Stredná lesn.škola J.D.Matejovie štátna slov. Hradná 534 Liptovský Hrádok 033 14
961 Rodicovské združ.pri Domove mlád. štátna slov. Školská 7 Rimavská Sobota 979 23
962 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Oravské Veselé 029 62
968 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Demänovská cesta 5 Liptovský Mikuláš 031 01
971 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Ul.Terézie Vansovej Zvolenská Slatina 962 01
974 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Lom nad Rimavicou 976 53
976 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Závažná Poruba 032 02
980 Rodicovské združ.pri SOU poln. štátna slov. Sládkovicova 62/269 Ružomberok 034 01
982 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Pribylina 032 42
983 Rodicovské združ.pri SPŠ štátna slov.
Tvrdošín 027 44
984 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov.
Rimavská Bana 980 53
995 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Radvanská 4 Banská Bystrica 974 05
996 Stredná polnohosp.škola štátna slov. Halicská cesta 2205 Lucenec 984 03
998 Rodicovské združ.pri SOU obch. štátna slov. Ul.Csl.armády 1804 Liptovský Mikuláš 031 01
1000 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Lubela 032 14
1001 Rodicovské združenie pri ZŠ 1-4 štátna slov.
Dubovec 980 41
1002 Rodicovské združenie pri ZŠ 1-4 štátna mad.
Dubovec 980 41
1004 SPŠ Samuela Mikovíniho banícka a hutnícka štátna slov. Akademická 11 Banská Štiavnica 969 15
1013 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Ul.mládeže 26 Martin 036 01
1018 Rodicovské združ.pri DOŠ štátna slov. Ul.osvety 13 Nová Bana 968 28
1019 Rodicovské združ.pri SOU polnoh. štátna slov. Ul.osvety 13 Nová Bana 968 28
1020 Rodicovské združ.pri SOU elektrot. štátna slov. Zvolenská cesta 14 Banská Bystrica 975 32
1022 SOU spoloc.stravovania a DOŠ štátna slov. Wolkerova 31 Žilina 010 01
1032 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Novomeského ul.16 Banská Bystrica 974 00
1039 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Raková Raková 023 51
1042 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Ul.Frana Krála 838 Žarnovica 966 81
1044 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna mad. Šrobárova Rimavská Sobota 979 01
1046 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Zubrohlava 029 43
1047 Rodicovské združenie pri V.ZŠ štátna slov. Hrnciarska 1 Zvolen 960 01
1049 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Klenovec 980 55
1063 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Dubové 038 23
1064 Rodicovské združenie pri ZŠ 1-4 štátna slov. Kúpelná Velký Blh 980 22
1066 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. ul. sv. Gorazda Žilina 010 08
1068 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Hôrky 010 04
1069 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Liesek 027 12
1072 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Žilina-Brodno Žilina 010 14
1073 Rodicovské združenie pri IV.ZŠ štátna slov. Ul.A.Bernoláka 20 Detva 962 12
1075 Rodicovské združenie pri IX.ZŠ štátna slov. Západ,Teplicky,Pražská Zvolen 960 01
1078 Rodicovské združ.pri Gymnáziu štátna slov. Hradná 23 Liptovský Hrádok 033 01
1080 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Pionierska 2 Brezno 977 01
1082 Rodicovské združenie pri II.ZŠ štátna slov. Križkova 392/8 Kremnica 967 28
1083 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Cerovo 962 52
1087 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Zákopcie 023 11
1089 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Revolucná ul. Bytca 014 01
1091 Rodicovské združenie pri ZUŠ štátna slov. Moysesova Liptovský Hrádok 033 01
1095 RZ Gymnázium B.S.Timravy štátna slov. Halicská 5 Lucenec 984 43
1096 Rodicovské združ.pri Gymnáziu štátna slov. Štúrova 849 Detva 962 12
1099 Rodicovské združenie pri ZŠ 1-4 štátna mad. Vcelince Tornala 982 01
1108 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Okružná 2469,Lipovec Zvolen 960 01
1110 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Kriván Kriván 962 04
1120 Rodicovské združ.pri Gymnáziu štátna slov. Ul.P.Križku 390/4 Kremnica 967 01
1121 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Družstevná 10 Halic 985 11
1122 Rodicovské združenie pri ZŠ A.Sládkovica štátna slov. Gwerkovej-Gollnerovej Banská Štiavnica 969 01
1137 Rodicovské združenie pri ZŠ vjm. štátna slov.
Slovenská Lupca 976 13
1142 Rodicovské združ.pri SOU polnoh. štátna slov. Poltár 2,Železnicná 5 Poltár 987 80
1145 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Dobroc Cierny Balog 976 52
1148 Rodicovské združ.pri Gymnáziu štátna slov. Wolkerova ul. Žilina 010 00
1149 Rodic.združenie pri Súkromnej ZS súkromná slov Ul. Východná c.4 Martin 036 01
1151 Gymnázium P.O.Hviezdoslava štátna slov. Hviezdoslavovo nám.18 Dolný Kubín 026 01
1165 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Porúbka 072 61
1172 RZ pri SOU služieb,OÚ štátna slov. Stavbárska 11 Martin 036 80
1174 Rodicovské združ.pri SOU polnoh. štátna slov.
Krupina 963 01
1177 Rodicovské združ.pri SOU štátna slov. Ul.Osvety 29,Žilina-Bánová Žilina 010 40
1178 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. ul.Nová doba Nižná 027 43
1179 Stredná polnohospodárska škola štátna slov. Ul.O.Klokoca 3 Rimavská Sobota 979 01
1186 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Biely Potok Ružomberok 034 03
1189 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Cernová Ružomberok 034 06
1191 Rodicovské združ.pri SPŠ stroj. štátna slov.
Ružomberok 034 00
1192 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Dolná Tižina 013 04
1199 Rodicovské združ.pri Gymnáziu štátna slov. Daxnerova ul. Rimavská Sobota 979 01
1203 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Októbrová ul. Valaská 976 46
1206 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Školská 381 Rajecké Teplice 013 13
1207 Rodic.združ.pri Združ.strednej škole odevnej štátna slov. Hattalova 968/33 Námestovo 029 01
1209 Rodicovské združ.pri SOU strojár. štátna slov. Športová 1326 Kysucké Nové Mesto 024 41
1214 Rodicovské združenie pri ZŠ vjm. štátna slov.
Figa 982 51
1222 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Podbrezová 976 81
1223 Rodicovské združ.pri SOU kož. štátna slov. Vrbická 1 Liptovský Mikuláš 031 01
1230 Rodicovské združenie pri III.ZŠ štátna slov.
Detva 962 12
1232 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Skalité -Ústredie 023 14
1235 Rodicovské združenie pri ZŠ vjm. štátna mad. Starna Tornala 982 01
1237 Rodicovské združ.pri SOU staveb. štátna slov. Bakova jama 636/19 Zvolen 960 01
1242 RZ pri ZŠ Štefana Moysesa cirkevná slov. Kapitulská 21 Banská Bystrica 974 01
1244 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Malé Tatry 17 Ružomberok 034 02
1247 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Poniky 976 33
1249 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Terchová-ústredie Terchová 013 06
1251 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Jilemnického Banská Bystrica 974 01
1260 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Rázusova 9 Závadka nad Hronom 976 67
1263 Rodicovské združ.pri Špec.škole štátna slov. Bernolákova 2 Martin 036 01
1264 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Bacúch 976 65
1269 Rodicovské združenie pri ZUŠ štátna slov. Muránska ul. Revúca 050 01
1278 Rodicovské združ.pri SOU pepier. štátna slov. Bystrická 2 Ružomberok 034 01
1297 RZ pri Pedag.a soc. a obchodnej akadémii štátna slov.
Turcianske Teplice 039 01
1302 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Dolná Strehová 991 02
1308 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Liptovské Sliace 034 84
1331 RELAX-CVC detí a mládeže štátna slov.
Rimavská Sobota 979 01
1333 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Ul.Csl.brigády 2 Liptovský Mikuláš 031 01
1336 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Lúky Lúky 020 53
1340 Rodicovské združ.pri Gymnáziu štátna slov. Certovský rad Vrútky 038 61
1346 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Horné Rakovce Turcianske Teplice 039 01
1357 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Nábrežie 4.apríla Liptovský Mikuláš 031 01
1363 Rodicovské združ.pri SPŠ potrav. štátna slov. Športová 1 Rimavská Sobota 979 01
1371 Rodicovské združenie pri II.ZŠ štátna slov. Ul.SNP 10 Lucenec 984 01
1372 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Hviezdoslavova 822/8 Trstená 028 01
1373 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Rabca 029 44
1374 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Halicská cesta 7 Lucenec 984 03
1376 Rodicovské združenie pri ZUŠ štátna slov. Ul.A.Bernoláka 16 Ružomberok 034 01
1380 Rodicovské združenie pri IV.ZŠ štátna slov. Zarevúca 18 Ružomberok 034 01
1400 Rodicovské združenie pri II:MŠ štátna slov. Podbreziny Liptovský Mikuláš 031 01
1401 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Bobrovec 032 21
1406 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Priehradná Martin 036 08
1419 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Dolná Trnovská 36 Dolná Trnovská 010 01
1420 Mestský dom detí a mládeže štátna slov.
Bytca 014 01
1421 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Vranovská Liptovský Mikuláš 031 01
1425 Rodicovské združenie pri ŽDZ Odborárik štátna slov Školská 43 Žilina 010 04
1429 Rodicovské združ.pri ZŠ Centrum štátna slov. Klokocova Hnúšta 981 01
1431 Rodic.združ.pri CVC SPEKTRUM štátna slov. Hurbanova 28 Žilina 010 01
1435 Rodicovské združenie pri ZŠ vjm. štátna mad.
Rumince 982 51
1436 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Hybe 032 31
1450 Rodicovské združ.pri CVC štátna slov. Hurbanova 28 Žilina 010 01
1467 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Na Hôrke,Zvolen-Môtová Zvolen 960 01
1471 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Dumbierska,Sásová Banská Bystrica 974 01
1475 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Rázusova Cadca 022 01
1480 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Nám.A.H.Škultétyho Velký Krtíš 990 01
1485 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Štefánikova 432 Varín 013 03
1486 Rodicovské združenie pri III.MŠ štátna slov. Malinovského 874 Krupina 963 01
1487 Rodicovské združ.pri SOU služieb štátna slov. Hlinská 33 Žilina 010 52
1502 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Karpatská ul. Žilina 010 08
1508 Rodicovské združenie pri ZUŠ-výtv.odb. štátna slov. Dobšinského nám. 4 Žilina 010 01
1514 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Zákamenné 029 56
1515 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Doncová 4 Ružomberok 034 01
1521 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Ul. odbojárov 62 Polomka 976 66
1525 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Hviezdoslavova Revúca 050 01
1528 Rodicovské združenie pri II.MŠ štátna slov. Hodžova 10 Zvolen 960 01
1545 Rodicovské združ.pri Gymn.M.Hattalu štátna slov.
Trstená 028 01
1549 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Ul. mládeže 289 Strecno 013 24
1553 Rodicovské združenie pri ZUŠ štátna slov. Hodžova 5 Liptovský Mikuláš 031 01
1561 Rodicovské združenie pri ZŠ vjm. štátna mad. Stará Bašta 154 Stará Bašta 980 34
1597 Súkromné gymnázium súkr. slov. Fándlyho 3 Lucenec 984 01
1603 Rodicovské združenie pri ZUŠ štátna slov. Nábrežná 10/15 Vrútky 038 61
1604 Rodic. združ.pri DOMCEK CVC štátna slov. ul.M.R.Štefánika 33 Krupina 963 01
1613 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Dobrá Niva 962 61
1614 Rodicovské združ.pri CVC štátna slov. Mierová 71 Tornala 982 01
1617 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Komenského 7 Revúca 050 01
1619 Rodicovské združenie pri ZUŠ štátna slov.
Bytca 014 01
1622 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Ul.oslobodenia 161 Belá 013 05
1623 Rodicovské združ.pri Obch.akad. štátna slov. Bernolákova 2 Martin 036 01
1630 Rodicovské združenie pri ZŠ vjm. štátna mad. Ul.J.Kármána Lucenec 984 01
1631 Rodicovské združenie pri ZUŠ L.Árvaya štátna slov. Radlinského 2 Žilina 010 01
1635 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Ul.CSA 109/91 Ocová 962 23
1636 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Liptovská Osada 034 73
1649 Rodicovské združenie pri ZUŠ štátna slov. Kollárova 5 Nová Bana 968 01
1652 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Ul.L.Svobodu 40 Banská Štiavnica 969 01
1654 Rodicovské združenie pri II.ZŠ štátna slov. Jilemnického Zvolen 960 01
1657 Rodicovské združ.pri Gymnáziu štátna slov.
Rimavská Sobota 979 01
1663 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Limbová,Solinky Žilina 010 01
1666 Osemrocné športové gymnázium štátna slov. Tr.SNP 54 Banská Bystrica 974 01
1672 Rodicovské združenie pri ZŠ 1-4 štátna slov. Barca 31 Barca 982 51
1673 Rodicovské združ.pri CVC štátna slov. Kollárova 9 Revúca 050 01
1674 Gymnázium M.Kukucína štátna slov.
Revúca 050 01
1677 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Hontianske Nemce 962 65
1678 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov.
Rimavské Brezovo 980 54
1679 Stredná zdravotná škola štátna slov. Lúcna 1/a Lucenec 984 17
1680 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Konrádovce Blhovce 980 32
1683 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. J.Lettricha Martin 036 01
1688 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Hviezdoslavova Rimavská Sobota 979 01
1690 RZ pri Pedagogickej a sociálnej akadémii štátna slov. J.A.Komenského 12 Lucenec 984 01
1695 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov.
Gemerská Ves 982 62
1706 Rodicovské združ.pri Gymnáziu štátna slov. Horné Rakovce 1440 Turcianske Teplice 039 01
1709 Rodicovské združ.pri SOU služieb štátna slov. Školská 5 Banská Bystrica 975 90
1713 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Vitanová Liesek 027 12
1717 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Horná Ždana 966 04
1719 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Petzvalova Žilina - Hájik 010 15
1720 Rodicovské združ.pri CVC-Lienka štátna slov. Liptovský Hrádok 544 Liptovský Hrádok 033 01
1726 Rodicovské združ.pri CVC ELÁN štátna slov. Kackova 7 Ružomberok 034 01
1728 Rodicovské združenie pri ZUŠ štátna slov. Ul.Cyrila a Metoda 22 Žiar nad Hronom 965 01
1741 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Podhájska Martin 036 01
1744 Rodicovské združ.pri CVC TREND štátna slov. Obrancov mieru 7 Detva 962 12
1747 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Lietavská Lúcka-Skalka Lietavská Lúcka 013 11
1751 Rodicovské združenie pri CVC štátna slov. Bela IV. 6 Zvolen 960 01
1758 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Sebechleby 962 66
1760 Rodicovské združenie pri ZUŠ štátna slov.
Trstená 082 01
1762 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Ul.V.Clementisa Rimavská Sobota 979 01
1769 CVC Kaštiel Okolicné štátna slov.
Liptovský Mikuláš 031 04
1770 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Okolicianska 404,Okolicné Liptovský Mikuláš 031 04
1773 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Bystricaká cesta 70 Ružomberok 034 01
1774 Rodicovské združ.pri Obch.akad. štátna slov.
Žiar nad Hronom 965 01
1782 Rodicovské združ.pri ZŠ M.Hatalu štátna slov.
Dolný Kubín 026 01
1783 Rodicovské združenie ŠUV štátna slov. Scota Viatora 6 Ružomberok 034 01
1789 Rodicovské združenie pri ZUŠ J.L.Bellu štátna slov. Ul.Angyalova 419/35 Kremnica 967 01
1796 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Liptovská Teplá 034 83
1800 RZ pri SOU služieb a DOŠ štátna slov. Jilemnického 1286 Žiar nad Hronom 965 01
1812 Stredná škola podnikania štátna slov. Ul.Cervenej armády 25 Martin 036 01
1829 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Hviezdoslavova Krpelany 038 54
1831 Rodicovské združ.pri SOU strojárske štátna slov. Ul.Cervenej armády 25 Martin 036 01
1836 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Železnicná 245 Jelšava 049 16
1839 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Martinská Žilina-Vlcince 010 08
1846 RZ pri SOU SZSD štátna slov. Samuela Ormisa Revúca 050 01
1852 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Radzovce 985 58
1854 Rodicovské združenie pri CVC DOMINO štátna slov. M.Rázusa 23 Vrútky 038 61
1855 Rodicovské združ. Pri SOU elektrotechnickom štátna slov Pálenica 54/81 Liptovský Hrádok 033 17
1860 VI.ZŠ-integrov.detí štátna slov. Rázusova 1672/3 Zvolen 960 01
1861 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Ul.A.Stodolu Martin 036 01
1863 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Ivor Velké Rovné 013 62
1870 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Hurbanova Martin 036 01
1872 Rodicovské združ.pri Špec.škole štátna slov. Ul.J.Vojtaššáka 13 Žilina 010 08
1876 Rodicovské združ.priSPŠ stroj. štátna slov. Švermova 1 Zvolen 960 01
1877 Rodicovské združenie pri IV.ZŠ štátna slov. Ul.Jilemnického Žiar nad Hronom 965 01
1882 Rodicovské združenie pri ZUŠ štátna slov. Mudronova Martin 036 01
1886 Rodicovské združ.priSOU hutnícke štátna slov.
Žiar nad Hronom 965 01
1888 Rodicovské združ.pri ZŠ J.Palárika štátna slov. Ústredie 705 Raková 023 51
1906 Rodicovské združ.pri Gymnáziu štátna slov. Štefánikova 219/4 Bytca 014 44
1907 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Valca 038 35
1910 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Hrochot 976 37
1911 Rodicovské združenie pri ZŠ 1-4 štátna slov. Vavrecka 204 Námestovo 029 01
1917 Rodicovské združ.pri SOU strojár. štátna slov. Okružná 693 Cadca 022 01
1920 Rodicovské združ.pri SPŠ štátna slov. ul.Scotta Viatora 8 Ružomberok 034 01
1921 Rodicovské združ.pri Obcho.akad. štátna slov. Scota Viatora 4 Ružomberok 034 01
1929 Rodicovské združ.pri Gymnáziu štátna slov. Bernolákova 9 Nová Bana 968 01
1932 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. M.R.Štefánika Vrútky 038 61
1935 Rodicovské združ.pri Gymnáziu štátna slov. Hlinská 29 Žilina 010 01
1951 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. T.Vansovej 16 Liptovský Mikuláš 031 01
1955 Rodicovské združenie pri III.ZŠ štátna slov. Kollárova 1 Žiar nad Hronom 965 01
1956 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Divina 013 31
1960 Rodic.združ.pri Osemrocnom gymnáziu štátna slov. J.Lettricha Martin 036 01
1961 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. J.Lettricha Martin 036 01
1966 Katolícke gymnázium Š.Moysesa,osemrocné cirkevná slov. Hurbanova 9 Banská Bystrica 974 01
1968 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Janova Lehota 966 24
1969 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Tatranská 10 Banská Bystrica 974 01
1970 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Kamenná Poruba 013 14
1972 RZ pri Špeciálna základná škola štátna slov. S.Chalupku 315/16 Kremnica 967 01
1976 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Jazernica 038 44
1981 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Ul. Imatra 2458/8 Zvolen 960 01
1982 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Šoltésovej 23 Martin 036 01
1983 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Divadelná Martin 036 01
1985 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Alendeho ul. Martin 036 01
1987 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Palúcanská 22 Liptovský Mikuláš 031 01
1991 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Ul. P. Mudrona Martin 036 01
1992 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Jesenského 22 Martin 036 01
1993 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Ul. B. Bullu Martin 036 01
1998 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Hurbanova ul. Martin 036 01
1999 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Ul. Viliama Žingora Martin 036 01
2001 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov.
Žabokreky 038 40
2003 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Štúrova 70 Kokava nad Rimavicou 985 05
2004 Rodicovské združ.pri CVC Spektrum štátna slov. Zvolenská 20 Žilina 010 08
2007 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Ul. SNP 539 Revúca 050 01
2013 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Bagarova ul. Martin 036 01
2014 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Lietava 398 Lietava 013 18
2015 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Hurbanova 10 Sucany 038 52
2018 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Krížna 1157/11 Turany 038 53
2020 Rodicovské združenie pri III.ZŠ štátna slov. Ul. J. V. Dolinského Martin 8 036 08
2021 Rodicovské združenie pri ZUŠ L. Árvaya štátna slov. Dolný Val 12 Žilina 011 42
2022 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Sedliacka Dubová 027 55
2030 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Valca Martin 038 35
2031 Rodicovské združ.pri 8r.gymnáziu štátna slov. Školská ul. Tvrdošín 027 44
2037 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Zvolenská ulica Martin 036 01
2044 Rodicovské združenie pri ZUŠ štátna slov. Školská ul. Poltár 987 01
2045 Rodicovské združ.pri Konzervator. štátna slov. Hurbanova 12 Žilina 010 01
2046 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Liet.Svinná Babkov Liet.Lúcka 013 11
2047 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Rúbanisko 1/16 Lucenec 984 03
2050 Rodicovské združenie pri MS štátna slov. Vajanského 6 Rožnava 048 01
2054 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Teplicka nad Váhom 013 01
2057 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Prachaticka 2421/45 Zvolen 960 01
2059 Rodicovské združenie pri ZUŠ štátna slov.
Kysucké Nové Mesto 024 01
2061 Rodicovské združenie pri ZUŠ štátna slov. Lipové námestie 26 Modrý Kamen 990 01
2066 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Dolné Plachtince Dolné Plachtince 991 24
2068 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Hodejov 452 Hodejov 980 31
2079 Rodicovské združenie pri ZUŠ štátna slov. Martinská 19 Žilina 010 08
2090 Rodicovské združ. pri Gymnáziu štátna slov. T. Ružicka 3 Žilina 010 01
2103 Rodicovské združenie pri Gymnáziu štátna slov. Hurbanova 30 Tornala 982 01
2110 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Tehelná 2549/5 Zvolen 960 01
2118 Rodicovské združ.pri ZŠ I.B.Zochu štátna slov. Jilemnického 94/3 Revúca 050 01
2122 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Nálepkova Martin 036 01
2123 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Hviezdoslavova ul. Martin 036 01
2126 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Námestie Š. Moyzesa 23 Banská Bystrica 974 01
2127 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Francúzskych partizánov Vrútky 038 61
2130 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. ul.1.csl.brigády Vrútky 038 61
2142 Rodicovské združ.pri ZŠ - Sv. Gorazda cirkevná slov. Komenského 495 / 31 Námestovo 029 01
2147 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. ul.Budovatelov Martin 036 01
2148 Rodicovské združ.pri SPŠ štátna slov. ul.Osvety 29 Žilina - Bánová 010 04
2151 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Mojš c.150 Žilina 010 01
2175 Rodicovské združ.pri MŠ C.a M. štátna slov. Sv.Cyrila a Metoda 64 Vrútky 038 61
2176 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov.
Lubochna 034 91
2184 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Hrabiny c.90 Lipovec 038 61
2185 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna sk
Hladovka 238 027 13
2188 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Š.Tuceka 89 Velký Krtíš 990 01
2193 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Dolná Trnovská 38 Žilina 010 01
2195 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov.
Žilina - Trnové 010 01
2202 Rodicovské združ.pri Gymnáziu štátna slov. Školská 8 Poltár 987 01
2205 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Trnavská 2830 Žilina 010 08
2212 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Priehradna 28 Martin 036 08
2213 SOU-hotel.akad.obchod.akad. štátna slov. Slanická osada Námestovo 029 01
2218 Rodicovské združenie pri SPŠP štátna slov. Predmestská 82 Žilina 010 62
2220 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Skalka 17 Lietavská Lúcka 013 11
2221 Rodicovské združ.pri ZŠ Hliny VII štátna slov. Jarná 20 Žilina 010 01
2227 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Rosina 147 Rosina 013 22
2229 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Petzvalova Žilina - Hájik 010 15
2232 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. cast Hôrky Žilina 010 15
2234 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Limbová ul. Žilina 010 01
2240 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Gogolova ul. Martin 036 01
2241 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Puškinova 3 Žilina 010 01
2245 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Bajzova 9 Žilina 010 01
2248 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Nám.J.Borodáca Žilina 010 08
2252 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Mojšova Lúcka Žilina 010 01
2269 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov.
Lietava 013 18
2281 Rodicovské združenie pri SOU štátna sk Sasinkova 45 Žilina 011 43
2300 Rodicovské združ.pri MŠ Hliny IV štátna slov. Cajáková 4 Žilina 010 01
2302 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Skolská ul. Turzovka 023 54
2343 Rodicovské združenie pri MS štátna slov Vendelína Javorku 29 Zilina - Hliny V. 010 01
2361 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna sk
Rosina 013 22
2364 Rodicovské združenie pri MŠ štátna sk Študenská 15 Žilina-Považský Chlmec 010 03
2369 Rodicovské združ.pri II.ZŠ štátna sk Štúrova 12 Detva 962 12
2371 Rodicovské združenie pri MŠ štátna sk Gemerská 20 Žilina 010 08
2373 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna sk Polgrún Olešná 023 52
2374 Rodicovské združenie pri MŠ štátna sk Hviezdoslavova 32 Žilina 010 01
2380 Rodicovské združenie pri MŠ štátna sk Kunerad Rajecké Teplice 013 13
2381 Rodicovské združenie pri CVC štátna sk Polná 1 Velký Krtíš 990 01
2389 Rodicovské združenie pri MŠ štátna sk Hricovská 31 Ovciarsko 010 04
2390 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna sk Školská 3 Poltár 987 01
2398 Rodicovské združ.pri ZŠ K.Rapoša štátna sk Školská 5 Brezno 977 01
2401 Rodicovské združenie pri MŠ štátna sk Okružná 159 Krasnany 013 03
2402 Rodicovské združenie pri MŠ štátna
Andreja Kmeta 15 Žilina 010 01
2407 Rodicovské združenie pri MŠ štátna sk
Horný Hricov 160 013 42
2411 Rodicovské združenie pri ZUŠ štátna sk A.Sládkovica 316 Dudince 962 71
2443 Rodicovské združ.pri Obch.akadémii štátna sk Štúrova 848 Detva 962 12
2447 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna sk Lipové nám.296/28 Modrý Kamen 992 01
2456 Rodicovské združenie pri ZUŠ štátna sk Školská 166 Tvrdošín 027 44
2460 Rodicovské združenie pri MŠ štátna sk Lietavská Svinná Žilina 013 11
2473 Rodicovské združenie pri MŠ štátna sk
Rajecká Lesná 416 013 15
2478 Rodicovské združenie pri MŠ štátna sk Stehlíkova Žilina - Vranie 010 14
2479 Rodicovské združenie pri MŠ štátna sk Kosova 168 Žilina - Brodno 010 14
2481 Rodicovské združenie pri Gymnáziu štátna sk Varšavská cesta 1 Žilina 010 08
2490 Rodicovské združenie pri ZUŠ štátna sk Svatotrojicné nám. 7 Krupina 963 01
2491 Rodicovské združenie pri MŠ štátna sk Hurbanova Bytca 014 01
2495 Rodicovské združ.pri ZŠ J.Krála štátna sk ul.Žiarska Liptovský Mikuláš 031 04
2500 Rodicovské združenie pri MŠ štátna sk Štúrova 403 Pliešovce 962 63
2506 Rodicovské združenie pri MŠ štátna sk 1.mája 161/1 Zvolen 960 01
2507 Rodicovské združenie pri MŠ štátna sk Podhorie Lietava 013 18
2517 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna sk Bystrická cesta 14 Ružomberok 034 01
2521 Rodicovské združenie pri ZUŠ štátna sk Nádvorná 10 Zvolen 960 25
2546 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna sk
Velká Calomija 991 09
2555 Rodicovské združenie pri ZUŠ J.Cikkera štátna sk Štefánik.nábr. c.6 Banská Bystrica 974 01
2557 Rodicovské združenie pri MŠ štátna sk Gorkého Martin 036 01
2562 Rada rodic.združ.HRON pri Gymnáziu štátna sk Mládežnícka 51 Banská Bystrica 974 01
2575 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna sk Kubínyiho nám.6 Lucenec 984 01
2590 Rodicovské združenie pri ZŠ 1.-4.roc. štátna slov. Zádubnie Žilina-Zádubnie 010 03
2602 Rodic.združenie pri ZS s MS štátna slov.
Utekác 985 06
2613 Rodicovské združenie pri MS štátna slov Sídlisko Rimava 28 Rimavská Sobota 979 01
2627 Rod. Združ.pri Združ. strednej odb.škole štátna slov. G. Viesta 6 Revúca 050 80
2630 Rodicovské združenie pri MS štátna slov Osloboditelov Rajecké Teplice 013 13
2633 Rodicovské združenie pri ZS s MS štátna slov
Jastrabá 966 32
2637 Rodicovské združenie pri MS štátna slov A.Bernoláka Varín 013 03
2640 Rodic.združ.pri Prvom slov.literárnom gym. štátna slov. Zeleznicná 260 Revúca 050 01
2645 RZ pri Združ.stred.škole odievania a služieb štátna slov Hlinská 33 Žilina 010 52
2662 Rodicovské združenie pri ZS štátna slov Skolská Pliešovce 962 63
2663 Rodicovské združenie pri MS štátna slov SNP 37 Velký Krtíš 990 01
2664 Rodicovské združenie pri ZS štátna slov Skolská 49 Zilina - Závodie 010 04
2666 Rodicovské združenie pri ZS štátna slov
Trnavá Hora 96611
2669 Rodicovské združenie pri MS štátna slov P.O.Hviezdoslava 51 Velký Krtíš 990 01
2688 Rodic.združ.pri SPS štátna slov Nábrežná 1325 Kysucké Nové Mesto 024 14
2690 Rodicovské združenie pri ZS štátna slov Ustredie Svrcinovec 023 12
2695 Rodicovské združenie pri Obch.akadémii štátna slov Nábrežná 1325 Kysucké Nové Mesto 024 14
2697 Rodic.združ.pri Združ.strednej škole stavebnej štátna sk Školská 8 Liptovský Mikuláš 031 01
2698 Rodicovské združenie pri MS štátna slov Venevská 29 Velký Krtíš 990 01
2699 Rodicovské združenie pri ZS s MS štátna slov
Malá Lehota 966 42
2701 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov Cervenej armády 27 Velký Krtíš 990 01
2705 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Dolinský potok 1114 Kysucké N.Mesto-Sulkov 024 01
2709 Rodicovské združenie pri ZŠ s MŠ štátna slov
Tekovská Breznica 700 966 52
2716 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov Belanská Štvrt 7/573 Liptovský Hrádok 033 01
2720 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov Nábrežie A.Stodolu 1888 Liptovský Mikuláš 031 01
2721 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov Nábrežná 2 Vrútky 038 61
4214 Rodicovské združenie pri MŠ štátna sk Hlavná cesta Konská 013 13
4215 Rodicovské združenie pri MŠ štátna sk
Necpaly 038 12
4220 Rodicovské združenie pri ZŠ 1-4 štátna sk Durciná 225 Rajec 015 01
Členovia
Rodičovské noviny Adresy členov Výkonného výboru
Korešpondencia SRRZ Foto a video
Kontakt Download
Grafika Grafika