1 Slovenská rada rodičovských združení
Ste 229859. návštevník Aktualizované 14.10.2019 17.56 © 2009 Koval Vasil
logo SRRZ Slovenská rada rodičrovských združení EPA
grafika grafika grafika
Dokumenty
Košice - Prešov
R.c. Názov Typ Jazyk Ulica Mesto PSC
6 Rodicovské združenie pri ZŠ 1-4 štátna slov. Záhor Záhor 072 53
7 Rodicovské združenie pri ZŠ 1-4 štátna slov. Petrovce nad Laborcom Petrovce nad Laborcom 072 21
9 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Budovatelská 164 Giraltovce 087 01
10 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Liptovská Teplicka Liptovská Teplicka 059 40
24 Rodicovské združenie pri ZŠ 1-4 štátna slov. Jánovce Jánovce 059 13
26 Rodicovské združ.pri SOU obch. štátna slov. Nám. baníkov 35 Nižná Slaná 049 23
27 Rodicovské združenie pri II.ZŠ štátna slov. Komenského 12 Sobrance 073 01
29 Rodicovské združenie pri ZUŠ -výtvar. štátna slov. Irkutská 1 Košice 040 01
32 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Vydrník Vydrník 059 14
33 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Hýlov 62 Hýlov 044 12
34 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Boliarov,pošta Kecerovce Kecerovce 044 47
35 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Záhradné Záhradné 082 16
43 Rodicovské združenie pri ZŠ 1-4 štátna slov. Porupa pod Vihom,pošta Jovsa Poruba pod Vihom 072 32
45 Spišská alternatívna MŠ štátna slov. Fándlyho 13 Spišská Nová Ves 052 01
47 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Severná 5 Kežmarok 060 01
51 Rodicovské združenie pri I.ZŠ štátna slov. Komenského 6 Sobrance 073 01
55 Rodicovské združ.pri SPŠ štátna slov. Stojanova 1 Spišská Nová Ves 052 01
57 Stredná priem.šk.stavebná štátna slov. Lermontova 1 Košice 040 12
58 Rodicovské združenie pri ZUŠ štátna slov. Nám.Majstra Pavla 48 Levoca 054 01
60 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Žbince Žbince 072 16
66 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Nacina Ves Nacina Ves 072 21
68 Rodicovské združ.pri SOU elektr. štátna slov. L.Podjavorinskej 22 Prešov 080 05
70 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Košická Belá Košická Belá 044 65
71 Rodicovské združ.pri SOU elektrot. štátna slov. Hviezdoslavova 44 Stropkov 091 01
72 Rodicovské združ.pri SOU polnohosp. štátna slov. Stará Lubovna Stará Lubovna 064 01
73 Rodicovské združ.pri SPŠ elektr. štátna slov. Partizánska 1 Michalovce 071 01
75 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Marhan Marhan 086 45
77 RZ pri Gymnázium P.J.Šafárika štátna slov. Akademika Hronca 1 Rožnava 048 01
78 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Mauerova 1 Košice 040 01
86 Rodicovské združ.pri SŠ poln. štátna slov. Kapušianska 6 Michalovce 071 83
87 Rodicovské združenie pri ZUŠ štátna slov. Bernolákova 26 Košice 040 11
91 Rodicovské združ.pri SOU textilné štátna slov. ul.SNP Svit 059 21
92 Rodicovské združenie pri ZŠ vjm. štátna slov. Turna nad Bodvou Turna nad Bodvou 044 02
94 Rodicovské združ.pri Gymnáziu štátna slov. Dominika Tatarku Poprad 058 01
100 Rodicovské združenie pri ZUŠ štátna slov. Nám. Slobody 8 Krompachy 053 41
102 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Kecerovce Kecerovce 044 47
103 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. ul.SNP 1 Spišské Vlachy 053 61
107 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Gemerská Panica Gemerská Panica 980 46
109 Rodic. združ.pri SOU Aurela Stodolu štátna slov. Strojárenská 3 Košice 040 01
112 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Solovjevova 2 Košice 040 00
113 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Bracovce Falkušovce 072 05
114 Rodicovské združ.pri SOU polnoh. štátna slov. Kušnierska 2 Kežmarok 060 01
119 RZ pri Pedagog. a sociálnej akadémii štátna slov. Kmetovo stromoradie 5 Prešov 081 75
120 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Zimná ul. Prešov-Sekcov 080 01
123 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Bernolákova Vranov nad Toplou 093 80
127 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Košická Polianka Košická Polianka 044 41
129 SOU Spotrebných družstiev Jednota štátna slov. Pod Kalváriou 36 Prešov 080 02
130 Rodicovské združ.pri Gymnáziu štátna slov. Popradské náb. Poprad 058 01
131 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Tatranská Lomnica Starý Smokovec 059 60
134 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Ul.29.augusta Poprad 058 01
139 Rodicovské združ.pri Gymnáziu štátna slov. Masarykova 1 Michalovce 071 01
140 Rodicovské združenie pri III.ZŠ štátna slov. Wolkerova ul. Bardejov 085 01
141 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Vinné Vinné 072 31
143 Rodicovské združenie pri ZŠ 1-4 štátna slov. Chrast nad Hornádom Chrast nad Hornádom 053 63
146 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Demjata Tulcík 082 13
149 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Bajkalská 17 Košice 040 01
151 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Košice-Šaca Košice-Šaca 040 15
153 Rodicovské združenie pri ZŠ vjm. štátna mad. Turna nad Bodvou Turna nad Bodvou 044 02
158 RZ pri Gymnázium a ZŠ s vjm. štátna mad. Kuzmányho 18 Košice 040 01
165 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Betliar Betliar 049 21
170 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Odborárska 30 Prešov 080 01
172 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Nejedlého Spišská Nová Ves 052 01
175 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Sokolany Košice 044 56
178 Rodicovské združenie pri ZUŠ štátna slov.
Moldava nad Bodvou 045 01
179 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Školská 3 Poproc 044 24
180 Rodicovské združenie pri I. ZŠ štátna slov. Francisciho 832/21 Poprad 058 01
185 Rodicovské združenie pri ZŠ 1-4 štátna slov. Nižná Myšla 2 Nižná Myšla 044 15
186 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Bernolákova 14 Košice 040 11
187 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Hroncova 23 Košice 042 00
188 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Dneperská 1 Košice 040 12
189 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Májové nám.1 Prešov 080 01
192 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Bohdanovce Bohdanovce 044 16
193 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Pionierov 18 Rožnava 048 01
195 Rodicovské združenie pri ZŠ 1-4 štátna slov. Hatalov Hatalov 072 16
198 Rodicovské združ.pri SŠ poln. štátna slov. Kukucínova 1 Sabinov 083 01
201 Rodicovské združ.pri Gymnáziu štátna slov. Školská ul. Spišská Nová Ves 052 80
204 Rodicovské združ.pri Gymnáziu štátna slov. Hlavná 26 Stropkov 091 80
205 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Ruskov Ruskov 044 19
208 Štátna jazyková škola štátna slov. Užhorodská 8 Košice 040 01
209 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Kúpelná Prešov 080 01
211 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Toporec 3 Toporec 059 95
214 Rodic.združ.pri Združ.strednej škole odevnej štátna slov. Masarykova 24 Prešov 080 01
215 Rodicovské združenie pri ZUŠ štátna slov. Štefánikova 22 Sobrance 073 01
216 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Helcmanovce Helcmanovce 055 63
217 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Bracovce Falkušovce 072 05
218 Rodicovské združenie pri ZŠ 1-4 štátna slov. Smreková Smižany 053 11
219 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Vrbnica Hatalov 072 16
223 Rodicovské združ.pri Gymnáziu slov. štátna slov. Školská Moldava nad Bodvou 045 01
224 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Malá Ida Malá Ida 044 20
228 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Nad Medzou Spišská Nová Ves 052 01
242 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Popradské nábr.436/13 Poprad 058 01
254 Rodicovské združ.pri Špec.škole štátna slov. Inžinierska 24 Košice 040 01
259 Rodicovské združenie pri ZŠ 1-4 štátna slov. Vislanka Lubotín 065 41
263 Rodicovské združ.pri Gymnáziu štátna slov. SNP 607 Dobšiná 049 25
264 Rodicovské združ.pri SOU stroj. štátna slov. Zimná 96 Dobšiná 049 25
265 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Školská 307 Spišská Teplica 059 34
266 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Ulica mieru 134 Svit 059 34
269 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Lipová 13 Spišská Nová Ves 052 01
270 SPŠ banícka a geologická štátna slov.
Spišská Nová Ves 052 01
272 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Huncovce Huncovce 059 92
273 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Stará Lesná Stará Lesná 059 52
275 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Šemša Šemša 044 21
276 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Malcice Malcice 072 06
277 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. mjr. Kukorelliho Hanušovce nad Toplou 094 31
282 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Družstevná 222 Kurima 086 12
283 Rodicovské združ.pri SOU stroj. štátna slov. Slovenská 5 Bardejov 085 29
285 Rodicovské združenie pri ZŠ 1-4 štátna slov. Rudník 205 Rudník 044 22
288 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Nižný Hrabovec 086 11
289 Rodicovské združ.pri Špec.škole štátna slov. Lemnová 53 Moldava nad Bodvou 045 01
290 Rodicovské združenie pri ZŠ 1-4 štátna slov. Milavá 55 Lipany 082 71
291 Rodicovské združ.pri ZŠ štátna slov. Tovarné Tovarné 094 01
292 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Kuzmice Kuzmice 076 12
295 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Bežovce 072 53
296 Rodicovské združ.pri SOU stroj. štátna slov. Duklianska Prešov 080 00
297 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Šarišské Michalany 082 22
301 Rodicovské združ.pri Obch.akad. štátna slov. Murgašova 94 Poprad 058 01
304 Rodicovské združ.pri SPŠ stroj. štátna slov. Komenského 2 Košice 040 01
305 Rodicovské združ.pri Gymnáziu štátna slov. Fábryho 1 Velké Kapušany 079 01
306 SOU pre zrakovo postihnutú mládež štátna slov. Nám.Š.Kluberta 1 Levoca 054 01
308 Rodicovské združenie pri MŠ,J štátna slov. Okružná 49 Poprad 058 01
311 Rodicovské združ.pri Obch.akad. štátna slov. Volgogradská 3 Prešov 080 74
312 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Kokšov-Bakša 20 Kokšov-Bakša 044 13
313 Rodicovské združenie pri ZŠ 1-4 štátna slov. Merník Merník 094 23
314 Rodicovské združ.pri Gymnáziu štátna slov. ul.Dr.Daxnera 88 Vranov nad Toplou 093 13
317 Rodicovské združ.pri Konzervat. štátna slov. Timonova 2 Košice 042 03
318 Rodicovské združ.pri Špec.škole štátna slov.
Ždana 044 11
319 Rodicovské združ.pri Gymnáziu štátna slov. Komenského 40 Sabinov 083 01
326 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Hrabkov 082 33
327 Rodicovské združenie pri ZŠ 1-4 štátna slov.
Lucivná 059 31
332 Rodicovské združ.pri Gymnáziu štátna slov. Konštantínova Prešov 080 01
334 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Park mládeže 5 Košice 040 01
337 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Ul.mládeže Poprad 058 01
338 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Krosnianska 4 Košice 040 01
340 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Švábovce 059 12
343 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Pavlovce nad Uhom 072 14
344 Rodicovské združ.pri SPŠ štátna slov. Partizánska 1059/23 Snina 069 15
348 Rodicovské združenie pri ZŠ 1-4 štátna slov.
Vislanka 065 41
351 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Malcice 072 06
352 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Mokrance Moldava nad Bodvou 045 01
353 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Mlynceky Mlynceky 059 76
354 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Nižná Vola Lukavica 086 21
355 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov.
Lipníky 082 12
356 SOU stroj.,Dievc.odb.šk.,Gymnáz. štátna slov. Kollárova 17 Secovce 078 01
357 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Kechnec 13,pošta Sena Kechnec 044 58
358 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Budkovce 072 15
361 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Škultétyho Košice 040 01
362 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov.
Lemešany 082 03
364 Rodicovské združenie pri I.ZŠ štátna slov. ul.T.J.Moussona 4 Michalovce 071 01
366 Rodicovské združ.pri SOU obch. štátna slov. Veterná 16 Bardejov 085 01
367 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Rudnany 053 23
370 RZ pri SPŠ M.C.Sklodowskej štátna slov. SNP 8 Svit 059 21
372 Rodicovské združenie pri ZŠ 1-4 štátna slov. Kelsa 35 Kelsa 044 18
373 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Školská 1 Velký Šariš 082 11
374 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov.
Nižná Myšla 044 15
384 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Remeniny 094 31
388 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Obrancov mieru 20 Košice 040 01
392 Rodicovské združ.pri SOU stav. štátna slov. Sov.armády 50 Košice 040 00
395 Združ.stredná škola hotel.služ.a obchodu štátna slov. Školská 4 Michalovce 071 01
398 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Obchodná 59 Lendak 059 07
401 Rodicovské združenie pri ZŠ 1-4 štátna slov. SNP 13 Spišské Vlachy 053 61
402 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov.
Falkušovce 072 05
403 Rodicovské združ.pri SOU chemi. štátna slov. Hviezdoslavova 32 Svit 059 21
404 Gymnázium gen.L.Svobodu štátna slov.
Humenné 066 01
405 Rodicovské združenie pri I.ZŠ štátna slov. Komenského Stropkov 091 01
406 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Durkov 273 Durkov 044 19
411 Rodicovské združenie pri ZŠ 1-4 štátna slov.
Dlhé Stráže 054 01
414 Rodicovské združ.pri SOU stavebné štátna slov. Partizánska 23 Michalovce 070 01
420 Rodicovské združenie pri ZŠ 1-4 štátna slov.
Vernár 059 17
424 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Královce 103 Královce 044 44
426 Rodicovské združ.pri MŠ štátna slov. Cervenej armády 323 Velká Ida 044 55
430 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Slanec 044 17
431 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Štós 044 26
432 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. L.Novomeského 2 Košice 040 01
433 Rodicovské združ.pri Gymnáziu štátna slov. Poštová 9 Košice 040 01
438 Rodicovské združenie pri ZUŠ štátna slov. Hlavná 68 Košice 040 01
439 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Prakovce 055 62
445 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Vyšný Hrušov 067 32
451 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Kvacany 032 24
454 Rodicovské združenie pri ZŠ 1-4 štátna slov. Školská 200 Slovenské Nové Mesto 076 33
455 Rodicovské združ.pri DD štátna slov. Koromla 164 Koromla 072 62
456 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Zimná Dobšiná 049 25
457 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Velký Folkmar 055 51
458 Rodicovské združ.pri SOU polnoh. štátna slov.
Cecejovce 044 71
459 Rodicovské združenie pri ZŠ 1-4 štátna slov.
Porác 053 23
462 Rodicovské združenie pri ZŠ štát. slov. Školská 297 Jaklovce 055 61
465 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Mlynská Stropkov 091 12
475 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Kendice 082 01
476 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Trhovište 072 04
478 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Spišské Hanušovce 059 04
479 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Zámutov 094 15
480 Rodicovské združenie pri MŠ,J štátna slov. Francisciho 8/1674 Levoca 054 01
481 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Hôrka 50 Hôrka 059 12
483 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. L.Novomeského 4 Košice 040 01
486 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Jarková 63 Sabinov 083 01
487 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Komenského 5 Smižany 053 11
488 Rodicovské združenie pri ZŠ 1-4 štátna slov.
Plechotice 076 11
495 Rodicovské združ.pri Gymnáziu štátna slov. SNP 1 Gelnica 056 80
496 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Hutnícka Spišská Nová Ves 052 01
500 Rodicovské združenie pri ZŠ 1-4 štátna slov. Spišské Tomášovce Spišské Tomášovce 052 01
505 Rodicovské združenie pri II.ZŠ štátna slov. Severná Moldava nad Bodvou 045 01
507 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Levocská ul. Spišská Nová Ves 052 01
508 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Kamenského 14 Lipany 082 71
509 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Komenského 2 Spišský Hrhov 053 02
515 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Herlany 044 46
518 Rodicovské združenie pri ZŠ 1-4 štátna slov.
Vlachovo 049 24
522 Rodicovské združenie pri ZŠ 1-4 štátna slov.
Lenártov 086 06
523 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Hrabušice 053 15
528 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. IV/2-Sibír,Nový Smokovec Starý Smokovec 062 01
536 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Kluknava 053 51
539 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Nižný Hrušov 094 22
541 Rodicovské združenie pri ZUŠ štátna slov. ul.J.Krála 880 Vranov nad Toplou 093 01
542 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Harichovce 053 01
543 Rodicovské združenie pri ZŠ 1-4 štátna slov.
Zlaté-Rokytov 086 01
544 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Požiarnicka 3 Košice 040 01
547 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Novácany Rudník 044 22
553 Rodicovské združenie pri ZŠ 1-4 štátna slov.
Odorín 053 22
559 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Užhorodská 39 Košice 040 21
560 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Krížová Ves 059 01
561 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Pod lesom Dolný Smokovec 059 81
567 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Zemanská Krompachy 053 41
568 Rodicovské združenie pri III.ZŠ štátna slov. SNP Krompachy 053 41
569 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov.
Hatalov 072 16
570 Rodicovské združ.pri SOU služieb štátna slov. Družstevná 1475 Humenné 066 01
571 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Jasov 044 23
574 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. ul.SNP Dobšiná 049 25
580 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov.
Vlková 059 72
581 Rodicovské združ.pri Špec.škole štátna slov. Kukoreliho 339 Hanušovce nad Toplou 094 31
582 Rodicovské združenie pri ZŠ 1-4 štátna slov.
Cholkovce 072 63
584 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Vydrník 121 Vydrník 059 14
592 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Kysar 044 81
595 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Lada 97 Lada 082 12
612 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Gorkého Trebišov 075 01
613 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Sládkovicova 4 Prešov 080 01
616 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Spišský Štiavnik 059 14
621 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Tulcík 177 Tulcík 082 13
622 Rodicovské združ.pri Gymnáziu štátna slov. Šrobárova 46 Košice 042 23
623 Rodicovské združ.pri IV.MŠ,J štátna slov. Školská 5 Michalovce 071 01
636 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Kamenná Poruba 151 Kamenná Poruba 013 14
637 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Šarišské Dravce 082 73
653 Rodicovské združenie pri MŠ,J štátna slov. Miškovecká 20 Košice 040 01
655 Rodicovské združ.pri SOU stavebné štátna slov. Ostrovského 1 Košice 040 00
656 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Postupimská 37 Košice 040 00
657 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Komenského Spišská Nová Ves 052 01
662 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Gelnica 056 01
675 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Hlavná Valaliky 044 13
678 Rodicovské združenie pri MŠ,J štátna slov. Húskova 45 Košice 040 23
683 Rodicovské združenie pri ZŠ 1-4 štátna slov.
Durkov 044 19
684 Rodicovské združenie pri MŠ,J štátna slov. Zuzkin Park 2 Košice 040 11
685 Rodicovské združenie pri ZŠ 1-4 štátna slov. Sady nad Torysou-Byster Sady nad Torysou-Byster 044 41
688 Rodicovské združ.pri Gymnáziu štátna slov. Opatovská 7 Košice 040 01
696 Rodicovské združ.pri SPŠ strojn. štátna slov. Hviezdoslavova 6 Spišská Nová Ves 052 01
701 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Breznica 091 01
712 Rodicovské združenie pri XI.MŠ štátna slov. Masarykova 30 Michalovce 071 01
716 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Drábova 3 Košice 040 11
719 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Malcov 086 06
727 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Bzenov 082 42
735 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Komenského Poprad 058 01
740 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Michalany 076 14
742 Rodicovské združ.pri Obch.akad. štátna slov. Stocklova 24 Bardejov 085 13
744 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Komenského Sabinov 083 01
748 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Havaj 090 23
750 Rodicovské združ.pri Obch. akad. štátna slov. ul.J.Hronca 8 Rožnava 048 01
751 Rodicovské združenie pri ZŠ 1-4 štátna slov. Duplín Stropkov 091 01
755 Rodicovské združenie pri ZŠ 1-4 štátna slov.
Bystrany 053 62
758 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Turany nad Ondavou 090 33
761 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Rakovec nad Ondavou 072 03
769 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Lesnícka,Solivar Prešov 080 08
772 Rodicovské združenie pri II.ZŠ štátna slov. Centrálna Svidník 089 01
773 Rodicovské združenie pri ZŠ 1-4 štátna slov.
Kladzany 094 21
781 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Zápotockého Spišská Nová Ves 052 01
782 Rodicovské združenie pri I.ZŠ štátna slov. Komenského 22 Svidník 089 01
784 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Maurerova Krompachy 053 41
785 Rodicovské združenie pri ZUŠ štátna slov. Mnohelova Poprad 058 01
799 Rodicovské združenie pri ZŠ 1-4 štátna slov.
Šunava 059 39
804 Rodicovské združ.pri SOU elekt. štátna slov. Hlavná 1 Poprad - Matejovce 059 51
827 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Pod papiernou Bardejov 085 01
838 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Školská 256 Spišský Štvrtok 053 14
844 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Hrabské Malcov 086 06
845 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Moskovská 1 Michalovce 071 01
849 Rodicovské združenie pri ZŠ 1-4 štátna slov. Nižné Ružbachy,kúpele Ružbachy 065 02
850 Rodicovské združ.pri Gymnáziu štátna slov. Ul.17.novembra 6 Stará Lubovna 064 01
852 Rodicovské združenie pri ZŠ 1-4 štátna slov.
Poloma 082 73
854 Rodicovské združ.pri SPŠ drevár. štátna slov. Frkuského 7 Spišská Nová Ves 052 01
855 Rodicovské združ.pri Gymnáziu štátna slov. Duchnovicova Medzilaborce 068 01
856 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Jurkovicova 17 Prešov 080 01
857 Rodicovské združenie pri ZŠ s MS štátna slov.
Kamienka 065 32
858 Rodicovské združ.pri SOU služieb štátna slov. Gemerská 1 Košice 040 11
869 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Sedliská 094 09
870 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Ul.A.Duchnovica Medzilaborce 068 01
871 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Remetské Hámre 072 41
876 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Školská Sacurov 094 13
881 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Jenisejská 22 Košice 040 12
886 Rodicovské združenie pri ZUŠ štátna slov. Nám.sv.Martina 58 Lipany 082 71
887 Rodicovské združenie pri I.MŠ štátna slov. Prešovská 2 Sabinov 083 01
888 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Sídl.SNP Levoca 054 01
890 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov.
Paca 049 41
891 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov.
Jaklovce 055 61
893 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Oštepová 1 Košice 040 01
904 Rodicovské združ.pri CVC štátna slov. Ul.sv.Egídia Poprad 058 60
905 Popradský detský zbor pri ZUŠ štátna slov. Mnohelova Poprad 058 60
917 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Trebišovská 10 Košice 040 11
921 Rodicovské združ.pri SOU elektr.a DOŠ štátna slov. Rákociho 23 Královský Chlmec 077 01
925 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Cernina 090 16
927 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Vojcice 076 22
928 SOU energetické SEP štátna slov.
Velké Kapušany 079 01
933 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Cecejovce 044 71
941 Rodicovské združenie pri ZŠ 1-4 štátna slov.
Sulín 065 46
957 Rodicovské združenie pri MŠ štátna mad. Bretka Gemerská Panica 980 46
963 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Minovce 090 32
967 Rodicovské združ.pri SOU stroj. štátna slov. Dukelská cesta Svidník 089 01
969 Rodicovské združ.pri XXII.MŠ,J štátna slov. Ul.J.Švermu 6 Michalovce 071 01
975 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Ul.Gašpara Hajna 37 Levoca 054 01
986 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Nová Polhora 044 44
990 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Tatranská Štrba 059 41
993 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Chmelová Becherov 086 35
999 Rodicovské združ.pri SPŠ odevná štátna slov.
Svidník 089 01
1011 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Levocská ul.6 Stará Lubovna 064 01
1015 Rodicovské združenie pri ZŠ 1-4 štátna slov. Davidov Vranov nad Toplou 093 03
1017 Rodicovské združ.pri SOU štátna slov. Hviezdoslavova 5 Rožnava 048 01
1023 Rodicovské združ.pri SOU stavebné štátna slov. Okružná 761/25 Poprad 058 01
1028 Rodicovské združ.pri SOU dopravné štátna slov. Konštantínova 2 Prešov 080 01
1031 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Komenského ul. Stará Lubovna 064 01
1043 Rodicovské združ.pri SPŠ štátna slov. Komenského 5 Bardejov 085 01
1048 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Krcava 072 51
1057 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Kamenica 082 81
1062 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Proc 83 Pušovce 082 14
1065 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Mlynky-Biele Vody 053 76
1079 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Študentská Snina 069 01
1081 Rodicovské združenie pri ZŠ 1-4 štátna slov.
Snakov 086 06
1084 Rodicovské združenie pri ZUŠ výtv. štátna slov. Kovácska 43 Košice 040 01
1090 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Nižný Mirošov Vyšný Orlík 090 11
1092 Rodicovské združenie pri ZŠ Sama Tomášika štátna slov. ul.Zelený strom Rožnava 048 01
1093 Rodicovské združ.pri Dom.mládeže štátna slov. Medická 2 Košice 040 01
1094 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Komenského 1 Michalovce 071 01
1100 Rodicovské združenie pri II.MŠ štátna slov. Ul.F.Krála 23 Michalovce 071 01
1107 Rodicovské združenie pri ZŠ 1-4 štátna slov. Žakovce 70 Žakovce 059 73
1109 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Gemerská 2 Košice 040 01
1111 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Chmelovo 082 15
1115 Rodicovské združenie pri ZŠ 1-4 štátna slov. Brezovo Giraltovce 087 01
1127 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. sídl.P.O.Hviezdoslava Velké Kapušany 079 01
1138 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Kapušany 082 12
1140 Rodicovské združenie pri II.ZŠ štátna slov. Sídlisko 11 Vranov nad Toplou 093 01
1143 Rodicovské združ.pri Gymnáziu štátna slov. Ul.T.Ševcenka Prešov 080 01
1173 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Školská 16 Markušovce 053 21
1188 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Mníšek nad Popradom 065 22
1190 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna sk Mierová 1 Strážske 072 22
1195 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Podolínec 421 Podolínec 065 03
1204 Rodicovské združenie pri ZŠ vjm. štátna mad.
Velké Kapušany 079 01
1210 Rodicovské združenie pri VII.ZŠ štátna slov. Ul.kpt.Nálepku 16 Michalovce 071 01
1211 Rodicovské združenie pri ZUŠ štátna slov. J.Fabiniho 1 Spišská nová Ves 052 01
1215 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Park Angelínum 8 Košice 040 01
1216 Rodicovské združ.pri SOU služieb SZVD štátna slov. Ul.SNP c.1253 Poprad 058 01
1227 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Ul.Matice slovenskej Prešov 080 01
1228 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Polianska 1 Košice 040 01
1246 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov.
Košická Belá 044 65
1252 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Sady nad Torysou cast Byster Sady nad Torysou 044 41
1257 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Velký Slavkov Velký Slavkov 059 91
1261 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov.
Mokrance 045 01
1262 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Mukacevská 1 Prešov 080 01
1266 Rodicovské združ.pri Špec.škole štátna slov. Školská 10 Michalovce 071 01
1267 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Tuhrina 3 Tuhrina 082 07
1280 Rodicovské združenie pri V.ZŠ štátna slov. Školská 2 Michalovce 071 01
1289 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Ul.F.Krála 1 Poprad-Velká 058 01
1291 Rodicovské združ.pri ZŠ a gym.s vjm. štátna mad. Ul.CSA 15 Moldava nad Bodvou 045 01
1292 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Letná 3453 Poprad 058 01
1299 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Durkov 044 19
1303 Rodicovské združenie pri IX.MŠ štátna slov. Komenského 2 Michalovce 071 01
1304 LÚC-CVC detí a mládeže štátna slov.
Michalovce 071 01
1305 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Palín 072 13
1341 Rodicovské združenie pri II.ZŠ štátna slov. Francisciho 910/8 Poprad 058 37
1348 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Hemerkova 26 Košice 040 01
1350 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Nová Lubovna 065 11
1352 Rodicovské združ.pri CVC štátna slov. Slovenská 64 Gelnica 056 80
1354 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Vagonárska 1600 Spišská Sobota 058 01
1359 Rodicovské združ.pri Gymnáziu štátna slov. Lorencova 46 Krompachy 053 42
1360 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Ul.Jarná 3168/1 Poprad 058 01
1375 Rodicovské združenie pri ZUŠ štátna slov. Požiarnická 10 Gelnica 056 01
1377 Rodicovské združ.pri SOU hutn. štátna slov. Železiarenská 1 Košice 040 15
1389 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Malý Lipník 065 46
1403 KOR-GYM integrac.zariadenie štátna slov.
Hertník 086 42
1405 Rodicovské združ.pri Gymnáziu štátna slov. Železiarenská,Šaca Košice 040 11
1410 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Zalužice 072 34
1414 Rodicovské združenie pri V.MŠ štátna slov. Okružná 92 Michalovce 071 01
1427 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Tušická Nová Ves 072 02
1430 Rodicovské združenie pri XVIII.MŠ štátna slov. Leningradská 1 Michalovce 071 01
1432 Rodicovské združ.pri Odb.ucilišti štátna slov. Breziny 256 Prakovce 055 62
1433 Rodicovské združenie pri ZUŠ štátna slov. Medza Spišská Nová Ves 052 01
1442 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Smetanova 2,Solivar Prešov 080 01
1443 Rodicovské združ.pri ZŠ J.Švermu štátna slov. Štefánikova Humenné 066 01
1444 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Zemplínska 2 Prešov 080 01
1452 Rodicovské združ.pri CVC štátna slov. Ul.SNP 39 Krompachy 053 41
1455 Rodicovské združenie pri ZUŠ štátna slov. Krosnianska 6 Košice 040 22
1456 Rodicovské združ.pri SOU staveb. štátna slov. Vodárenská Prešov 080 01
1457 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Važecká 18 Prešov 080 05
1458 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Komenského 5 Rožnava 048 01
1460 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Važecká 11 Prešov 080 05
1464 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Ul.Ing.Kožucha Spišská Nová Ves 052 01
1470 Rodicovské združ.pri Hot.akadémii štátna slov. Baštová 32 Prešov 080 01
1474 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Bernolákova 19 Prešov 080 01
1478 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Šarišské Bohdanovce 176 Prešov 082 05
1481 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Bidovce 044 45
1489 Rodicovské združenie pri ZŠ vjm. štátna mad.
Královský Chlmec 077 01
1491 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Pionierska 33 Cana 044 14
1493 Rodicovské združ.pri SZŠ štátna slov.
Rožnava 048 01
1496 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Sídlisko Sever,Pribinova 34 Trebišov 075 01
1509 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Kežmarská 30 Košice 040 11
1517 Rodicovské združ.pri SPŠ stavebná štátna slov. Plzenská 10 Prešov 080 63
1518 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Borša 076 32
1523 Rodicovské združ.pri SPŠ elektr. štátna slov.
Prešov 080 01
1524 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Sibírska Prešov 080 01
1526 Rodicovské združ.pri SOU obch. štátna slov. Sídl. duklianskych hrdinov Prešov 080 01
1527 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Lechkého 1 Košice 040 26
1531 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Juh 1531 Vranov nad Toplou 093 01
1537 Rodicovské združenie pri ZUŠ štátna slov.
Valaliky 044 13
1539 RZ pri Gymnázium J.A.Komenského štátna slov. Puškinova 3 Košice 040 01
1543 Rodicovské združenie pri MŠ Mier štátna slov. Hviezdoslavova 3 Trebišov 075 01
1548 Rodicovské združenie pri ZŠ vjm. štátna mad.
Somotor 076 35
1554 RZ pri Škola úžitkového výtvarníctva štátna slov. Jakobyho 15 Košice 040 01
1558 Rodicovské združ.pri CVC štátna slov. Ul.M.R.Štefánika 19 Trebišov 075 01
1571 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Somotor 076 35
1575 Rodicovské združenie pri ZŠ vjm. štátna mad.
Streda nad Bodrogom 076 31
1608 Rodicovské združenie pri ZUŠ štátna slov. Štefánikova 20 Michalovce 071 01
1611 Rodicovské združenie pri MŠ vjm. štátna mad. CSA 22 Moldava nad Bodvou 045 01
1612 Rodicovské združenie pri ZUŠ štátna slov. Komenského Svidník 089 01
1615 Rodicovské združenie pri ZŠ vjm. štátna mad.
Velké Trakany 076 42
1617 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Komenského 7 Revúca 050 01
1624 Rodicovské združenie pri ZŠ vjm. štátna mad. Školská 4 Streda nad Bodrogom 076 31
1625 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Dumbierska 40 Prešov 080 01
1628 Rodicovské združ.pri ZŠAlapiskola štátna slov.
Buzica 044 73
1638 Rodicovské združenie pri VI. ZŠ štátna slov. Okružná 17 Michalovce 071 01
1653 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Chým 52 Perín 044 74
1660 Rodicovské združ.pri CVC OLYMP štátna slov.
Levoca 054 01
1664 Rodicovské združ.pri SOU dopr. štátna slov. Moldavská 2 Košice 040 01
1667 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Nižná Brána Kežmarok 060 02
1671 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Dostojevského Poprad 058 01
1681 Rodicovské združenie pri ZUŠ štátna slov.
Medzev 044 25
1682 Rodicovské združ.pri Gymnáziu štátna slov. Komenského 13 Lipany 082 71
1686 Cirkevné SOU sv.Cyrila a Metoda cirkev. slov. Tehliarska 1 Michalovce 071 01
1704 Rodicovské združ.pri SOUP štátna slov.
Lipany 082 71
1707 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Medzev 044 25
1712 Rodicovské združenie pri II.MŠ štátna slov. Záhradná ul. Streda nad Bodrogom 076 31
1725 Rodicovské združ.pri Obch.akad. štátna slov. Železnicná 127 Cierna nad Tisou 076 43
1730 Rodicovské združ.pri SOU želez. štátna slov. Železnicná 127 Cierna nad Tisou 076 43
1732 Rodicovské združ.pri CVC štátna slov.
Secovce 078 01
1737 ZŠ,tr.s waldorf.pedag. štátna slov. Družicová 4 Košice 040 12
1739 Rodicovské združenie pri ZUŠ štátna slov. Ul.mládeže 501 Stropkov 091 01
1745 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Tomášikova 31 Košice 040 01
1750 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Vítaz 236 Vítaz 082 38
1759 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Krompašská 372 Široké 082 37
1761 Rodicovské združ.pri SPŠ štátna slov. Pradiarenská 1 Kežmarok 060 80
1768 Rodicovské združ.pri SOU poln. štátna slov.
Pribeník 076 51
1776 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov.
Poproc 044 24
1781 Rodicovské združenie pri ZUŠ štátna slov.
Snina 069 01
1785 ZŠ P.O.Hviezdoslava štátna slov.
Snina 069 01
1791 Rodicovské združ.pri SOUP polnoh. štátna slov.
Vinicky 076 31
1794 Rodicovské združ.pri Gymnáziu štátna slov. Študentská 4 Snina 069 16
1795 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Švermova Snina 069 01
1798 Rodicovské združenie pri CVC štátna slov. Mierová 335/22 Medzilaborce 068 01
1799 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Komenského Medzilaborce 068 01
1802 Rodicovské združenie pri ZUŠ štátna slov.
Velké Kapušany 079 01
1804 Rodicovské združ.pri ZŠ sv.kríža cirkev. slov. Petržalská 21 Kežmarok 060 01
1811 Rodicovské združ. pri Stred.lesníckej škole štátna slov. Kollárova 10 Prešov 080 01
1819 Rodicovské združenie pri DOŠ štátna slov. Komenského 1 Humenné 066 59
1822 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Brezovica 082 74
1827 Rodicovské združenie pri MŠ vjm. štátna mad.
Královský Chlmec 077 01
1832 R.združ.pri Združ.stred.škole hotel.služieb štátna slov. Štefánikova 28 Humenné 066 01
1833 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna sk Dargov.hrdinov 19 Humenné 066 68
1838 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Jilemnického 2 Spišská Nová Ves 052 01
1840 Rodicovské združenie pri II.ZŠ štátna slov. Tranovského 7 Poprad 058 01
1842 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Pugacevova 7 Humenné 066 01
1845 Rodicovské združenie pri ZUŠ štátna slov. Štúrova 25 Humenné 066 01
1847 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Belá nad Cirochou 067 81
1849 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Cergovská 14 Prešov 080 09
1851 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Koškovce 067 12
1853 Rodicovské združenie pri ZUŠ štátna slov. Hviezdoslavova 12 Kežmarok 060 01
1858 SOU chem. a SPŠ štátna slov. Družstevná 1737 Humenné 066 01
1865 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Bajkalská 31 Prešov 080 01
1871 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Budovatelská 8 Prešov 080 01
1873 Rodicovské združenie pri ZUŠ štátna slov.
Giraltovce 087 01
1878 Obchodná akadémia štátna slov. Štefánikova 39 Humenné 066 01
1880 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Ul.P.Z.Vrbického Štrba 059 38
1891 Rodicovské združenie pri ZŠ vjm. štátna mad.
Jablonov 049 43
1894 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Široké 082 37
1898 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Tatranská 23 Košice 040 02
1908 Rodicovské združ.pri SOU stavebné štátna slov. Štefánikova 20 Humenné 066 01
1909 Základná reformovaná cirkevná škola cirkev. slov. Ul.kozmonautov 2 Rožnava 048 01
1915 Rodicovské združenie pri XVI.MŠ štátna slov. J.Švermu 4 Michalovce 071 01
1919 Rodicovské združenie pri ZUŠ M.Moyzesa štátna slov. Baštová 23 Prešov 080 01
1938 SOU odevné štátna slov. Bardejovská Svidník 089 01
1939 Rodicovské združenie pri ZUŠ štátna slov.
Tatranská Lomnica 059 60
1941 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Bernolákova 17 Prešov 080 08
1945 Stredná zdravotná škola štátna slov. Moyzesova 17 Košice 040 01
1954 Obchodná akadémia štátna slov.
Svidník 089 01
1958 Rodicovské združenie pri ZUŠ Združ.stred.umelecká škola/ štátna slov. Slavkovská 19 Kežmarok 060 01
1979 Rodicovské združenie pri CVC štátna slov. M.R.Štefánika 870 Vranov nad Toplou 093 01
2010 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Konštantínova ul. Stropkov 090 01
2025 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Gemerská 234 Plešivec 049 11
2035 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Cervená voda Sabinov 083 01
2038 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov
Švábovce 059 12
2042 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Masarykova Košice 040 01
2056 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Capajevova 17 Prešov 081 01
2060 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Jarná 4 Košice 040 01
2065 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Ludová 15 Košice 040 11
2089 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. 17.novembra c.15 Prešov 080 01
2094 Rodicovské združenie pri III.ZŠ štátna slov. Ul.Moskovská c.1 Michalovce 071 01
2098 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Nešporova 28 Košice 040 11
2104 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Jegorovovo nám.5 Košice 040 01
2105 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Lidiské nám.18 Košice 040 22
2112 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Kalinovská 9 Košice 040 22
2140 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Slovenská 49 Gelnica 056 01
2146 Rodic.združ.Gymnázium P.O.Hviezdoslava štátna slov. Hviezdoslavova ul. 20 Kežmarok 060 01
2164 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. ul.1 mája Snina 069 01
2178 Rodicovské združ.pri SPŠ štátna slov. ul.L.Štúra 26 Michalovce 071 01
2190 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Udavské Udavské 067 31
2219 Rodicovské združenie pri MS štátna slov. Zádielska 4 Košice 040 01
2223 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Jaltská 33 Košice 040 22
2290 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Dénešova 53 Košice 040 23
2334 Rodicovské združenie pri MŠ štátna sk Mládežnícka 2 Košice - Šaca 040 15
2375 Rodicovské združenie pri MŠ štátna sk Kovalska 12/A Košice - Polov 040 15
2382 Rodicovské združenie pri MŠ štátna sk Obrancov mieru 16 Košice 040 01
2383 Rodicovské združ. pri SOU-SPŠ štánta sk Lúcna 1055 Vranov nad Toplou 093 01
2384 Rodicovské združ.pri PPP OÚ štátna sk Lidické námestie 18 Košice 040 22
2385 Rodicovské združenie pri MŠ štátna sk Havanská 26 Košice 040 13
2387 Rodicovské združ.pri SPŠ stroj. štátna sk Duklianská 1 Prešov 080 01
2392 Rodicovské združ.pri MŠ B.Nemcovej štátna sk B.Nemcovej Košice 040 01
2393 Rodicovské združenie pri MŠ štátna sk Kukucínova 2544/7 Snina 1 069 01
2409 Rodicovské združenie pri MŠ štátna sk Park Angelinum 7 Košice 040 01
2410 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna sk Šmeralova 25 Prešov 080 01
2416 Rodicovské združenie pri MS štátna slov Hrnciarska 1 Košice 040 01
2424 Rodicovské združ.pri Obch.akadémii štátna sk Daxnerova 89 Vranov nad Toplou 093 03
2425 Rodicovské združenie pri MŠ štátna sk Rumanova 4 Košice 040 01
2428 Rodicovské združ.pri závodnej MŠ štátna sk Americká trieda 3 Košice 040 13
2434 Rodicovské združenie pri MŠ štátna sk Cordákova 17 Košice 040 11
2435 Rodicovské združ.pri ZŠ sv.C a M štátna sk Bernolákova 18 Košice 040 11
2436 Rodicovské združenie pri MŠ štátna sk Trebišovská 11 Košice 040 11
2437 Rodicovské združ.pri MŠ Šafarik. štátna sk Šafárikova 4 Košice 040 11
2438 Rodicovské združenie pri MŠ štátna sk Mlynská 21 Gerlachov 059 42
2439 Rodicovské združenie pri MŠ štátna sk Muškátova 7 Košice 040 11
2440 Rodicovské združenie pri MŠ štátna sk Kežmarská 46 Košice 040 11
2441 Rodicovské združ.pri MŠ Lorincík štátna sk Lorincík 15 Košice 040 11
2442 Rodicovské združenie pri MŠ štátna sk Humenská 51 Košice 040 11
2445 Rodicovské združenie pri MŠ štátna sk Ipelská 10 Košice 040 11
2446 Rodicovské združenie pri MŠ štátna sk Bystrická 34 Košice 040 11
2449 Rodicovské združenie pri MŠ štátna sk Moldavská 23 Košice 040 11
2451 Rodicovské združenie pri MŠ štátna sk Ourucská 14 Košice III 040 22
2452 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna sk Krosniarska 2 Košice 040 22
2453 Rodicovské združenie pri MŠ štátna sk Laborecká 2 Košice 040 11
2457 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna sk Fábryho 44 Košice 040 22
2458 Rodicovské združenie pri MŠ štátna sk Bauerova 1 Košice 040 23
2459 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna sk Strážnická 26 Lubotice 080 06
2463 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna sk Hradné námestie 38 Kežmarok 060 01
2465 Rodicovské združenie pri CVC štátna sk Vodná 21 Moldava nad Bodvou 045 01
2469 Rodicovské združenie pri MŠ štátna sk Cínska 24 Košice 040 13
2470 Rodicovské združenie pri MŠ štátna sk Petzvalova 2 Košice 040 11
2472 Rodicovské združenie pri OSG štátna sk Bernolákova Vranov nad Toplou 093 01
2486 Rodicovské združ.pri Obchodnej akad. štátna sk Watsonova 61 Košice 041 38
2489 Rodicovské združenie pri CVC ABC štátna sk Hlavná 48 Stropkov 091 01
2501 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna sk Laborecká 66 Humenné 066 01
2502 Rodicovské združ.pri Gymnáziu štátna sk Exnárova 10 Košice 040 22
2509 Rodicovské združenie pri MŠ štátna sk Európska 9 Košice 040 13
2513 Rodicovské združenie pri SPoPŠ štátna sk Hlavná 54 Moldava nad Bodvou 045 01
2516 Rodicovské združ.pri SOU strojárskom štátna sk Mocarianska 1 Michalovce 071 01
2525 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna sk SNP 1 Humenné 066 01
2527 Rodicovské združenie pri MŠ štátna sk Repná 4 Košice - Tahanovce 040 13
2528 Rodicovské združ.pri CVC - DÚHA štátna sk Námestie slobody 48 Humenné 066 69
2553 Rodicovské združenie pri SOU štátna sk Pod Vinbargom Bardejov 085 26
2565 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna sk Komenského 1961 Trebišov 075 01
2568 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna sk Komenského Svit 059 21
2571 Rodicovské združenie pri MŠ štátna sk Palárikova 22 Košice 040 01
2572 Rodicovské združenie pri MŠ štátna sk Dneperská 8 Košice 040 12
2574 Rodicovské združenie pri MŠ štátna sk Galaktická 9 Košice 040 12
2576 Rodicovské združenie pri MŠ štátna sk Turgenevova 7 Košice 040 01
2579 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna sk Grófske nádv.209/2 Fintice 082 16
2580 Rodicovské združenie pri MŠ štátna sk Školská 9 Cana 044 14
2581 Rodicovské združenie pri MŠ štátna sk Žiacka 18 Košice-Krásna 040 18
2583 Rodic.združ. Pri SOU potravinárske štátna sk Južná trieda 48 Košice 040 01
2584 Rodic.združenie pri ZŠ štátna sk,mj
Velká Ida 044 55
2589 Rodicovské združenie pri MŠ štátna sk Gustáva Hermana Levoca 054 01
2595 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov Frana Krála 11 Prešov 080 01
2600 Rodic. Združ. pri Tatr. alternatívnej škole štátna slov Komenského 2210 Poprad 058 01
2603 Rodicovské združenie pri MS štátna slov. Azovská 1 Košice 040 11
2606 Rodicovské združenie pri MS štátna slov Družicová 5 Košice 040 12
2608 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Budimír Budimír 11 044 43
2610 Rodicovské združenie pri MS štátna slov Ernesta Rotha c.4 Rožnava 048 01
2611 Rodicovské združenie pri ZS štátna slov Francisciho 11 Levoca 054 01
2612 Rodicovské združenie pri Spojenej MS štátna slov Skultétyho 1031/26 Trebišov 075 01
2614 Rodic.združ.pri Spojenej MS štátna slov Ul.29.augusta Trebišov 075 01
2616 Rodicovské združenie pri ZS štátna slov M.R.Stefánika 910/51 Trebišov 075 01
2622 Rodicovské združenie pri MS štátna slov Komenského 1964/11 Trebišov 075 01
2623 Rodicovské združenie pri ZUS štátna slov M.R.Stefánika 252 Trebišov 075 01
2624 Rodicovské združenie pri ZS štátna slov
Nižné Ružbachy 065 02
2632 Rodicovské združenie pri ZS štátna slov. Námestie S.Kluberta 10 Levoca 054 01
2634 Rodicovské združenie pri MS štátna slov Palárikova 1630/29 Snina 069 01
2635 Rodicovské združenie pri MS štátna slov Sídlisko Okulka Vranov nad Toplou 093 01
2636 RZ pri SPS hutníckej a gymnáziu štátna slov Alejová 1 Košice 040 01
2639 Rodic.združ.pri Spojenej MS štátna slov. Skultétyho 26, prac.Pri polícii Trebišov 075 01
2641 Rodicovské združenie pri Obch.akadémii štátna slov Sídl. Breziny 282 Prakovce 055 62
2643 Rodicovské združenie pri MS štátna slov. Sabinovská 135 Prešov 080 01
2647 Rodicovské združenie pri ZS štátna slov. Skolská 58/16 Nižný Zipov 076 17
2653 Rodicovské združenie pri ZS štátna slov. Stúrova 231 Spišská Stará Ves 061 01
2657 Rodic. združ.pri SOU obchodné štátna slov Bocatiova 1 Košice 041 53
2658 Rodicovské združenie pri MS štátna slov Gašpara Haina 36 Levoca 054 01
2659 Rodic. združenie pri Obchodnej akadémii štátna slov Kapušianska 2 Michalovce 071 01
2665 Rodicovské združenie pri MS štátna slov Krosnianska 6 Košice 040 22
2679 Rodicovské združenie pri MS štátna slov Csl. Armády 20 Prešov 080 01
2684 Rodicovské združenie pri Gymnáziu štátna slov Komenského 32 Trebišov 075 01
2685 Rodicovské združenie pri ZS štátna slov SNP 121 Rozhanovce 044 42
2686 Rodicovské združenie pri MS štátna slov Budovatelská 2205/12 Snina 069 01
2692 Rodicovské združenie pri MS štátna slov Stítnicka ulica Rožnava 048 01
2693 RZ pri Súkr.Strednej odb.škole ELBA súkromná slov Volgogradská 1 Prešov 080 01
2700 Rodic.združ.pri Gymnáziu J.A.Raymana štátna slov Mudronova 20 Prešov 080 01
2704 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov Klátovská 56 Nižný Klátov 044 12
2707 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov
Haniska 044 57
2710 Rodic.združenie pri Strednej zdravot.škole štátna slov Kukucínova 40 Košice 041 37
2714 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov
Krivany 082 71
2717 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov Železnicný riadok 3 Levoca 054 01
2718 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov Tatranská 10 Košice 040 01
4221 Rodicovské združ.pri Gymnáziu štátna sk nám.L.Novomeského 4 Košice 010 01
Členovia
Rodičovské noviny Adresy členov Výkonného výboru
Korešpondencia SRRZ Foto a video
Kontakt Download
Grafika Grafika