Dobrý deň,

dovoľujeme si Vás informovať o školení, ktoré organizuje Štátny pedagogický ústav.

Školenie je bezplatné a bude sa realizovať v Košiciach. Cestovné náhrady /ubytovanie, strava a cestovné/ hradí ŠPÚ.

Je to zaujímavé školenie a budeme radi, ak sa z Vašej školy prihlásia aj viacerí učitelia.

Školenie budeme viac sústreďovať na piatky v poobedňajších hodinách cca od 14:00 h. a na víkendy.

Školenie je pre cieľovú skupinu:

  • učiteľ materskej školy
  • učiteľ 1. stupňa základnej škole
  • učiteľ 2. stupňa základnej školy
  • učiteľ strednej školy
  • asistent učiteľa
  • vychovávateľ

Posielam Vám aj link, na ktorom nájdete bližšie informácie:  Interkultúrne vzdelávať v školách so žiakmi z rómskych komunít | Spolu • Together • Jekhetane (spolu-together-jekhetane.sk)

Termín, dokedy je možné posielať prihlášky: 07. 02. 2022

Ak by ste mali nejaké otázky, som Vám k dispozícii aj na tel. čísle: 0914 345 758

S pozdravom

                                                                         PhDr. Jozef Facuna, PhD., manažér preddefinovaného projektu