REGISTER MV SR – UPOZORNENIE

REGISTER MV SR – UPOZORNENIE

Vážení predsedovia - štatutári SRRZ - RZ, Slovenská rada rodičovských združení Vás upozorňuje, že Ministerstvo vnútra SR má na zmenu údajov, prideleniu IČO lehotu 30 dní. Všetky podklady doručené po 09. 11. 2020 nebudú včas spracované s ohľadom na registráciu 2 - 3 %...

Demokracia a etika v školstve

Demokracia a etika v školstve

Vážení zákonní zástupcovia/rodičia, predkladáme Vám tému rokovania zo zasadnutia VV SRRZ zo dňa 17. 10. 2020 dotazníkovou formou e-mailom pod názvom Demokracia a etika v školstve, ako aj vznik  proaktívnych škôl a školských zariadení. Prosíme Vás o názor na proaktívne...

Kondolencia k úmrtiu Márie Pacherovej

Kondolencia k úmrtiu Márie Pacherovej

V Poprade, 14. októbra 2020 Drahý syn a blízka rodina, vážení pedagógovia a spolupracovníci, milí žiaci a ostatní trúchliaci, v tejto hodine nás spája bolesť a hlboká účasť na náhlom úmrtí dňa 13. októbra 2020 učiteľky a manažérky pani Márie Pacherovej. Každý, kto to...

Aktuálne tlačivá pre šk. r. 2020/2021

Aktuálne tlačivá pre šk. r. 2020/2021

Všetky platné tlačivá pre školský rok 2020/2021 nájdete na stiahnutie nižšie: Registračný list Súhlas dotknutej osoby Uznesenie o výške členského príspevku Predpis členského príspevku Hlásenie o počte žiakov Skontrolujte si aktuálnosť údajov (v prípade nezrovnalostí...