Príhovor Medzinárodnej asociácie rodičov

Príhovor Medzinárodnej asociácie rodičov

Vitajte v bulletine Asociácii - Parents International  - Internacionálni rodičia v septembri 2020 Vážení priatelia a kolegovia, Po bezprecedentnej jari väčšina krajín nedávno začala alebo práve začína nový školský rok. Práve to v súčasnosti spôsobuje rodičom najviac...

Príhovor k šk. r. 2020/2021

Príhovor k šk. r. 2020/2021

Nový školský rok 2020/2021 sa začal dňa 01. 09. 2020 so školským vyučovaním 02. 09. 2020 so symbolom COVID – 19  rúško – odstup – ruky (R – O – R), semaforom, čestným prehlásením zákonného zástupcu/rodiča, so zdravotným dotazníkom žiaka a následne aj písomným...

Kondolenčný list k tragickému úmrtiu Mgr. J. Budza

Kondolenčný list k tragickému úmrtiu Mgr. J. Budza

Drahá blízka rodina, vážený pedagogický zbor, milí žiaci a ostatní trúchliaci, v tejto hodine nás spája bolesť a hlboká účasť na veľkej tragédií, ktorá zasiahla celú našu krajinu. Každý, kto to s Vami  prežíva má zranené srdce, chce  uctiť človeka, pedagóga, manžela,...

Návrat detí/žiakov do škôl

Návrat detí/žiakov do škôl

Návrat detí a žiakov do škôl bude s novými opatreniami Od stredy 10. júna 2020 sa otvoria  Centrá voľného času a Základné umelecké školy aj pre skupinové vyučovanie, individuálne vyučovanie v týchto školách bolo otvorené od 01. júna 2020.. Viac informácii :...

Návrat detí/žiakov do škôl

OPATRENIA SRRZ

OPATRENIA SRRZ počas trvania pandémie koronavírusu na ochorenie COVID – 19 a nový koronavírus SARS-CoV-2, aby sa neprenášali škodlivé mikróby. Viac informácii : Oznam_opatreni_SRRZ_pocas_pandemie_2020