Súrne oznámenie

Súrne oznámenie

Vážená široká rodičovská verejnosť, oznamujeme Vám, že pán minister školstva SR Branislav Gröhling si nedokáže naplánovať prácu tak, aby prijal na rokovanie zástupcov rodičov Slovenskej rady rodičovskej verejnosti. Dávame Vám na vedomie príslušnú komunikáciu: - list...

V Ý Z V A

V Ý Z V A

V Ý Z V A  Vážení zákonní zástupcovia/rodičia,  vyzývame Vás na Vaše vyjadrenie formou e-mailu (srrzpp@gmail.com) vo veci testovania v školách detí/žiakov, učiteľov a rodičov. Uvažuje sa s metódou testovania kloktaním (slaná voda). V prípade pozitívneho výsledku...

31. výročie Dohovoru o právach dieťaťa

31. výročie Dohovoru o právach dieťaťa

Poznáš Dohovor o právach dieťaťa? Trochu histórie Bol prijatý v roku 1989 a podpísalo ho najviac štátov. Kto je dieťa? Za DIEŤA sa považuje každá ľudská bytosť mladšia ako 18 rokov (pokiaľ podľa právneho poriadku štátu, ktorý sa vzťahuje na dieťa, nie je dospelosť...

REGISTER MV SR – UPOZORNENIE

REGISTER MV SR – UPOZORNENIE

Vážení predsedovia - štatutári SRRZ - RZ, Slovenská rada rodičovských združení Vás upozorňuje, že Ministerstvo vnútra SR má na zmenu údajov, prideleniu IČO lehotu 30 dní. Všetky podklady doručené po 09. 11. 2020 nebudú včas spracované s ohľadom na registráciu 2 - 3 %...

Demokracia a etika v školstve

Demokracia a etika v školstve

Vážení zákonní zástupcovia/rodičia, predkladáme Vám tému rokovania zo zasadnutia VV SRRZ zo dňa 17. 10. 2020 dotazníkovou formou e-mailom pod názvom Demokracia a etika v školstve, ako aj vznik  proaktívnych škôl a školských zariadení. Prosíme Vás o názor na proaktívne...