Podnet na riešenie pandemickej komisii

Podnet na riešenie pandemickej komisii

Otvorenie škôl Vážená pandemická komisia vlády SR, Slovenská rada rodičovských združení (ďalej len SRRZ) so sídlom Široká1920/2, 058 01 Poprad, ktorá zastupuje zákonných zástupcov/rodičov, združených v počte 1870 organizačných jednotkách pri školách a školských...

Čo nové v opatreniach od 08. 02. 2021?

Čo nové v opatreniach od 08. 02. 2021?

Vážení zákonní zástupcovia/rodičia Čo nové v opatreniach od 08. 02. 2021: Školy sa otvoria pre žiakov prvého stupňa a detí v materských školách – ak budú mať ich zákonní zástupcovia/ rodičia negatívny test, teda zákonní zástupcovia/rodičia sa musia dať otestovať...

Novoročné prianie

Novoročné prianie

Vážení zákonní zástupcovia/rodičia a starí rodičia! To Vám želajú Bc. Ing. Júlia Lindtnerová - predseda - štatutár SRRZ Bc. Gabriela Slavkovská - administratívna pracovníčka SRRZ Helena Sušinková - podpredseda SRRZ - zástupca Prešovského kraja Eva Pačaiová - členka VV...

Vianoce 2020

Vianoce 2020

Vážení zákonní zástupcovia/rodičia a starí rodičia! Tisíce drobných hviezdičiek žiari na konári, do uzla vianočných pesničiek vplieta sa tisíc prianí. Dajme si pod stromček úsmev, čo slzy stiera a rany hojí, prajme si  zdravie, kus dobrej vôle, súcitu, veď to všetko...