Kondolačný list

Kondolačný list

Milí rodičia, blízka rodina,  drahí trúchliaci, v tejto hodine nás spája bolesť a hlboká účasť. Každý, kto to s Vami prežíva má zranené srdce, chce uctiť mŕtvych, prejaviť súcit a poskytnúť útechu. Veľa rodičov a detí stratilo svojich najdrahších. Každý prežil tie...

Usmernenie pre vzdelávanie

Oznámenie Finančnej správy

Stanovisko z príslušného útvaru FR SR Vám k uvedenej problematike predkladania potvrdenia organizačných jednotiek z registra MNO uvádza: V zmysle zákona o registri MNO účinného od 1. januára 2019 má Ministerstvo vnútra SR (ďalej len „MV SR“) povinnosť najneskôr od 1....