Na základe odoslania podnetu – sťažnosť na chýbajúcu komunikáciu ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR s predstaviteľmi SRRZ, dlhodobé nereagovanie na posielané podnety, kde kancelária predsedu vlády SR požiadala MŠVVaŠ SR o vyjadrenie priamo žiadateľke a zároveň aj na vedomie Kancelárie predsedu vlády SR, ktoré bolo poslané dňa 25. 01. 2021.

Dňa 01. 03. 2021 poslala pani riaditeľka kancelárie MŠVVaŠ SR jasné vyjadrenie, ktoré nájdete nižšie, v ktorom však nenájdete konkrétne odpovede na poslanú listovú komunikáciu.

MŠVVaŠ SR