Vážení zákonní zástupcovia/rodičia,

koronavírus – ochorenie COVID-19 tým, že sa zvyšuje počet pozitívne testovaných osôb aj na Slovensku zasadá priebežne Pandemická komisia vlády SR a tiež konzílium odborníkov, krízový štáb Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR /ďalej len MŠVVaŠ SR), ktorí dôsledne hodnotia epidemiologickú situáciu na Slovensku. MŠVVaŠ SR priebežne dopĺňa manuál pre jednotlivé školy – materské školy, základné školy, stredné školy, školské zariadenia, školské kluby detí a pod.

Skutočným vývojom tejto pandémie došlo k zmene, že:
– odo dňa 16. 09. 2020 sa na celom území Slovenska obmedzila organizácia hromadných podujatí v hoteloch a prevádzkach verejného stravovania s výnimkou svadobných hostín a karov,
– predĺžila sa povinnosť nosiť rúška na 2. stupni základných škôl a na stredných školách zatiaľ do 30. 09. 2020,

–  sa zároveň odporúča, aby rúška nosili v triedach aj žiaci na prvom stupni základnej školy.
Semafory okresov k 10. 09. 2020:

  1. Červené okresy: Bratislava 1-5, Nitra, Tvrdošín, Michalovce, Stará Ľubovňa
  2. Oranžové okresy: Senec, Pezinok, Malacky, Liptovský Mikuláš, Šaľa, Nové Zámky, Považská Bystrica, Púchov, Prešov, Sabinov, Trenčín, Vranov nad Topľou
  3. Zelené okresy: ostatné

Od 1. októbra Pandemická komisia vlády SR navrhuje:
– obmedzenie účastníkov hromadných podujatí v zelených okresoch na 200 v exteriéri a 100 v interiéri
– v oranžových a červených okresoch na 100 osôb v exteriéri a 50 v interiéri.

SRRZ sleduje vývoj pozitívne testovaných osôb podľa okresov – semafor okresov, aby sme Vás aj touto formou informovali, pretože sa to týka zasadnutí SRRZ – RZ – triednych aktívov, rady školy a plenárnej schôdze.

Vypracovala: Bc. Ing. Júlia Lindtnerová, štatutár a predseda SRRZ

V Poprade, 17. 09. 2020

Prílohy:

Aktuálna situácia v okresoch na Slovensku (k 10.9.2020):

Aktuálna situácia v okresoch na Slovensku (k 10.9.2020)

manuál MŠVVaŠ SR 17287,17288,17289

17289 SŠ manuál  17288 ZŠ manuál 17287 MŠ manuál