Prinášame Vám z webovej stránky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pravidlá fungovania škôl od 01. 09. 2021.

Informácie sú dostupné na: Ministerstvo školstva predstavilo pravidlá fungovania škôl od septembra 2021 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (minedu.sk)