Vyplnenie dotazníka do 25. 11. 2022

Vyplnenie dotazníka do 25. 11. 2022

Vážené rodičovské združenia, pod textom Vám SRRZ predkladá dotazníky podľa typov škôl a školských zariadení. Tieto dotazníky boli navrhnuté na Celoslovenskom sneme SRRZ v oku 2017, v novembri 2017 boli dané na web stránku www.srrz.sk, ale bohužiaľ dodnes žiadne...
Dovolenka v SRRZ

Dovolenka v SRRZ

Vážené dámy a páni, dávame Vám do pozornosti, že z dôvodu čerpania dovolenky nebude k dispozícii: pani predsedníčka SRRZ Bc. Ing. Júlia Lindtnerová od 11. 07. do 20. 07. 2022 vrátane, od 08. 08. do 17. 08. 2022 vrátane a Mgr. Gabriela Slavkovská od 12. 08. do 31. 08....
Kontrola údajov v registri MNO

Kontrola údajov v registri MNO

Vážené dámy a vážení páni, opäť Vás vyzývame ku kontrole údajov v registri mimovládnych neziskových organizácií, ktorý spravuje MV SR: https://ives.minv.sk/rmno/detail?id=JOil3If4POy2mmNmH2fWMmGYDAd8%2fiF%2f0WveXTUeiQB0VlOnNFX4GddiubSKMEkv V prípade, ak sú tam uvedené...
Zomrel Eduard Kukan vo veku 82 rokov

Zomrel Eduard Kukan vo veku 82 rokov

Drahá rodina, vážení politici, spolupracovníci, milí študent a ostatní trúchliaci, dňa 10. 02. 2022 sme obdŕžali nečakane smutnú správu, že dňa 09.02. 2022 dobilo srdce pána Eduarda Kukana, ktorý bol minister zahraničných vecí, poslanec Národnej rady Slovenskej...
Zomrel Mgr. László Szigeti vo veku 64 rokov

Zomrel Mgr. László Szigeti vo veku 64 rokov

Drahá rodina, vážení pedagógovia a spolupracovníci, milí študent a ostatní trúchliaci, dňa 03. 02. 2022 sme obdŕžali smutnú správu, že dobilo srdce pána Mgr. László Szigetiho, ktorý bol učiteľom matematiky a zemepisu na Gymnáziu v Štúrove. V roku 1990 bol vymenovaný...