Prianie k Vianociam a Novému roku 2022

Prianie k Vianociam a Novému roku 2022

Vážení zákonní zástupcovia/rodičia a starí rodičia! Anjeli veselo spievajú, radostnú novinu ohlasujú. Prišiel z nebies na zem, k nám náš Spasiteľ a náš Pán.  Zvestujú novinu a tešia ľudí. Sľúbený prišiel Spasiteľ, Vykupiteľ sveta, Ježiš náš. Každému domu buď...

Dovolenka

Dovolenka

Vážené dámy a vážení páni, zamestnanci SRRZ budú od 27. 12. do 04. 01. 2022 vrátane čerpať dovolenku a tak nebudú pre Vaše telefonáty a e-maily dostupní. Ďakujeme za pochopenie

Výberové konanie na ŠPÚ k

Výberové konanie na ŠPÚ k

Dobrý deň, s poverením vedúceho sekcie inkluzívneho vzdelávania, národnostných menšín a rozvoja vzdelávacieho systému v Štátnom pedagogickom ústave by sme Vás radi informovali o výberovom konaní na štyri pracovné pozície s názvom “Výskumný/á a vývojový/á...

Výberové konanie na ŠPÚ k

Online školenie manažmentu škôl

Dobrý deň, PhDr. Jozef Facuna, PhD., manažér projektu Štátneho pedagogického ústavu Vás pozýva na Online školenie manažmentu škôl, ktoré sa uskutoční ako 1-dňové vzdelávanie dňa 25. 10. 2021 v online prostredí od 13:00 hod. do 18:00 hod. Bližšie informácie nájdete...

Register MNO – POZOR!!!

Register MNO – POZOR!!!

Vážené SRRZ - RZ pri školách a školských zariadeniach, oznamujeme Vám, že žiadosti, ktoré budú doručené do 15. 11. 2021 na zápis alebo vykonanie zmeny v registri MNO (spravuje MV SR) budú vybavené tak, aby ste stihli spísať notársku zápisnicu na poberanie % zaplatenej...

Bez rúška v škole od 04. 10. 2021

Bez rúška v škole od 04. 10. 2021

Vážení zákonní zástupcovia/rodičia, nosenie rúška v triedach nebudú povinné pre žiakov základných škôl, špeciálnych ZŠ a žiakov prvých zo štyroch ročníkov stredných škôl s osemročným vzdelávacím programom stredných škôl od 04. októbra 2021. Táto výnimka platí len...

Online prednáška k novele zákona 08. 02. 2022!!!!!!

Dôležitý oznam!

Vážené SRRZ – RZ pri škole a školskom zariadení, Slovenská rada rodičovských združení, občianske združenie so sídlom Široká 1920/2 v Poprade Vám oznamuje, že neuzavrela spoluprácu  s neziskovou organizáciou VESNA, Smolenická 14, 851 05 Bratislava , IČO 457 391 53, DIČ...