1 Slovenská rada rodičovských združení
Ste 228402. návštevník Aktualizované 14.10.2019 17.56 © 2009 Koval Vasil
logo SRRZ Slovenská rada rodičrovských združení EPA
grafika grafika grafika
Dokumenty
Bratislava - Trencín
R.c. Názov Typ Jazyk Ulica Mesto PSC
5 Rodicovské združenie pri ŠŠ štátna
Zadunajská 27 Bratislava I 851 01
16 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Viestova 1 Myjava 907 01
30 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Jelacicova 5 Bratislava 821 08
36 Rodicovske zdr.ZŠ P.Marceliho štátna slov. Drienová 16 Bratislava 821 03
37 Rodicovské združenie pri ZUŠ štátna slov. Sklenárova 5 Bratislava 821 05
40 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Velké Uherce Velké Uherce 958 41
62 Rodicovské združ.priGymnáziu štátna slov. Lichnerova 69 Senec 903 01
67 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Dolný Lieskov Dolný Lieskov 018 21
79 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. cast Milochov Považská Bystrica 017 06
80 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Borodácova 2 Bratislava 821 03
83 Rodicovské združenie pri ZUŠ štátna slov. Štefánikova 6 Bratislava 811 05
84 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Studienka Malacky 908 75
85 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Železnicná 14 Bratislava II 821 07
88 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Pružina 125 Pružina 018 22
97 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Vrbovce Vrbovce 906 06
104 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Nedanovce Nedanovce 958 43
108 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Hlboká 4 Bratislava 811 04
110 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Sološnica Malacky 906 37
125 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Košecké Podhradie Košecké Podhradie 018 64
128 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Jesenského 6 Bratislava 814 70
144 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Medzilaborecká 11 Bratislava 821 01
160 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Bilíkova 34 Bratislava 841 01
163 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Kulíškova 8 Bratislava 821 08
164 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Školská,Dolné Kockovce Púchov 020 01
166 Rodicovské združ.pri ZŠ IV. štátna slov. Makarenkova 1 Považská Bystrica 017 01
169 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Orlové Považská Bystrica 017 01
182 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Sádocné Domaniža 018 16
184 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Timravina 8 Bratislava 811 06
199 Rodicovské združ.pri VII.ZŠ štátna slov. Slovanská Považská Bystrica 017 01
200 Rodicovské združ. pri I.ZŠ štátna slov. Nemocnicná Považská Bystrica 017 01
203 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Osloboditelská c.1 Bratislava-Vajnory 831 07
210 RZ pri Zákl.škole,Centrum II. štátna slov. Centrum II. Dubnica nad Váhom 018 41
227 Rodicovské združ. pri SPŠ stroj. štátna slov. Fajnorovo nábr. 5 Bratislava 814 75
236 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Jablonská 7 Myjava 907 01
243 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Mednanská Ilava 019 01
245 Rodicovské združenie pri SOU štátna slov. Sklenárova 7 Bratislava 824 89
248 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Trieda L.Novomeského 32 Bratislava 841 05
250 Rodicovské združ. pri II.ZŠ štátna slov. ul.Slov.Partizánov Považská Bystrica 017 01
255 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Malokarpadské námestie 1 Bratislava-Lamac 840 07
257 Rodicovské združ.pri SOU žel. štátna slov. Sadová 1 Trencín 912 53
258 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Ševcenkova 35 Bratislava 851 01
274 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Gorazdova Púchov 020 01
302 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Riazanská 79 Bratislava 831 03
307 Rodicovské združ.priSOU stroj. štátna slov. Jána Jonáša 5 Bratislava 841 08
310 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Barónka 17 Bratislava 831 06
316 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Hviezdoslavova 17/330 Ilava 019 01
323 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov.
Milochov 018 06
325 Rodicovské zdr.pri Obchodnej akad. štátna slov. Racianska 107 Bratislava 832 21
342 Rodicovské združ.pri II.ZŠ štátna slov. sídlisko Sever Bánovce nad Bebravou 957 01
345 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Ostredkova 14 Bratislava 821 02
371 Rodicovské združenie pri ZŠ 1-4 štátna slov.
Mariánka 900 33
378 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Skacany 958 53
379 Rodicovské združenie pri ZS v Trencine štátna slov. Na Dolinách 27 Trencín-Zlatovce 911 05
385 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Rajcianska 3 Bratislava 821 07
386 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. ul.1.mája 103 Malacky 901 01
387 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. ul.29.aug.6 Bratislava 811 07
400 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Hargašova 5 Záhorská Bystrica 841 06
409 Rodicovské združ.pri Špec.ZŠ štátna slov. Prejtská 162 Dubnica nad Váhom 018 41
421 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Strecnianska 20 Bratislava-Petržalka 851 05
423 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Rontgenova 16 Bratislava 851 01
427 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Mládežnícka Púchov 020 01
443 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Teplická Bratislava 831 01
447 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Láb 900 67
448 Rodicovské združ.pri ZŠ L.Štúra štátna slov. ul.Pekníkova 6 Bratislava 841 02
452 Rodicovské združ.pri MŠ ZTS štátna slov. C-II.Rozptyl Dubnica nad Váhom 018 41
453 Rodicovské združ.pri SPŠ štátna slov. Farská 7 Bánovce nad Bebravou 957 01
463 Rodicovské združenie pri ZŠ
štátna slov. Bazovského 6 Bratislava 841 01
464 Rodicovské združ.pri SPŠ strojnícka štátna slov. Slov.partizánov 1136/52 Považská Bystrica 017 01
467 Rodic.združ.pri SOU stavebné II. štátna slov Ivánska cesta 23 Bratislava 823 57
473 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Bobot Bobot 913 25
485 Rodicovské združ.pri SOU chem. štátna slov. Vlcie Hrdlo 50 Bratislava 824 12
491 Rodicovské združ. pri II.ZŠ štátna slov. Centrum I Dubnica nad Váhom 018 41
492 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Košeca Košeca 018 64
493 Rodicovské združ.pri ZŠ 1-4 štátna slov.
Klacno 972 15
494 Rodicovské združenie pri Gymnáziu štátna slov. Jablonská 5 Myjava 907 01
497 Rodicovské združ.pri Gymnáziu štátna slov. ul.1.mája 4 Malacky 901 01
501 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Orešie 902 03
506 Rodicovské združenie pri ZŠ 1-4 štátna slov.
Kostolec 018 25
519 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Vlastenecké nám.1 Bratislava 851 01
520 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Pifflova 10 Bratislava 851 01
532 Rodicovské združ.pri SOU stroj. štátna slov. ul.L.Štúra Dubnica nad Váhom 018 41
535 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Zemianske Kostolany 972 43
538 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov.
Lysá pod Makytou 020 84
545 Rodicovské združ.pri SPŠ štátna slov. Lipová 15 Handlová 972 51
550 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Koniarkova 9 Bratislava-Vajnory 831 07
556 Rodicovské združ.pri ZŠ 1-4 štátna slov.
Cerenany 972 45
566 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov.
Klátova Nová Ves 958 44
572 Rodicovské združ. pri II.ZŠ štátna slov. Štúrova 18 Myjava 907 01
575 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Budmerice 900 86
576 Rodicovské združ.pri ZŠ 1-4 štátna slov.
Horná Poruba 018 35
577 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Mierová 46 Bratislava 821 05
590 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Klátova Nová Ves 958 44
598 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Lazy pod Makytou 020 55
606 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov.
Vrbovce 906 06
608 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Estónska 7 Bratislava 821 06
618 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Cádrova 15 Bratislava 831 01
629 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Drietoma 913 03
632 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Kupeckého 74 Pezinok 902 01
634 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Jelenia 16 Bratislava 811 05
635 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Dudova 2 Bratislava 851 02
646 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Neporadza 132 Motešice 913 26
651 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Hodžova Trencín 911 07
654 Gymnázium+DOŠ s vjm. štátna mad. Lichnerova 71 Senec 903 01
664 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Gelnická 34 Bratislava 831 06
668 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Lúky 020 53
682 SOU drevárske štátna slov. Štefánikova 8 Pezinok 902 16
687 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Beckov 913 10
694 Rodicovské združ.pri OU štátna slov. Nábr.J.Kalinciaka 4 Prievidza 971 01
695 Rodicovské združenie pri Gymnáziu štátna slov. Bilíkova 24 Bratislava 841 01
696 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. l.Novomeského 3 Bratislava 841 04
699 Rodicovské združ.pri ZŠ 1-4 štátna slov.
Hradište 958 54
702 Rodicovské združenie pri ZUŠ štátna slov. Cintorínska 2 Stupava 900 31
707 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Moysesova 12,Dolné Kockovce Púchov 020 01
718 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Mednanská 512 Ilava 019 01
721 Rodicovské združ.pri III.ZŠ štátna slov. Sama Chalupku 12 Prievidza 971 01
728 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Budatínska 61 Bratislava 851 01
729 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. M.C.Sklodowskej 1 Bratislava 851 04
730 Rodicovské združ.pri SOU služieb štátna slov. Racianska 105 Bratislava 831 02
739 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Lysá pod Makytou 020 54
756 Rodicovské zdruc.pri SOU obchodné štátna slov. Schiffelova 1 Bratislava 824 97
763 Rodicovské združ.pri SOU obuv. štátna slov. Nám.SNP 5 Partizánske 958 23
771 Rodicovské združ.pri ZŠ Jána Pavla II. štátna cirkev. Osloboditelská 27 Bratislava 831 07
778 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Uzbecká Bratislava 821 06
791 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Nitrica 972 22
792 Rodicovské združ.pri III.ZŠ štátna slov. 1.mája 3 Trencín 911 01
793 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Školská 56 Oslany 972 47
811 Rodicovské združ.pri SOU chemické štátna slov. Skalická 1 Bratislava 831 02
812 Rodicovské združenie pri MS štátna slov Linzbothova 18 Bratislava 821 06
821 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. ul.P.Bezruca 66 Trencín 911 00
824 Rodicovské združ.pri SOU štátna slov. Lipová 8 Handlová 972 51
826 Rodicovské združ.pri ZŠ L.Štúra štátna slov. Komenského 1/A Modra 900 01
831 Rodicovské združ.pri SPŠ poln. štátna slov.
Modra 900 01
833 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Brvnište 018 12
837 Rodicovské združ.pri SOU stavebné štátna slov. Stará Vajnorská 14 Bratislava 832 44
839 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Ušiakova 1 Bratislava 841 01
843 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Na Bielenisku 2 Pezinok 902 01
848 Rodicovské združ.pri SOU stav. štátna slov. Ul.slovenských partizánov Považská Bystrica 017 01
860 Rodicovské združ.pri MŠ súbore BI štátna slov. Jilemnického Nová Dubnica 018 51
861 Gymnázium M.R.Štefánika štátna slov.
Nové Mesto nad Váhom 915 01
885 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Sokolská 81 Závod 908 72
895 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Benovského 1 Bratislava 841 01
896 Rodicovské združ.pri SOU stroj. štátna slov. Kysucká 14 Senec 903 01
897 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Lubina 916 12
898 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Kameliová 10 Bratislava 821 07
899 Rodicovské združ.pri SOU lesníc. štátna slov. Okružná 3194 Modra 900 01
902 Rodicovské združ.pri ZŠ 1-4 štátna slov.
Pravenec 972 16
906 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Temakínska 10 Bratislava 851 01
913 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Strachotova 44 Bratislava 841 02
914 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Borinská 23 Bratislava 841 03
924 Rodicovské združenie pri ZUŠ štátna slov. Nám.M.R.Štefánika 34,Myjava 568 Myjava 907 01
932 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Ul.energetikov Prievidza 971 01
939 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Malonecpalská 37 Prievidza 971 01
942 Rodicovské združ.pri SOU stroj. štátna slov. Vinohradnícka 8 Prievidza 971 58
943 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Ul.Janka Krála 1 Nová Dubnica 018 51
950 Rodicovské združ.pri SOU železn. štátna slov. Na pantoch 7 Bratislava 831 06
964 Rodicovské združ.pri SPPŠ štátna slov.
Bernolákovo 900 27
965 Rodic.združ.pri Združ.SŠHS štátna slov. Ul.1.mája 1264 Púchov 020 01
970 Rodicovské združ.pri SOU obch. štátna slov. Na pántoch 8,Raca Bratislava 831 06
973 Rodicovské združenie pri Gymnáziu štátna slov. Školská 2 Dubnica nad Váhom 018 41
979 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Horná Mariková 258 Horná Mariková 018 03
981 Rodicovské združenie pri Gymnáziu štátna slov. Ul.1.mája 905 Púchov 020 15
991 Rodicovské združenie pri ZUŠ štátna slov. Dolinského 1 Bratislava 841 01
994 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Blatné 361 Blatné 900 82
1012 Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského štátna slov. Ul.Matice slovenskej 16 Prievidza 971 01
1016 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Chrenovec 972 32
1024 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Lozorno 900 55
1033 Rodicovské združ.pri SOU stav. štátna slov. Ružinovská 1 Bratislava 826 01
1041 Rodicovské združ.pri Gymnáziu štátna slov. Ul.J.Horvátha 14 Bratislava 821 03
1045 Rodicovské združ.pri VIII. ZŠ štátna slov. Saratovská Trencín 911 01
1050 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Bolešov 018 53
1053 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Jasenica 018 17
1055 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Nedožery -Brezany Nedožery-Brezany 972 12
1058 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Valaská Belá 972 28
1060 Rodicovské združ.pri ZŠ 1-4 štátna slov.
Opatovce nad Nitrou 972 02
1061 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Pribinova ul. Nováky 972 71
1074 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Horná Súca 913 33
1076 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Bukovcana 1 Devínska Nová vesBratislava 841 07
1085 Rodicovské združ.pri SOU elektr. štátna slov. Rybnicná 59 Bratislava 831 07
1102 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Ružová dolina 1 Bratislava 821 09
1103 Rodicovské združ.pri I. ZŠ štátna slov. Ul.Sama Chalupku Prievidza 971 01
1105 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Bošáca 913 07
1112 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Vihorlatská Bratislava 831 04
1113 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Dolná Súca 913 32
1116 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Krajnákova ul. Bratislava 841 02
1124 Rodicovské združ.pri SOU štátna slov. Jilemnického 24 Trencín 911 00
1128 Rodicovské združ.pri Gymnáziu štátna slov. Groslingova 18 Bratislava 811 09
1129 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Vinohradská 61 Šenkvice 900 81
1144 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Mierové nám. 27 Handlová 972 51
1147 Rodicovské združ.pri Obch.akadémii štátna slov. Študentská 1 Trencín 911 01
1150 Rodicovské združ.pri SZŠ štátna slov. Záhradnícka 44 Bratislava 821 08
1154 KST Junior,Slov.dom detí a mládeže štátna slov. Tr.Novomeského 64 Bratislava 842 58
1168 Rodicovské združ.pri SPŠ stav. štátna slov. Pionierska 10 Trencín 911 00
1181 Rodicovské združenie pri ZUŠ štátna slov. Sady Cyrila a Metoda Nová Dubnica 018 51
1185 Rodicovské združ.pri SOU kož. štátna slov. Ul.Csl.armády 632/89 Bošany 956 18
1193 Rodicovské združ.pri Gymnáziu štátna slov. Novohradská 1 Bratislava 821 09
1197 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Skuteckého Gajary 900 61
1198 Rodicovské združ.pri Gymnáziu štátna slov.
Modra 900 01
1200 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Gorazdova Bánovce nad Bebravou 975 01
1202 Rodicovské združenie pri I.ZŠ štátna slov. Komenského 1/320 Stará Turá 916 01
1212 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Lednica 020 63
1213 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Žehriansky ul. 9 Bratislava 851 07
1220 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Vajanského Modra 900 01
1229 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Ul.L.Ondrejova Prievidza 971 01
1233 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Fedinova 5 Bratislava 851 01
1241 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Ul.P.Horova 16 Bratislava 841 07
1250 Osemroc.športové gymnázium štátna slov. Kožušnícka 2 Trencín 911 00
1255 Rodicovské združ.pri SOU banícke štátna slov. Bojnická cesta 42 Prievidza 971 01
1256 Rodicovské združ.pri Oddelení KUKO IUVENTA štátna slov. ul.Karlovarská 64 Bratislava 842 58
1258 Rodicovské združenie pri ZUŠ štátna slov. Štúrova Modra 900 01
1271 Rodicovské združ.pri V.MŠ štátna slov. Topolcianska 15 Bratislava 851 05
1272 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Horná Šenkvice 900 81
1274 Rodicovské združ.pri SPŠ odevná štátna slov. Stanicná 8 Trencín 911 01
1276 Rodicovské združenie pri MŠ,J štátna slov. Železnicná 74 Považská Bystrica 017 01
1281 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Majerníkova 60 Bratislava 820 00
1293 Rodicovské združ.pri SOU chem. štátna slov. Vajanského Púchov 020 32
1296 Rodicovské združ.pri DOŠ štátna slov. Znievska 2-4 Bratislava 851 06
1307 Rodicovské združ. pri SOU odev. štátna slov. Ul.A.Hlinku 21 Bánovce nad Bebravou 957 01
1311 Rodicovské združenie pri ZUŠ štátna slov. Jesenského 246/10 Považská Bystrica 017 01
1316 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Jasenica 215 Jasenica 018 17
1319 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Mládežnícka Púchov 020 01
1320 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Plevník-Drienové Plevník-Drienové 018 26
1321 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. štvrt Považské podhradie Považská Bystrica 017 01
1322 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Brvnište 417 Brvnište 018 12
1323 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Rozkvet 2024/46 Považská Bystrica 017 01
1326 Rodicovské združenie pri ZUŠ štátna slov.
Dubnica nad Váhom 018 41
1328 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Horovce,cast Kvášov 16 Horovce 020 62
1329 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov.
Košeca 018 64
1332 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov.
Lazy pod Makytou 020 55
1335 RZ pri DFS Trávnícek Spolocenský dom Cultus štátna slov. Kaštielska 30 Bratislava 821 05
1337 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Komenského Sady Nová Dubnica 018 51
1342 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Chmelinec 1411/6 Púchov 020 01
1344 Rodicovské združenie pri Ekoinventa štátna slov. Búdkova 2 Bratislava 811 04
1345 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Nevädzova 2 Bratislava 821 01
1347 Rodicovské združenie pri ZUŠ štátna slov. Centrum 27/32 Považská Bystrica 017 01
1351 Rodic.združ.pri Špeciálnej ZS štátna slov. Jilemnického 12/5 Nová Dubnica 018 51
1356 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Karadžicova 51 Bratislava 811 07
1364 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov.
Nedožery-Brezany 972 12
1367 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. sídl.Šípok Partizánske 958 01
1368 MŠ-osobitná pre deti s chybami reci štátna slov. Mišíkova 19 Bratislava 811 06
1379 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Košariská 97 Košariská 906 15
1384 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Centrum II. 83/26 Dubnica nad Váhom 018 41
1391 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Trnková 3,Jarovce Bratislava 851 10
1396 Rodicovské združenie pri ZŠ 1-4 štátna slov.
Košariská 906 15
1404 Rodicovské združenie pri ZUŠ štátna slov. Podjavorinskej 9 Bratislava 811 03
1408 Rodicovské združenie pri ZUŠ štátna slov. Pivovarská 662/80 Ilava 019 01
1422 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov.
Rohožník 906 38
1438 Rodicovské združenie pri II.ZŠ štátna slov. Hurbanova 128/25 Stará Turá 916 01
1440 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Ladce 018 63
1441 Rodic.združ.pri Obch.akadémii štátna slov. Školská Považská Bystrica 017 44
1448 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Komenského 50 Púchov 020 01
1461 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Kocovce 916 31
1469 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Podolie 916 22
1473 Rodicovské združenie pri II.ZŠ štátna slov. Ul.S.Chalupku 10 Prievidza 971 01
1476 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Ul.L.Novomeského,Trencín-Juh Trencín 911 01
1479 Rodicovské združenie pri ZŠ 1-4 štátna slov. Visolaje Beluša 018 61
1482 Rodicovské združenie pri CVC štátna slov. Na brehu Malacky 901 01
1497 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Pionierska 351 Cachtice 916 21
1499 Rodicovské združ.pri ZŠ a gymn.m štátna slov. Košická Bratislava 821 09
1500 Rodicovské združ.pri Hot.akadémii+SOU SS štátna slov. Mikovíniho 1 Bratislava 831 01
1505 Rodicovské združenie pri IV. ZŠ štátna slov. Odborárska ul. Nové Mesto nad Váhom 915 01
1507 Rodicovské združenie pri CVC ESKO štátna slov. Chlumeckého 12 Bratislava 821 03
1512 Rodicovské združ.pri CVC SPEKTRUM štátna slov. Ul.S.Chalupku Prievidza 971 01
1519 Rodicovské združ.pri Špec.škole štátna slov. Pivovarská 455 Ilava 019 01
1522 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Hurbanova Nové Mesto nad Váhom 915 01
1530 Rodicovské združenie pri ZUŠ štátna slov. Poštová 809 Púchov 020 01
1533 Rodic.združ.pri Hotel.akadémii štátna slov.
Prievidza 971 01
1534 Rodicovské združenie pri CVC štátna slov. Lánska 942/55 Považská Bystrica 017 01
1541 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Karloveská 61 Bratislava 841 04
1551 Rodicovské združenie pri CVC štátna slov. Farská 85/7 Ilava 019 01
1555 Rodicovské združenie pri V.ZŠ štátna slov. Ul.slov.partizánov Považská Bystrica 017 01
1572 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Komenského 1 Bernolákovo 900 27
1584 Rodicovské združenie pri CVC štátna slov. Športovcov 904 Púchov 020 01
1596 Rodicovské združenie pri SPŠ štátna slov. Obrancov mieru 343 Dubnica nad Váhom 018 41
1599 Rodicovské združ.pri MŠ štátna slov. Šíravská 8 Bratislava 821 06
1600 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Jarovce,Truková 1 Bratislava 851 10
1609 Rodic.združ.pri Gymnáziu I.Bellu štátna slov. Novomeského 15 Handlová 972 51
1618 Rodicovské združenie pri CVC štátna slov. Sad duklianskych hrdinov 10 Nová Dubnica 018 51
1620 Rodicovské združ.pri MŠ ZVS k.p. štátna slov. Centrum II 85/32 Dubnica nad Váhom 018 41
1627 Gymnázium sv.Uršule cirkev. slov. Nedbalova 6 Bratislava 811 01
1633 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Pobedim 916 23
1643 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Východná ul.,Juh II. Trencín 911 01
1644 Rodicovské združ.pri Špec.škole štátna slov. Hollého 808/3 Púchov 020 01
1650 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Žitavská 1 Bratislava 821 07
1651 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Morovnianska cesta Handlová 972 51
1658 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Horné Srnie 914 42
1662 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Prešovská 28 Bratislava 821 08
1665 Rodicovské združenie pri SOU-odevné štátna slov. Velkomoravská 14 Trencín 911 05
1668 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Vrútocká 58 Bratislava 821 04
1675 Rodicovské združenie pri ZUŠ štátna slov.
Trencianske Teplice 914 51
1684 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Holubyho 14 Pezinok 900 81
1687 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Podzáhradná 1 Bratislava 821 06
1691 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Holícska 50 Bratislava 851 05
1694 Rodicovské združenie pri Gymnázium štátna slov. Senecká 14 Pezinok 902 01
1696 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Šulekova 35 Bratislava 811 02
1698 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Školská 27 Bánovce nad Bebravou 957 01
1699 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Ul.M.Krššákovej Handlová 972 51
1701 Rodicovské združenie pri CVC štátna slov. Mladoboleslavská 3 Pezinok 902 01
1702 SPŠ odevná,SOU odevné štátna slov. Tokajícka 24 Bratislava 821 03
1703 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Estónska 7 Bratislava 821 06
1705 Rodicovské združenie pri I.ZŠ štátna slov. Štúrova Nové Mesto nad Váhom 915 01
1708 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Školská 10 Považská Bystrica 017 01
1710 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Latorická 2 Bratislava 821 07
1714 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Rešetkova 6 Bratislava 831 03
1715 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Tbiliská 2 Bratislava 831 06
1716 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Cádrova 15 Bratislava 831 01
1718 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Šancová 65 Bratislava 831 04
1721 Rodicovské združenie pri ŠKD štátna slov. Gagarinova 7 Trencín 911 01
1722 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Osadná 5 Bratislava 831 03
1723 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Pivonkova 9 Bratislava 821 01
1724 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Fándlyho 11 Pezinok 902 01
1727 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Piesocná 2 Bratislava 821 04
1729 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Melcice-Lieskové 913 05
1735 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Legerského 18 Bratislava 831 02
1736 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Šunavcova 13 Bratislava 831 02
1740 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Prievidza 971 01
1749 Rodicovské združ.pri ZŠ štátna slov. Detvianska Bratislava 831 06
1753 Rodicovské združ.pri SOU štátna slov. M.R.Štefánika 9 Pezinok 902 01
1754 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov.
Bobot 913 25
1756 Rodic.združ.pri ŠpecZS internátnej štátna slov. Podhorská cesta 1653/152 Považská Bystrica 017 07
1764 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Hubeného 25 Bratislava 831 05
1765 Rodicovské združenie pri MŠ vjm. štátna mad. Staromlynská 51 Bratislava 821 06
1767 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Bystricany 972 45
1771 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Lánska 10 Považská Bystrica 017 01
1777 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Pri Šajbách14 Bratislava 831 06
1778 Rodicovské združenie pri Gymnáziu štátna slov. Radlinského Bánovce nad Bebravou 957 01
1780 Rodicovské združenie pri ZUŠ štátna slov. Na brehu Malacky 901 01
1786 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Castá 902 01
1788 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. J.Palu Nemšová 914 41
1790 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Na Revíne 14 Bratislava 831 01
1792 Rodicovské združenie pri CVC štátna slov. ul.M.R.Štefánika Stará Turá 916 01
1793 Rodicovské združ.pri SPŠ stavebná štátna slov. Vansovej 32 Prievidza 971 01
1797 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Jeséniova 61 Bratislava 831 01
1801 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Ul..mája 3 Báhon 900 84
1803 Rodicovské združ.pri Obch.akadémii štátna slov. Myslenická 1 Pezinok 902 01
1805 Rodicovské združ.pri Gymnáziu L.Štúra štátna slov. Ul.1.mája Trencín 911 01
1807 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Plickova 16 Bratislava 831 06
1809 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Hraniciarska 101,Cunovo Bratislava 851 10
1810 Rodicovské združenie pri IV.MŠ štátna slov. Hurbanova 62 Stará Turá 916 01
1817 Detský spevácky zbor Prieboj pri ZŠ štátna slov. Rastislavova 4 Prievidza 971 01
1818 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Nová Bošáca 913 08
1821 Rodicovské združenie pri Gymnáziu štátna slov.
Považská Bystrica 017 01
1823 Rodicovské združenie pri III.MŠ štátna slov. Hurbanova 143 Stará Turá 916 01
1824 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Komenského 1290 Bánovce nad Bebravou 957 04
1825 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Zlatníky 326 Zlatníky 956 37
1828 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Školská 2 Stupava 900 31
1835 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov.
Sološnica 906 37
1837 Rodicovské združenie pri ZUŠ štátna slov. Nám.SNP 2 Trencín 911 89
1843 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Cyprichova Bratislava 830 05
1844 Rodicovské združ.pri Špec.škole štátna slov. Radlinského Bánovce nad Bebravou 957 04
1848 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Tajovského 1 Senec 903 01
1856 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Hviezdoslavova 484/2 Dubnica nad Váhom 018 41
1857 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Letná 7 Bratislava 831 03
1859 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Šišov 956 38
1864 Rodicovské združenie pri ZUŠ štátna slov. Poštová 2 Handlová 972 51
1867 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Ul.L.Štúra 5/5 Beluša 018 61
1868 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Požiarna 1292 Púchov 020 01
1869 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Ul.1.mája 1348/28 Púchov 020 01
1874 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Hnilecká 2 Bratislava 821 07
1881 Rodicovské združenie pri III.ZŠ štátna slov. Nádražná 955 Partizánske 958 01
1885 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Rybany 956 36
1889 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov.
Zliechov 018 32
1890 Rodicovské združ.pri MŠ ZTS a.s. štátna slov. Kukucínova 10 Nová Dubnica 018 51
1892 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Dudova 2 Bratislava 851 03
1895 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov.
Dohnany 020 51
1896 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Vihorlatská 1 Bratislava 831 04
1899 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Hurbanova Púchov 020 01
1901 Rodicovské združenie pri ZUŠ štátna slov. Hlubockého 319 Stará Turá 916 01
1902 Rodic.združenie pri ZŠ s MŠ štátna slov. Nár.um.L.Podjavorinskej Bzince pod Javorinou 916 11
1903 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. SNP 96 Nová Dubnica 018 51
1904 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Strežnice 83 Púchov 020 01
1905 Rodicovské združenie pri ZUŠ štátna slov. Novomeského 3 Bánovce nad Bebravou 957 01
1912 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Nosice Púchov 020 01
1913 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. A.Grznára 1445/35 Považská Bystrica 017 01
1923 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Nimnica Priehrada mládeža Púchov 020 71
1925 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Bodvianska 1 Bratislava 821 07
1926 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Krajné 173 Krajné 916 16
1928 Rodicovské združenie pri CVC štátna slov. Hoštáky 671/12 Myjava 907 01
1930 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Za kasárnou 2 Bratislava 831 03
1933 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Nedožerská cesta 40 Prievidza 971 01
1934 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Cataj 900 83
1936 Rodicovské združenie pri CVC štátna slov. Hviezdoslavova 12 Nové Mesto nad Váhom 915 01
1946 Rodicovské združenie pri ZUŠ štátna slov.
Krajné 916 16
1949 Rodicovské združ.pri SPŠ stav. štátna slov. Stanicná 4 Trencín 911 05
1950 Rodicovské združ.pri MŠ štátna slov. Sady Cyrila a Metoda 24 Nová Dubnica 018 51
1959 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Partizánska 151/3 Dubnica nad Váhom 018 41
1962 Osobitná škola pre telesne postih. štátna slov. Dúbravská 1 Bratislava 840 00
1963 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Palisády,Škarniclova 1 Bratislava 811 03
1967 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Bzovícka 6 Bratislava 851 07
1971 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Pionierska 348 Cachtice 916 21
1975 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov.
Záriecie 020 52
1984 Stredná zdravotná škola štátna slov. Braneckého 4 Trencín 911 67
1988 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Košeca 018 64
1989 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Mierová 315 Považská Bystrica 017 01
1996 Rodicovské združenie pri CVC štátna slov. Rastislavova 330/1 Nováky 942 71
1997 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov.
Mestecko 109 020 52
2000 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Nábrežie sv. Cyrila Prievidza 971 01
2002 Rodicovské združ.pri ZŠ sv. Uršule štátna slov. Nedbalova 2 Bratislava 811 01
2005 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov.
Opatovce nad Nitrou 972 02
2006 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Ul. Pionierov Kanianka 972 17
2008 Rodicovské združenie pri MŠ štátna sk Malinovská Zálesie 900 28
2017 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Slovanská 1414/6 Považská Bystrica 017 01
2019 Rodicovské združ.pri SOŠ drev. štátna slov. Pavlovicova 3 Bratislava 821 04
2023 Rodicovské združenie pri II.ZŠ štátna slov. Študentská 3 Trencín 911 26
2024 Ped.-psych. poradna štátna slov. Štúrova 1967/15 Nové Mesto nad Váhom 915 01
2026 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Dedovec 1747/266 Považská Bystrica 017 01
2028 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov.
Hôrka nad Váhom 916 32
2032 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Prokofievova 5 Bratislava 851 01
2040 Gymnázium L. Novomeského štátna slov. Tomášikova 2 Bratislava 827 29
2048 Rodicovské združ.pri ZUŠ E.Suchona štátna slov. Trnavská 1 Pezinok 902 01
2051 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Rozkvet 2017/39 Považská Bystrica 017 01
2058 Rodicovské združenie pri ZSPŠ štátna slov. Bzinská 11 Nové Mesto nad Váhom 915 01
2067 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Grznákova 1441/28 Považská Bystrica 017 01
2070 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Polovnícka 12 Nove Mesto nad Váhom 915 01
2071 Rodicovské združenie pri SPŠ štátna slov. ul. SNP 8 Myjava 907 01
2072 Rodicovské združenie pri ZUŠ štátna slov. Štúrova 15 Nové Mesto nad Váhom 915 01
2073 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Gemerská 4 Bratislava 821 08
2074 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Astrová 5 Bratislava 820 01
2076 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Mileticova 37 Bratislava 821 09
2077 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Kovorobotnícka 31 Bratislava 821 04
2078 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Nevädzová 12 Bratislava 821 01
2080 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Medzilaborecká 4 Bratislava 821 01
2081 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Rádiová 52 Bratislava 821 04
2082 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Paprad Stará Turá 916 01
2083 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Štastná 26 Bratislava 821 05
2084 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Valaská Belá 329 Valaská Belá 972 28
2085 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Exnárova 6 Bratislava 821 03
2087 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Bancíkova 2 Bratislava 821 03
2088 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Stálicová 2 Bratislava 821 02
2091 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Dudvážska 4 Bratislava 820 13
2092 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Palkovicova 11 Bratislava 821 08
2095 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Sklenárova 2 Bratislava 821 09
2096 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Marchéggska 58 Stupava 900 31
2097 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Velehradská Bratislava 821 08
2099 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Haburská ul.6 Bratislava 821 01
2101 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Vážska 34 Bratislava II. 820 13
2106 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov.
Precín 275 018 15
2107 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. J. Krála 47 Považská Bystrica 017 01
2108 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Bohrova 1 Bratislava 5 851 01
2111 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Ceská 10 Bratislava 831 03
2113 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Hlavná 88 Gajary 900 61
2114 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Hlavná ulica 406 Jakubov 900 63
2115 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Haburská 4 Bratislava 821 02
2116 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Západná 2 Bratislava 821 02
2117 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Láb 223 Láb 900 67
2124 Rodicovské združenie pri ZŠ 1-4 štátna slov. Školská 222 Považská Bystrica 018 06
2125 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Plavecké Podhradie Plavecké Podhradie 906 36
2131 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Jakubov 276 Jakubov 900 63
2134 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Šoltésovej 1671/173 Považská Bystrica 017 01
2141 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Štúrova 18 Myjava 907 01
2144 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Hviezdoslavova ul. Nová Dubnica 018 51
2145 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Budovatelská ul. 10 Bratislava 821 08
2152 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. J.Krála 1592 / 1 Stupava 900 31
2155 Rodicovské združ.pri SOU stav. štátna slov. Brnianska 4 Trencín 911 77
2156 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Pezinská ulica 9 Malacky 901 01
2161 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Bulíkova 25 Bratislava 810 0
2166 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Malá c.6 Bratislava 811 02
2168 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Lednické Rovne 020 61
2170 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov.
Kuchyna 900 52
2171 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Hviezdoslavova 674 Stupava 900 31
2172 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. c.93 Vadovce 916 13
2174 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Fándlyho 2 Senec 903 01
2179 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov.
Záhorská Ves 900 65
2182 Rodicovské združ.pri SOUD a SPŠD štátna slov. Sklenárová 9 Bratislava 821 09
2186 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Vajanského 16 Pezinok 902 01
2191 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Bulíkova 25 Bratislava 5 851 04
2194 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Školská 50 Vinosady 902 01
2195 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Svrcia 6 Bratislava 842 11
2196 Rodicovské združenie pri ZS štátna slov Partizánska 6 Bánovce nad Bebravou 957 01
2198 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Kríková 20 Bratislava 2 821 07
2200 Rodicovské združenie pri ZUŠ štátna slov. Fándlyho 20 Senec 903 01
2201 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Svätoplukova51 Pezinok 902 01
2204 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Orešie 32 Pezinok 3 902 03
2206 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Hviezdoslavova 1 Ivanka pri Dunaji 900 28
2209 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Cachtická 14 Bratislava 831 06
2211 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Jablonové 900 54
2214 Rodicovské združenie pri ZŠ 1-4 štátna slov. Malé Leváre 10 Malé Leváre 908 74
2215 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Rozkvet 2047 Považská Bystrica 017 01
2222 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Lachova 31 Bratislava 851 03
2224 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Košická 40 Senec 903 01
2225 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Plavecký Štvrtok 900 68
2230 Rodicovské združ.pri Gymnáziu štátna slov. Klcové 87 Nové Mesto nad Váhom 915 01
2235 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Š.Závodníka 488/18 Prievidza 971 01
2239 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Pribinova ul. Bojnice 972 01
2242 SOU letecko opravárenské štátna slov. Legionárska 160 Trencín 911 04
2247 Spec.ZS a praktická škola a ZS pri nemocnici štátna slov Pribinova 16/1 Malacky 901 01
2249 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Valaská Belá 242 Valaská Belá 972 28
2251 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. J.Rášu 431 Budmerice 900 86
2257 Rodicovské združ.pri MŠ Clementisa štátna slov.
Prievidza 971 01
2261 Rodicovské združenie pri ZS štátna slov Dolná Mariková 470 Dolná Mariková 018 02
2262 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Gorkého ul. Prievidza 971 01
2268 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Sídlisko 457 Sebedražie 972 05
2280 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Dukelská 20 Považská Bystrica 017 01
2282 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov.
Jablonové 900 54
2284 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov.
Senec - Martin 903 01
2293 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Pernek 122 Pernek 900 53
2298 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Biskupická 21 Bratislava 810 00
2313 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov.
Beckov 916 38
2322 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. SNP 6 Trencianske Teplice 914 51
2323 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Omšenie 914 43
2362 Rodicovské združenie pri ZS štátna slov Ul. Velká okružná Partizánske 958 01
2365 Rodicovské združ. pri MŠ I. štátna sk Banícka 22/45 Lehota pod Vtácnikom 972 42
2366 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna sk Hlavná 143 Záhorská Ves 900 65
2370 Rodicovské združenie pri MŠ štátna sk Morovnianská cesta Prievidza 972 51
2372 Rodicovské združenie pri
Rodicovské združenie pri MŠ
štátna sk Štúrova 139 Malacky 901 01
2376 Rodicovské združ.pri MŠ špec. štátna sk A.Stodolu Prievidza 071 01
2386 Rodicovské združenie pri MŠ štátna sk
Suchohrad 130 900 64
2388 Rodicovské združenie pri MŠ štátna sk Tekovská 7 Bratislava 821 09
2391 Rodicovské združenie pri MŠ štátna sk D. Krmana Prievidza 971 01
2396 Rodicovské združ.pri Gymnáziu štátna sk Pankuchova 6 Bratislava 851 04
2417 Rodicovské združenie pri MŠ štátna sk L.Fullu Malacky 901 01
2426 Rodicovské združenie pri MŠ štátna sk
Horné Vestenice 177 972 22
2427 Rodicovské združenie pri MŠ štátna sk Športovcov 1412 Púchov 020 01
2429 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna sk
Mikušovce 018 57
2448 Rodicovské združenie pri MŠ štátna sk Dibrovova 13 Nové Mesto nad Váhom 915 01
2454 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna sk Kalinciakova 12 Bratislava 831 04
2462 Rodicovské združenie pri MŠ štátna sk Praznou 4 Považská Bystrica 017 01
2475 Rodicovské združenie pri MŠ štátna sk Turnianska 6 Bratislava 851 07
2482 Rodicovské združ. pri Gymnáziu štátna sk Komenského 2/1074 Patrizánske 958 01
2496 Rodicovské združenie pri ZUŠ štátna sk Istrijská 22 Bratislava-Dev.Nová Ves 841 07
2497 Rodicovské združenie pri MŠ štátna sk Šalviová 5 Bratislava 821 01
2499 Rodicovské združ.pri Obchodnej akad. štátna sk Nám. SNP 200/14 Partizánske 958 01
2504 Rodicovské združenie pri MŠ štátna sk Kollárová 23 Senec 903 01
2508 Rodicovské združenie pri II.MŠ štátna sk Školská 748/1 Lehota pod Vtácnikom 972 42
2512 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna sk Slovanská 23 Púchov 020 14
2514 Rodicovské združ.pri ŠÚV J.Vydru štátna sk Dúbravská cesta 11 Bratislava 851 01
2519 Rodicovské združ.pri ZSŠ polnohosp. štátna sk Novomestská 153/7 Myjava 907 01
2524 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna sk Vývojová 228 Bratislava 851 10
2526 Rodicovské združenie pri MŠ štátna sk Šustekova 33 Bratislava 851 04
2560 Rodicovské združenie pri ZUŠ štátna sk
Moravské Lieskové 916 42
2561 Rodicovské združ.pri ZSŠOaS štátna sk Pieštanská 2262/80 Nové Mesto n/Váh 915 01
2564 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna sk Školská Vinosady 902 01
2567 Rodicovské združenie pri ZUŠ štátna sk Daliborovo nám. 2 Bratislava 851 01
2573 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna sk Školská Kanianka 972 17
2586 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna sk SNP 3 Ivanka pri Dunaji 900 28
2592 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov Záriecie 136 Mestecko 020 52
2594 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov Pekníkova 2 Pezinok 902 01
2596 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov Pankúchova 4 Bratislava 851 01
2601 Rodicovské združenie pri ZUŠ štátna slov Sládkovicova 12 Bojnice 972 01
2605 Rodicovské združenie pri MS štátna slov Ul.1. mája 135 Báhon 900 84
2609 Rodicovské združenie pri MS štátna slov Suchohradská 3 Bratislava 841 04
2615 Rodicovské združenie pri ZS 1.-4. štátna slov Horná Poruba Horná Poruba 018 35
2626 Rodicovské združenie pri ZS štátna slov Stefana Závodníka Pružina 408 018 22
2631 Rodicovské združenie pri ZS štátna slov Mariánska ul.554/19 Prievidza 971 01
2638 Rodicovské združenie pri MS štátna slov. Kolískova 14 Bratislava 841 05
2648 Rodicovské združenie pri MS štátna slov Soblahovská 22 Trencín 911 01
2652 Rodic.združenie pri ZS s MS štátna slov Hlavná 37 Vysoká pri Morave 900 66
2655 Rodicovské združenie pri ZS štátna slov Slatinská 3 Beluša 018 61
2656 Rodic. združ. pri Obchodnej akadémii štátna slov Mednanská 822/14 Ilava 019 01
2668 Rodic.združ.pri ZS kardin.A.Rudnaya štátna slov
Považany 216 916 26
2674 Rodicovské združenie pri ZS s MS štátna slov Sibírska 39 Bratislava 831 02
2675 RZ pri Združ.strednej škole odevnej štátna slov Svätoplukova 1463 Púchov 020 41
2677 Rodicovské združenie pri MS štátna slov Malokarpatské námestie 1 Bratislava 841 03
2678 Rodic.združ.pri SOU elektrotech. štátna slov Sportová 1 Stará Turá 916 01
2680 Rodicovské združenie pri ZS štátna slov
Lúka 916 34
2689 RZ pri ZS Hugolína Gavlovica štátna slov
Dulov 018 52
2694 Rodicovské združenie pri ZS štátna slov
Sološnica 7 906 37
2696 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Obchodná 7 Zohor 900 51
2711 Rodicovské združenie pri ŠKD štátna slov Novomestského Trencín 911 08
2713 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov
Vadovce 916 13
2719 Rodic.združ. pri Podag.psych.poradni štátna slov Štefánikova 820 Púchov 020 58
Členovia
Rodičovské noviny Adresy členov Výkonného výboru
Korešpondencia SRRZ Foto a video
Kontakt Download
Grafika Grafika