Výzva na témy online školení!

Výzva na témy online školení!

Vážení predsedovia – štatutári organizačných jednotiek Slovenskej rady rodičovských združení (ďalej len OJ SRRZ), SRRZ vzhľadom na pandémiu koronavírusu na ochorenie COVID -19 Vám dáva opäť do povedomia pripravované online semináre. Preto Vás prosíme, aby ste nám...

Návrat do škôl 19. 04. 2021

Návrat do škôl 19. 04. 2021

Vážení zákonní zástupcovia/rodičia - návrat detí/žiakov do škôl Materiál Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len MŠVVaŠ SR) „Návrat do škôl 2021“ je predovšetkým určený zriaďovateľom základných škôl, stredných škôl a školských...

Postupné otvorenie škôl od 19. 04. 202

Postupné otvorenie škôl od 19. 04. 202

Postupné otvorenie škôl od 19. 04. 2021 Z dôvodu posúdenia vývoja pandémie koronavírusu na ochorenie COVID 19 je ďalšia radostná správa, že od pondelka 19.04. 2021 sa otvoria 8. a 9. ročníky základných škôl v tých okresoch, ktoré nie sú v čiernej farbe. Od 26. apríla...

Otváranie MŠ a 1. stupeň ZŠ od 12. 04. 2021

Otváranie MŠ a 1. stupeň ZŠ od 12. 04. 2021

Na Slovensku je zlepšená pandemická situácia a z tohto dôvodu je prístup k otvoreniu materských škôl a prvého stupňa základných škôl pre deti a žiakov všetkých zákonných zástupcov/rodičov. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznámilo, že...

Výzva na témy online školení!

Žiadame o pripomienky do 31. 03. 2021

Vážená rodičovská verejnosť ! Touto cestou Vám Slovenská rada rodičovských združení (ďalej len SRRZ) so sídlom, Široká 1920/2, 058 01 Poprad dáva do pozornosti návrh dokumentu pod názvom „Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky“ (ďalej len POaOSR) a iadame Vás...

Odpoveď na listy poslané MŠVVaŠ SR

Odpoveď na listy poslané MŠVVaŠ SR

Na základe odoslania podnetu – sťažnosť na chýbajúcu komunikáciu ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR s predstaviteľmi SRRZ, dlhodobé nereagovanie na posielané podnety, kde kancelária predsedu vlády SR požiadala MŠVVaŠ SR o vyjadrenie priamo žiadateľke a...