Žiadosť vo veci očkovania

Žiadosť vo veci očkovania

SRRZ sa obrátila siedmymi listami (MŠVVaŠ, MZ SR, Pandemická komisia, Verejná ochrankyňa práv, Predseda vlády, Predseda NR SR a výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport) ohľadom očkovania. MŠVVaŠ očkovanie detí

Pozvánka na V. a VI. cyklus online prednášky

Pozvánka na V. a VI. cyklus online prednášky

P O Z V Á N K A Vážení štatutári – predsedovia a účtovníci rodičovských združení SRRZ – RZ pri škole a školskom zariadení, ako aj rodičovské združenia, ktoré nie sú členmi SRRZ a ich právna forma je podľa zákona č. 83/1990 Zb.  s následnými novelami o združovaní...

II. cyklus online prednášky dňa 01. 06. 2021

II. cyklus online prednášky dňa 01. 06. 2021

P O Z V Á N K A Vážení štatutári – predsedovia a účtovníci rodičovských združení SRRZ – RZ pri škole a školskom zariadení, ako aj rodičovské združenia, ktoré nie sú členmi SRRZ a ich právna forma je podľa zákona č. 83/1990 Zb.  s následnými novelami o združovaní...

Pozvánka na 29. Celoslovenský snem

Pozvánka na 29. Celoslovenský snem

Vážení rodičia, členovia občianskeho združenia OJ SRRZ – RZ pri škole a školskom zariadení Výkonný výbor Slovenskej rady rodičovských združení Vás srdečne pozýva na rokovanie 29. CELOSLOVENSKÉHO SNEMU SLOVENSKEJ RADY RODIČOVSKÝCH ZDRUŽENÍ ktoré sa koná v sobotu dňa...

Online prednáška 25. 05. 2021!!!!

Online prednáška 25. 05. 2021!!!!

P O Z V Á N K A Vážení štatutári – predsedovia a účtovníci rodičovských združení SRRZ – RZ pri škole a školskom zariadení, ako aj rodičovské združenia, ktoré nie sú členmi SRRZ a ich právna forma je podľa zákona č. 83/1990 Zb.  s následnými novelami o združovaní...