Vážení štatutári – predsedovia a účtovníci rodičovských združení – SRRZ – RZ pri škole a školskom zariadení, ako aj rodičovské združenia, ktoré nie sú členmi SRRZ a ich právna forma je podľa zákona č. 83/1990 Zb.  s následnými novelami o združovaní občanov t. j. občianske združenie

pozývame Vás na online prednášku k § 50 zákona č. 595/2003 Z.,  o dani z príjmov s následnými novelami vo väzbe na ďalšiu legislatívu pre príjem % podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb dňa 21. 02. 2024 a 13. 03. 2024 od 16:00 do 19:00 hod. 

Záväzná prihláška je dostupná tu: Pozvánka na prednášku 21.02. 24 % ZDzP 2023

Pozvánka na prednášku 13.03. 24 % ZDzP 2023