Vážené dámy a vážení páni,

upozorňujeme Vás, že kancelária SRRZ garantuje zápis údajov do registra mimovládnych neziskových organizácií, ktoré spravuje MV SR, len do doručenia všetkých korektných podkladov poštou na adresu kancelárie SRRZ najneskôr s dátumom 23. 10. 2023. 

Ďakujeme za porozumenie