Revízna komisia SRRZ

predseda RK Mária Frončková

člen RK Gabriela Palanová

člen RK Veronika Pachová