Kontakt

Názov: Slovenská rada rodičovských združení

Právna forma: občianske združenie

Adresa sídla SRRZ:  Široká 1920/2, 058 01 Poprad – Veľká

IČO: 17319617         DIČ: 2020919736

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.; IBAN: SK34 0900 0000 0004 9121 2920

Bc. Ing. Júlia Lindtnerová                                  Mgr. Gabriela Slavkovská
telefón: 0911 468 824                                        telefón: 0911 841 361

e-mail: predseda.srrzpp@gmail.com                 e-mail: srrzpp@gmail.com

Pracovná doba pre verejnosť :

Pondelok:                   8:00 – 14:00 hod.

Utorok:                        8:00 – 14:00 hod.

Streda:                        8:00 – 14:00 hod.

Štvrtok:                       8:00 – 14:00 hod.

Piatok:                        nestránkové dni – administratívna činnosť

Vaše prípadné otázky a pripomienky môžete telefonovať pani Bc. Ing. Júlii Lindtnerovej, predsedníčke – štatutárovi SRRZ každý pondelok v čase od 8:00 do 14:00.