Vážení zákonní zástupcovia/rodičia,
v rámci spolupráce SRRZ na projekte Zlatý Amos Vás prosíme prostredníctvom Vašich detí/žiakov prihlásiť svojich pedagógov do súťaže o Zlatého Amosa v hlavnej kategórii najneskôr do 20. 03. 2024. Účastníci získajú rôzne peňažné ceny. Usmernenie nájdete na www.zlatyamos.sk , prihlášky nájdete na linku: Prihlášky : Zlatý Amos SR (zlatyamos.sk)
Tešíme sa na Vašu účasť.
Bc. Ing. Júlia Lindtnerová – predseda – štatutár SRRZ
riaditeľka úradu Mgr. Gabriela Slavkovská a Výkonný výbor SRRZ