Výzva o cenu EPA ALCUIN

Výzva o cenu EPA ALCUIN

Vážené SRRZ – RZ pri škole a pri školskom zariadení,   SRRZ Vám predkladá list s výzvou na prihlásenie sa do súťaže s projektom, na vzdelávanie vo Vašej škole, alebo v školskom zariadení. Môžete to realizovať prostredníctvom SRRZ. Žiadame Vás o preštudovanie...
Súrne! Výzva ku katalógu Plánu obnovy

Súrne! Výzva ku katalógu Plánu obnovy

Vážení rodičia/zákonní zástupcovia, touto cesto Vás informujeme, že na webovej stránke ministerstva školstva na Slovensku bol zverejnený návrh Katalógu podporných opatrení, ktorý vypracovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu v spolupráci s Národným...