Prianie k Vianociam a Novému roku 2022

Prianie k Vianociam a Novému roku 2022

Vážení zákonní zástupcovia/rodičia a starí rodičia! Anjeli veselo spievajú, radostnú novinu ohlasujú. Prišiel z nebies na zem, k nám náš Spasiteľ a náš Pán.  Zvestujú novinu a tešia ľudí. Sľúbený prišiel Spasiteľ, Vykupiteľ sveta, Ježiš náš. Každému domu buď...