Súrne! Výzva ku katalógu Plánu obnovy

Súrne! Výzva ku katalógu Plánu obnovy

Vážení rodičia/zákonní zástupcovia, touto cesto Vás informujeme, že na webovej stránke ministerstva školstva na Slovensku bol zverejnený návrh Katalógu podporných opatrení, ktorý vypracovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu v spolupráci s Národným...