Zlatý Amos 2024

Zlatý Amos 2024

Vážení zákonní zástupcovia/rodičia, v rámci spolupráce SRRZ na projekte Zlatý Amos Vás prosíme prostredníctvom Vašich detí/žiakov prihlásiť svojich pedagógov do súťaže o Zlatého Amosa v hlavnej kategórii najneskôr do 20. 03. 2024. Účastníci získajú rôzne peňažné...
Šťastný rok 2024

Šťastný rok 2024

Keď sa rok 2023 s nami bude lúčiť, keď rok 2024 nás s úsmevom privíta, ponorme sa na chvíľu do seba, veď všetko vlastniť nám vôbec netreba. Rozdávajme lásku, radosť, pohodu a nie nenávisť, stres a smolu. Obdarujme každého úsmevom, čo nás nič nestojí a skrášlime si tak...
Vianoce 2023

Vianoce 2023

Slovenská rada rodičovských združení Vám praje krásne prežitie Vianoc plných pokoja, lásky, kľudu, oddychu a smiechu v kruhu tých, na ktorých Vám záleží.