Vážené SRRZ – RZ,

kancelária SRRZ Vám oznamuje, že:

  • podklady k zápisu zmeny štatutárov, ktoré boli obdŕžané do 05. 11. 2022 – vrátane sú vybavované priebežne,
  • podklady k zápisu zmeny štatutárov, ktoré boli obdŕžané od 07. 11. 2022 – vrátane budú vybavované 28. 11. 2022.

Žiadame Vás telefonovať na mobilné číslo: 0911 841 361.

Ďakujeme za pochopenie.

Bc. Ing. Júlia Lindtnerová, predseda – štatutár SRRZ

V Poprade, dňa 08. 11. 2022