1 Slovenská rada rodičovských združení
Ste 229855. návštevník Aktualizované 14.10.2019 17.56 © 2009 Koval Vasil
logo SRRZ Slovenská rada rodičrovských združení EPA
grafika grafika grafika
Dokumenty
Bilbao 2002.

EDRaŠ 2004 - Nitra.

EDRaŠ 2005 - Zvolen.

Dni slovenskej kultúry v Poľsku - Krakov 2006

EDRaŠ 2007 - Trenčianské Teplice.

13 snem SRRZ - S. N. Ves 2007.

Vzdelávanie v Európe - Spišská kapitula 2007

Dni slovenskej kultúry v Poľsku - Krakov 2007.

prezentácia SRRZ-knižný veľtrh-Bratislava2007.

Zásadnutie EPA-Varšava 2007:Rokovanie na veľvyslanectve vo Varšave a generálnom konzuláte v Krakove

III.EFUŠ Nitra- Piešťany 2008
Členovia
Rodičovské noviny Adresy členov Výkonného výboru
Korešpondencia SRRZ Foto a video
Kontakt Download
Grafika Grafika