1 Slovenská rada rodičovských združení
Ste 228404. návštevník Aktualizované 14.10.2019 17.56 © 2009 Koval Vasil
logo SRRZ Slovenská rada rodičrovských združení EPA
grafika grafika grafika
Dokumenty
Trnava - Nitra
R.c. Nazov Typ Jazyk Ulica Mesto PSC
3 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Lula Lula 935 35
10 Rodicovské združenie pri MS štátna slov Halaštava 1408 Gbely 908 45
18 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Ostrov pri Pieštanoch Ostrov pri Pieštanoch 922 01
25 Rodicovské združenie pri ZŠ 1-4 štátna slov. Šajdíkove Humece Šajdíkove Humence 906 07
28 Rodicovské združenie pri ZUŠ štátna slov. Moravský Sv.Ján Moravský Sv.Ján 908 71
31 Rodicovské združenie pri ZŠ 1-4 štátna slov. Dubovce 3 Dubovce 908 62
38 Dom detí a mládeže štátna slov.
Holíc 908 51
42 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Kúty Kúty 908 01
46 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Halaštava 1408 Gbely 908 45
50 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Sasinkova Kopcany 908 48
52 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Fraštacká 4 Hlohovec 920 01
54 Rodicovské združenie pri ZUŠ štátna slov. Stará 31 Tlmace 935 21
56 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Moravany nad Váhom Moravany nad Váhom 922 21
59 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Detvianska Pieštany 920 01
61 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Vajanského 3 Trnava 917 00
74 Rodicovské združ.pri Obch.akadémia štátna slov. Nám.hrdinov 7 Šurany 942 01
81 Rodicovské združenie pri MŠ vjm. štátna mad. Zemné 662 Zemné 662 941 22
82 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Drahovce Drahovce 922 41
89 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Horné Otrokovce Horné Otrokovce 920 62
95 Rodicovské združenie pri XII.MŠ štátna slov. ul.29.augusta 81 Levice 934 01
117 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. M.R.Štefánika Levice 934 01
118 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Dubník Dubník 941 35
135 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. ul.1. mája Prašice 956 22
136 Rodicovské združ.pri ZŠ I. štátna slov. ul.V.P.Tótha 32 Senica 905 01
137 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Cerová Cerová 906 33
152 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Koperníkova 24 Hlohovec 920 01
155 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Chtelnica Chtelnica 922 05
159 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Kuzmická Jacovce 956 21
161 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Hradná Nové Zámky 940 56
162 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Preselany Preselany 956 12
174 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. ul.Sovietskej armády 84 Pohronský Ruskov 935 62
213 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Krušovce Krušovce 955 04
220 Rodicovské združ.pri ZŠ 1-4 štátna slov. Ostrov pri Pieštanoch Ostrov pri Pieštanoch 922 01
221 I.MŠ štátna slov. Štúrova ul. Šaštín - Stráže 908 41
225 Rodicovské združ.pri ZŠ 1-4 štátna slov. Smolinské Smolinské 908 42
229 Rodicovské združenie pri ZŠ vjs. štátna slov. Nová cesta Tvrdošovce 941 10
239 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Milanovce Velký Kýr 941 07
240 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Dolný Oháj Dolný Oháj 941 43
241 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Prašník Prašník 922 11
244 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Školská Holíc 908 51
247 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Mužla Mužla 943 52
256 SPŠ dopravaná štátna slov. Študentská 25 Trnava 918 45
260 SOU polnohosp. štátna slov. Voderady Voderady 919 42
267 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Dechtice Dechtice 919 53
268 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. ul.MDŽ 26 Šurany 942 01
299 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Mostná 3 Nové Zámky 940 01
329 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Castkov 96 Rohovské Rybky 906 04
330 Rodicovské združ.pri ZŠ 1-4 štátna slov. Petrova Ves Petrova Ves 908 44
347 Gymnázium s vjm. štátna mad. ul.kpt.Jaroša 5 Komárno 945 01
360 SPŠ stavebná štátna slov. Lomonosova 7 Trnava 917 08
363 Rodicovské združ.pri ZŠ štátna slov. Železnicná 102 Madunice 922 42
365 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov.
Drahovce 922 41
368 Hotelová škola štátna slov. Pod Párovcami 34 Pieštany 920 01
375 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Velké Ripnany 956 07
377 MŠ+ZŠ 1.-4. štátna slov. Prietrž Prietrž 906 11
380 Rodicovské združenie pri III.MŠ štátna slov. Sokolovská 68 Levice 934 01
389 Rodicovské združ.pri ZŠ 1-4 štátna slov. Štefánikova 908 Šaštín-Stráže 908 41
390 Rodicovské združenie pri ZŠ s MS štátna slov. Pastuchov Pastuchov 920 63
391 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Sídl.SNP 1415/49 Galanta 924 01
394 SOU strojárske štátna slov. ul.1.mája 22 Zlaté Moravce 953 01
397 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Komenského Smolenice 919 04
413 Rodicovské združ.pri ZŠ I. štátna slov. M.R.Štefánika 30 Hlohovec 920 01
417 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Štefanov 906 45
419 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Bojnicky Bojnicky 920 55
425 Rodicovské združ.pri ZŠ 1-8 štátna slov.
Šaštín-Stráže 908 41
428 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Dobrá Voda 150 Dobrá Voda 919 54
429 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Oponice 956 14
444 Rodicovské združ.pri ZŠ 1-4 štátna slov. Krakovany Krakovany 922 02
461 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Mana 941 45
499 Rodicovské združenie pri ZŠ vjm. štátna mad. Kamenín 494 Kamenín 943 57
510 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Š.Majora 560 Velké Úlany 925 22
511 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Cakajovce 951 43
513 Rodicovské združ.pri ZŠ SNP štátna slov. nám.1,mája 3 Chtelnica 922 05
524 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov.
Krškany 935 01
525 Rodicovské združ.pri ZŠ 1-4 štátna slov.
Borovce 922 09
540 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Dopravná 60 Levice 934 01
554 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Demandice 935 85
555 Rodicovské združenie pri ZŠ 1-4 štátna slov.
Lúcnica nad Žitavou 951 88
557 Rodicovské združ.pri SOU SZSD štátna slov. F.Urbánka 19 Trnava 918 10
564 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Volkovce 951 87
565 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Jedlové Kostolany 951 96
578 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. ul.J.Nižnanského 1 Brestovany 919 27
579 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Cesta na vršku 1 Marcelová 946 32
589 Rodicovské združenie pri SPoŠ štátna slov. Tovarnícka 1632 Topolcany 955 01
594 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Voderady Voderady 919 42
596 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Cerveník Cerveník 920 42
599 Združená stredná priemyselná škola štátna slov. Komenského 1 Trnava 917 01
602 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov.
Kamenica nad Hronom 943 65
605 Rodicovské združenie pri ZŠ 1-4 štátna slov. Závada Topolcany 955 01
610 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Horné Obdokovce 939 Horné Obdokovce 956 08
611 Rodicovské združ.pri ZŠ IV. štátna slov. Bananská Pieštany-Banka 920 01
615 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Gogolova Topolcany 955 01
619 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. ul.1.mája 869 Bátorove Kosihy 946 34
624 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Urmince 956 01
626 Rodicovské združ.pri ZŠ V. štátna slov. cast Šulekovo Hlohovec 920 03
639 Rodicovské združenie pri Gymnáziu štátna slov. Nám.SNP 9 Pieštany 921 26
641 Rodicovské združenie pri Gymnáziu štátna slov. Bernolákova 37 Šurany 942 01
642 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Hviezdoslavova 24 Palárikovo 941 11
643 Rodicovské združ. pri SOU potrav.2 štátna slov. Cabajská cesta 10 Nitra 949 01
644 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Gottwaldovo nám. Dvory nad Žitavou 941 31
645 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Cajkov 935 24
647 Rodicovské združ. pri SOU štátna slov. Novozámocká 220 Nitra 949 53
648 Rodicovské združenie pri II.ZŠ štátna slov. Rázusova 14 Pieštany 921 01
661 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Komenského 27 Dvory nad Žitavou 941 31
669 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Nábrežná 95 Nové Zámky 940 03
673 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. nám.sv.Ignáca Leopoldov 920 41
674 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Komenského 37 Tekovské Lužany 935 41
679 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. ul.B.Nemcovej Nové Zámky 940 75
681 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Kalná nad Hronom 935 32
689 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Podhorany 951 46
690 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Trávnica 941 46
691 Rodicovské združ. pri SOU poln. štátna slov.
Dvory nad Žitavou 941 31
693 Rodicovské združ.pri ZŠ 1-4 štátna slov. Veselé Veselé 922 08
700 Rodicovské združ.pri ZŠ 1-4 s MS štátna slov.
Malženice c. 203 919 29
705 Rodicovské združ.pri ZŠ III. štátna slov. Strážnická Skalica 909 01
714 Rodicovské združenie pri ZŠ 1-4.roc. štátna slov. Sasinkovo Sasinkovo 920 65
717 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Nová Ves nad Žitavou 951 51
720 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Dubovany,pošta Veselé Dubovany 922 08
722 Rodicovské združenie pri ZŠ s MS štátna slov. Komenského 131 Šoporna 925 52
723 Rodicovské združ.pri ZŠ IV. štátna slov. Holubyho Pieštany 921 01
729 Rodicovské združenie pri ZUŠ štátna slov. Jilemnického 1 Šahy 936 01
731 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Radošovce Radošovce 908 63
732 Rodicovské združenie pri ZŠ vjm. štátna mad.
Dvory nad Žitavou 941 31
733 Rodicovské združ.pri Gymnáziu štátna slov. Mierová 5 Levice 934 45
749 Rodicovské združ.pri ZŠ 1-4 štátna slov. Velké Orvište Velké Orvište 922 01
757 SOU farmaceutické štátna slov. M.Benku 3 Hlohovec 920 17
765 SOU štátna slov. Jarmocná 5 Hlohovec 920 01
767 Rodicovské združ.pri SOU pap. štátna slov. Švermova 81 Štúrovo 943 03
770 Rodicovské združenie pri ZŠ vjm. štátna mad.
Diakovce 925 81
774 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Šúrovce Šúrovce 919 25
776 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Školská 117 Sered 926 00
779 Rodicovské združenie Gymnáziu štátna slov. Hollého 9 Trnava 917 26
783 Rodicovské združenie pri IX.MŠ štátna slov. Okružná 27 Trnava 917 00
786 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Pribinova Zlaté Moravce 953 01
787 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. ul.SNP Šurany 942 01
794 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Športová Skýcov 951 85
800 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Zbehy 951 42
803 Rodicovské združ.pri ZŠ XII. štátna slov. cast Modranka Trnava 917 05
805 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Lefantovce 951 45
813 Rodicovské združ.pri SPŠ poln. štátna slov.
Šurany 942 01
820 Rodicovské združenie pri ZUŠ štátna slov. Csl.armády 1207 Gbely 908 45
822 Rodicovské združ.pri ZŠ štátna slov. Trakovice Trakovice 919 33
823 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Rumanová 951 37
825 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Rišnovce 951 21
829 Rodicovské združenie pri ZŠ 1-4 štátna slov.
Santovka 935 87
832 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Hlavná 87 Pohronský Ruskov 935 62
840 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Krcméryho Nitra 949 01
842 Rodicovské združ.pri Gymnázium slov. štátna slov. Námestie Sv. Stefana Dunajská Streda 929 01
846 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Letnicie Petrova Ves 908 44
864 Rodicovské združ.pri Špec.škole štátna slov. Fucíkova 1 Šahy 936 01
865 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. nábrežie Mládeže Nitra 949 01
880 Rodicovské združenie pri ZŠ vjs. štátna slov. Pohranicná 9 Komárno 945 01
901 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Bernolákova,Veca Šala 927 05
903 Rodicovské združenie pri ZŠ vjm. štátna mad. ul.Práce 24 Komárno 945 27
907 Rodicovské združ.pri SPŠ štátna slov. ul.Fr.Krála Nitra 949 01
908 Rodicovské združenie pri IV.ZŠ štátna slov. Pri Podlužianke Levice 934 01
909 Rodicovské združenie pri V.ZŠ štátna slov. Saratovská 43 Levice 934 01
930 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Levická 903 Vráble 952 01
934 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Dojc Dojc 906 02
944 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Dubník 941 35
946 Rodicovské združenie pri ZUŠ štátna slov. Hlavná ul. 1007/20 Galanta 924 01
949 Rodicovské združenie pri MŠ,J štátna slov. Žitavské nábrežie 1 Zlaté Moravce 953 01
952 Rodicovské združenie pri Gymnáziu vjs. štátna slov. Slnecná 2 Šamorín 931 01
954 Rodicovské združ.pri ZŠ s.vjm. štátna mad. Mostová Mostová 925 07
977 Rodicovské združ.pri SOU poln. štátna slov. ul.1.mája 1 Hurbanovo 947 01
978 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Tribecská Topolcany 955 01
992 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Konkolyho nám.2 Hurbanovo 947 01
1005 Rodicovské združ.pri Obch.akadémii štátna slov. Hviezdoslavova 16 Levice 934 40
1006 Rodicovské združ.pri ZŠ s vjm. štátna mad. Komenského ul. Dunajská Streda 929 01
1008 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Skolská ul. Želiezovce 937 01
1009 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Škultétyho Topolcany 955 01
1010 Rodicovské združ.pri Gymnáziu štátna slov. ul.17.novembra Topolcany 955 01
1025 Rodicovské združenie pri Gymnáziu štátna slov. Petrovská 119 Sered 926 01
1026 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Mládežnícka ul. Šahy 936 01
1027 Rodicovské združ.pri Gymnáziu J.Krála štátna slov. SNP 3 Zlaté Moravce 953 42
1030 Rodicovské združ.pri SOU obch. štátna slov. T.Vansovej 2 Topolcany 955 01
1034 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Bethovenova ul. Nitra 949 01
1035 Rodicovské združ.pri ZŠ I. štátna slov. Vajanského 2 Skalica 909 01
1036 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Kozárovce 935 22
1040 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Štiavnická cesta 26 Pukanec 935 05
1054 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Kláštorná 4 Šamorín 931 01
1056 Rodicovské združenie pri ZŠ 1-4 štátna slov.
Horné Semerovce 935 84
1067 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna mad. Športová 7 Hurbanovo 947 01
1070 Rodicovské združ.pri ZŠ 1-4 štátna slov. Velký Grob Velký Grob 925 27
1071 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Suchá nad Parnou Suchá nad Parnou 919 01
1077 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Alekšince 951 22
1086 Rodicovské združenie pri VI.MŠ,J štátna slov. Polná 2 Levice 934 01
1088 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Nám.Uceného tovarišstva Trnava 917 00
1101 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Dolné Zelenice Siladice 920 52
1104 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov.
Žemberovce 935 02
1106 Rodicovské združenie pri ZŠ 1-4 štátna slov. Školská 485 Diakovce 925 81
1117 Rodicovské združ.pri SPŠ štátna slov. Petofiho 2 Komárno 945 01
1123 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Výcapy-Opatovce 951 44
1132 Rodicovské združ.pri ZŠ s vjm. štátna mad. Pataš Pataš 930 15
1133 Rodicovské združ.pri ZŠ slov. štátna slov. Nám.1.mája 497/20 Velký Meder 932 01
1135 Rodicovské združ.pri ZŠ V. štátna slov. Bottova 27 Trnava 917 01
1139 Stredná pedagogická škola štátna slov. Engelsova 3 Levice 934 01
1146 Rodicovské združ.pri ZŠ slov. štátna slov. Školská Sládkovicovo 925 21
1152 TŠ 1.-4. štátna slov. Popudinské Mocidlany 10 Popudinské Mocidlany 908 61
1153 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Topolová ul. Nitra 949 01
1155 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Adyho ul.6 Štúrovo 943 01
1156 Rodicovské združenie pri II.ZŠ štátna slov. ul.E.B.Lukáca 4 Šahy 936 01
1157 Stredná polnohosp.škola štátna slov. Dražovská 14 Nitra 949 01
1158 MŠ slov. štátna slov. Komenského Gabcíkovo 930 05
1159 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Sídlisko IV Sered 926 00
1160 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Svodín 943 54
1161 Rodicovské združenie pri ZUŠ štátna s.m. Hlavná 1042 Gabcíkovo 930 05
1164 Rodicovské združ.pri ZŠ 1-4 m. štátna mad. Horné Mýto Horné Mýto 930 13
1166 Rodicovské združ.pri SPŠ stavebná štátna s.m. Konkolyho 8 Hurbanovo 947 01
1169 Rodicovské združenie pri ZŠ 1-4 štátna slov.
Šrobárová 946 32
1170 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Golianovo 951 08
1175 Rodicovské združenie pri CVC cirkevná slov. Sadová Senica 905 01
1176 Rodicovské združ.pri ZŠ vjm. štátna mad. Orechová Potôn Orechová Potôn 930 02
1180 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Štefánikova Galanta 924 00
1182 Rodicovské združ.pri ZŠ vjm. štátna mad. Gorkého 936/1 Dunajská Streda 929 01
1184 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Dolný Pial 935 37
1187 Rodic.združ.pri SOU stroj.a DŠ štátna slov. Kozmálovská cesta 9 Tlmace 935 21
1194 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Borský Mikuláš Borský Mikuláš 908 77
1196 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Hrnciarska 22 Trnava-Hrnciarovce 917 04
1201 Obchodná akadémia štátna slov. Dlhá 256 Senica 905 80
1208 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Pusté Úlany Pusté Úlany 925 28
1218 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Bucany Bucany 919 28
1221 Rodicovské združ.pri ZŠ vjm. štátna mad. Rohovce Rohovce 930 30
1224 Rodicovské združenie pri ZŠ vls. štátna slov.
Zemné 941 22
1226 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Smetanov háj Dunajská Streda 929 01
1231 Rodicovské združenie pri ZUŠ štátna slov. Štefánikova 2 Trnava 917 01
1234 Rodicovské združ.pri ZŠ vjm. štátna mad.
Dolný Štál 930 10
1238 Rodicovské združenie pri ZUŠ štátna slov. Parková 4 Šamorín 931 01
1239 Rodicovské združ.pri ZŠ IV. štátna slov. Nerudova 12 Hlohovec 920 01
1243 Obchodná akadémia štátna slov. Mládežnícka 158 Sered 926 01
1248 Rodicovské združ.pri ZŠ štátna slov. Topolníky Topolníky 930 11
1253 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Pionierska 20 Topolníky 930 11
1259 Rodicovské združenie pri II.MŠ štátna slov. Ul.SNP 3 Topolcianky 951 93
1265 Rodicovské združenie pri MŠ vjs. štátna slov. Školská 14 Šamorín 931 01
1268 Rodicovské združ.pri SOU stroj. štátna slov. Robotnícka štvrt Komárno 945 01
1279 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Kostolná 500 Trhová Hradská 930 13
1283 Rodicovské združenie pri ZŠ vjm. štátna mad. Komenského 1 Želiezovce 937 01
1284 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Novozámocká Ivánka pri Nitre 949 08
1288 Rodicovské združenie pri II.ZŠ štátna slov.
Vráble 952 01
1294 Rodicovské združenie pri MŠ vjm. štátna mad. Školská 14 Šamorín 931 03
1295 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Veterná ul.21 Šamorín 931 01
1298 ZŠ cirkev.P.Palasthiho cirkev. mad.
Pláštovce 935 82
1300 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Nám.sv.Ignáca 31 Leopoldov 920 41
1301 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Vlcany 925 84
1306 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Polovnícka Šamorín 931 01
1309 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Mliecno Šamorín 931 01
1310 Rodicovské združ.pri MŠ vjm. štátna slov.,mad. Dunajská Šamorín 931 01
1312 Rodicovské združenie pri MŠ,J štátna slov. Gazdovský rad 37 Šamorín 931 01
1313 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Ul.Márie Šamorín 931 01
1314 Základná škola Sv.Jána s vjm. cirkevná mad.
Dunajská Streda 929 01
1317 AMOS centrum štátna slov. Limbová 4 Trnava 917 00
1339 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. sídlisko Lúky Vráble 925 01
1343 Rodicovské združenie pri ZUŠ štátna slov. Sídl.SNP 1415/49 Galanta 924 00
1349 Rodicovské združenie pri ZUŠ štátna slov. Engelsova 2 Levice 934 01
1353 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Športová 31 Horné Orešany 919 03
1355 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Komenského 3 Komárno 945 01
1358 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna mad. Búc Búc 946 35
1361 Rodicovské združenie pri ZŠ III. štátna slov. ul.A.Felcána Hlohovec 920 01
1362 Rodicovské združenie pri ZŠ I. štátna slov. Bernolákova Holíc 908 51
1365 Obchodná akadémia štátna slov. Kukucínova 34 Trnava 917 29
1366 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Ul.slobody 1 Komárno 945 01
1369 Rodicovské združenie pri XI.MŠ štátna slov. Hollého 744/36 Senica 905 01
1381 Rodicovské združ.pri ZŠ VI. štátna slov. Podzámska Hlohovec 920 01
1383 Rodicovské združenie pri ZUŠ štátna slov. Bernolákova 3 Holíc 908 51
1385 Rodicovské združenie pri VII:MŠ štátna slov. Lúcky Holíc 908 51
1386 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Záhumenice 697 Gbely 908 45
1387 Rodicovské združenie pri I.MŠ štátna slov. Záhumenice 663 Gbely 908 45
1388 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Školská 1 Jablonica 906 32
1393 Rodicovské združenie pri X.MŠ štátna slov. Hollého 1173 Senica 905 01
1395 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Cáry Cáry 908 43
1398 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Mallého 2 Skalica 909 01
1399 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. ul.Dr.Š.Heseka 921 Kúty 908 01
1402 Rodicovské združenie pri VII.MŠ štátna slov. Zámocká Holíc 908 51
1407 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Šajdíkove Humence Šajdíkove Humence 906 07
1409 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Kuklov Kuklov 908 78
1411 Rodicovské združ.pri ZŠ F.E.Scherera štátna slov. E.F.Scherera 40 Pieštany 921 01
1415 Rodicovské združenie pri V.MŠ štátna slov. Kollárova Holíc 908 51
1416 Rodicovské združenie pri VII.MŠ štátna slov. J.Krála 729 Senica 905 01
1423 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Borský Svätý jur Borský Svätý Jur 908 79
1424 Rodicovské združ.pri ZŠ 1-4 štátna slov. Letnicie Petrova Ves 908 44
1426 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Bartákova 38 Štúrovo 943 01
1434 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov.
Lakšárska Nová Ves 908 76
1437 Rodicovské združ.pri ZŠ VII. štátna slov. Brezová 19 Pieštany 921 01
1439 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Nám.SNP 187/2 Dunajská Streda 929 01
1445 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Unín Unín 908 46
1446 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Neratovické nám. Dunajská Streda 929 01
1447 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Jahodná Jahodná 930 21
1449 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Bánov 941 01
1451 Rodicovské združenie pri ZUŠ štátna slov. M.R.Štefánika 2977 Sered 926 00
1463 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Kvetoslavov 264 Kvetoslavov 930 41
1465 Rodicovské združenie pri VIII.ZŠ štátna slov. sídl.A.Trajana Pieštany 921 01
1466 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Ul.mieru 16 Komárno 945 01
1468 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Imel 946 52
1472 Rodicovské združenie pri XII.MŠ štátna slov. Novomeského 1209/2 Senica 905 01
1483 Stred.polnohosp.škola štátna slov. Hadovce Komárno 945 82
1488 Rodicovské združenie pri ZŠ vjm. štátna mad. Komárnanská Iža 946 39
1490 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Komárnanská 42 Hurbanovo 947 01
1492 Rodicovské združenie pri ZŠ vjm. štátna mad. Ul.Eotvosa 39 Komárno 945 01
1494 Rodicovské združenie pri ZŠ vjm. štátna mad.
Batorove Kosihy 946 34
1495 Rodicovské združenie pri Gymnáziu štátna slov. Pohranicná Komárno 945 01
1498 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Rábska Kolárovo 946 03
1501 Rodicovské združenie pri ZUŠ štátna slov. Kukucínova 27 Šala 927 01
1503 Rodicovské združenie pri ZUŠ štátna slov.
Štúrovo 943 06
1506 Rodicovské združ.pri ZŠ vjm. štátna mad. Rybárska 2 Šamorín 931 01
1510 Rodicovské združ.pri ZŠ 1-4 štátna slov. Prievaly Prievaly 906 34
1511 Rodicovské združenie pri ZŠ vjm. štátna mad.
Moca 946 37
1513 Rodicovské združenie pri MŠ štátna s.m. Malá ul.977 Bátorove Kosihy 946 34
1516 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Robotnícka ul. Senica 905 01
1520 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Nám.priatelstva Dunajská Streda 929 01
1529 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Spartakovská 5 Trnava 917 01
1532 Rodicovské združenie pri ZUŠ štátna slov.
Pieštany 921 01
1535 Rodicovské združenie pri ZŠ vjm. štátna mad. Hlavná 228 Cícov 946 19
1536 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Štúrova 6 Komárno 945 01
1538 Rodicovské združ.pri ZŠ vjm. štátna mad. Zlaté Klasy 784 Zlaté Klasy 930 39
1540 Rodicovské združenie pri CVC "AHOJ" cirkevná slov. Teplická 83 Pieštany 921 01
1542 Rodicovské združenie pri ZŠ vjm. štátna mad. Školská Tešedíkovo 925 82
1544 Rodicovské združ.pri ZŠ vjm. štátna mad. ZŠ Lehnice Lehnice 930 37
1546 Rodicovské združenie pri ZUŠ štátna slov. Stummerova 20 Topolcany 955 01
1547 Rodicovské združenie pri ZŠ vjm. štátna mad.
Ipelský Sokolec 935 75
1556 Rodicovské združenie pri ZŠ vjm. štátna mad.
Farná 935 66
1557 Rodicovské združenie pri ZŠ vjm. štátna mad.
Zemné 941 22
1559 Rodicovské združenie pri ZŠ vjm. štátna mad.
Jur nad Hronom 935 57
1560 Rodicovské združenie pri ZŠ vjm. štátna mad.
Kravany nad Dunajom 945 36
1562 Rodicovské združenie pri ZŠ vjm. štátna mad.
Kvetná 934 01
1563 Rodicovské združenie pri ZŠ vjm. štátna mad.
Pohranice 951 02
1564 Rodicovské združenie pri ZŠ vjm. štátna mad.
Horné Semerovce 935 84
1565 Rodicovské združenie pri ZŠ vjm. štátna mad.
Bína 943 56
1566 Rodicovské združenie pri ZŠ vjm. štátna mad.
Marcelová 946 32
1567 Rodicovské združenie pri ZŠ vjm. štátna slov. Ul.mieru 2 Komárno 945 53
1568 Rodicovské združenie pri ZŠ vjm. štátna mad. Nitriansky 378 Okolicná na Ostrove 946 13
1569 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Stampayho 229 Gbelce 943 42
1570 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Kolínany 951 78
1573 Rodicovské združenie pri ZŠ vjm. štátna mad.
Vrbová nad Váhom 946 65
1574 Rodicovské združenie pri ZŠ vjm. štátna mad.
Bešenov 941 41
1576 Rodicovské združenie pri ZŠ vjm. štátna mad.
Pozba 941 51
1578 Rodicovské združenie pri ZŠ vjm. štátna mad.
Sv.Peter 946 57
1579 Rodicovské združenie pri ZŠ vjm. štátna mad.
Radvan nad Dunajom 946 38
1580 Rodicovské združ.pri Špec.škole štátna slov. Sobieského 10 Štúrovo 943 01
1581 Rodicovské združenie pri ZŠ vjm. štátna mad.
Kamenicná 946 01
1583 Rodicovské združenie pri ZŠ vjm. štátna slov.
Strekov 941 37
1585 Rodicovské združenie pri MŠ vjm. štátna mad.
Ket 935 64
1586 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Sokolce 946 17
1587 Rodicovské združenie pri ZŠ vjm. štátna mad.
Velké Ludince 935 65
1588 Rodicovské združenie pri ZŠ vjm. štátna mad. Ul.V.Palkovicka 3 Kolárovo 946 03
1589 Rodicovské združenie pri ZŠ vjm. štátna slov.
Tôn 946 15
1590 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Rohožník 906 38
1591 Rodicovské združenie pri ZŠ vjm. štátna mad. Hlavná 4,Nová Stráž Komárno 946 11
1592 Rodicovské združ.pri ZŠ II. štátna slov. Komenského Vrbové 922 03
1593 Rodicovské združenie pri ZŠ vjm. štátna mad.
Gbelce 943 42
1594 Rodicovské združenie pri ZŠ vjm. štátna mad. Komenského 37 Tekovské Lužany 935 41
1595 Rodicovské združenie pri ZŠ vjm. štátna mad. Vlcany 1547 Vlcany 925 84
1598 Rodicovské združenie pri ZŠ vjm. štátna mad. Nová cesta Tvrdošovce 941 10
1601 Rodicovské združenie pri ZŠ vjm. štátna mad.
Jelenec 951 73
1602 Rodicovské združ.pri Gymnáziu štátna slov. Adyho 7 Štúrovo 943 01
1605 SOU stavebné, štátna slov. Gorkého 1 Dunajská Streda 929 01
1606 Rodicovské združenie pri ZUŠ štátna slov.
Kolárovo 946 03
1607 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Zemianska Olca 946 14
1610 Rodicovské združ.pri CVC štátna slov. Mostová 2 Kolárovo 946 03
1616 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Hviezdoslavova 38 Solcany 956 17
1621 MŠ so špec.triedami štátna slov. Clementisova 21 Skalica 909 01
1629 Materská škola štátna mad. Rohovce Rohovce 930 30
1637 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Tesárske Mlynany 951 76
1639 Rodicovské združ.pri ZŠ vjm. štátna mad. Vrakún Vrakún 930 25
1640 Rodicovské združenie pri ZŠ vjm. štátna mad.
Chotín 946 31
1641 Rodicovské združenie pri ZŠ vjm. štátna mad. Ul.P.Pázmánya 48 Šala 927 01
1642 Rodicovské združ.pri ZŠ 1-4 štátna slov. Castkov Castkov 906 04
1645 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Lakšárska Nová Ves Lakšárska Nová Ves 908 76
1646 Rodicovské združenie pri VI.MŠ štátna slov. Senica - Cácov 88 Senica 905 01
1647 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Jilemnického Dunajská Streda 929 01
1648 Rodicovské združenie pri IV.MŠ štátna slov. ul.J.Cabelku Holíc 908 51
1655 Rodicovské združenie pri II.ZŠ štátna slov. Jesenského 1 Levice 934 01
1659 Rodicovské združ.pri ZŠ 1-4 štátna slov. Rybky Rybky 906 04
1661 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Štúrova 1115 Šaštín-Stráže 908 41
1669 Rodicovské združenie pri ZŠ vjm. štátna mad. Mládežnícka Šahy 936 01
1670 Dievcenská odborná škola, štátna slov. Gorkého 21 Dunajská Streda 929 01
1676 Rodicovské združenie pri Gymnáziu štátna slov. Štvrt SNP 1104 Galanta 924 01
1685 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Obyce 951 95
1692 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Zelenec Zelenec 919 21
1693 SOU strojárske štátna slov. Povodská 14 Dunajská Streda 929 01
1700 SOU polnohosp. štátna slov. Nám.1.mája 10 Holíc 908 51
1711 Rodicovské združenie pri III.MŠ štátna slov. Kolónia 544 Senica 905 01
1731 Rodic.združ.pri II.ZŠ-Športové triedy štátna slov. Ul.sv.Michala 42 Levice 934 80
1733 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Komenského 22 Nesvady 946 51
1734 Rodicovské združ.pri ZŠ vjm. štátna mad. Králov Brod Králov Brod 925 41
1738 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Gogolova Topolcany 955 01
1742 Rodicovské združenie pri ZUŠ štátna slov. Poštová 2 Želiezovce 937 01
1743 Rodicovské združ.pri DOŠ štátna slov. Budovatelská 32 Komárno 945 01
1746 Rodicovské združ.pri CVC štátna slov. Mierová 8 Želiezovce 937 01
1748 Rodicovské združ.pri ZŠ X. štátna slov. ul.K.Mahra 1 Trnava 917 08
1752 Rodicovské združenie pri ZŠ 1-4 štátna slov.
Jelšovce 951 43
1757 CVC-Spektrum štátna slov. Nám.detí Galanta 924 01
1763 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Hollého Šala-Veca 927 05
1766 Rodicovské združ.pri CVC Junior štátna slov. Sládkovicova 2 Levice 934 01
1772 ZŠ sv.Jozefa cirkev. slov. Pribinova 35 Hlohovec 920 01
1779 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Žemberovce 935 02
1784 Gymnázium s vjm štátna mad.
Galanta 924 01
1787 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Madunice Madunice 922 42
1806 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Lipová Topolcany 955 01
1808 Rodicovské združ.pri Gymnáziu štátna slov. Mládežnícka 22 Šahy 936 01
1813 Rodicovské združenie pri ZDŠ 1-5.roc. štátna slov.
Hronské Kosihy 935 27
1816 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Križovany nad Dudváhom Trnava 917 02
1830 ZŠ sv.Don Bosca cirkev. slov. Ul.1.mája 34 Zlaté Moravce 953 01
1834 Rodicovské združenie pri IX.MŠ štátna slov. Komenského Senica 905 01
1850 Rodicovské združenie pri ZŠ 1-4 štátna slov.
Choca 951 76
1866 Rodicovské združ.pri SOUP štátna slov. SNP 41 Šahy 936 01
1879 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Devínska 12 Nové Zámky 940 63
1883 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Okružná 23 Levice 934 03
1884 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Tekovská 17 Starý Tekov 935 26
1887 Rodicovské združ. pri ZŠ CVC štátna slov. Strážnická 1 Skalica 909 01
1893 Rodicovské združenie pri Gymnáziu štátna slov. Bottova 31 Trnava 917 01
1897 Rodicovské združ.pri ZŠ VI. štátna slov. Gorkého 6 Trnava 917 01
1900 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Hronské Klacany 935 29
1914 Str.odb.škola odevná a SOU text.a odev. štátna slov. Vajanského 23 Levice 934 03
1918 Rodicovské združ.pri SPŠ staveb. štátna slov. Železniciarska 4 Nitra 950 50
1922 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Komenského Sered 926 00
1924 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Brodské 908 85
1927 Rodicovské združ.pri SPŠ štátna slov. Fr.Hecku 25 Levice 934 47
1931 Rodicovské združ.pri Špec.škole štátna slov. L.Okánika 6 Nitra 949 01
1937 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Piaristická 12 Nitra 949 01
1940 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Beša 935 36
1942 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Boleráz 919 08
1943 SOU strojárske štátna slov. Coburgova 39 Trnava 917 02
1944 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Bátovce 935 03
1947 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov.
Tovarníky 955 01
1948 Stredná polnohosp.škola štátna slov. Bernolákova 383/10 Holíc 908 51
1952 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov.
Zavar 919 26
1953 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Kuralany 201 Kuralany 935 64
1957 Rodicovské združ. pri ZŠ vjm. štátna mad.
Jahodná 930 21
1964 Rodicovské združ.pri Dome soc.služieb


Krškany 935 01
1965 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Jesenského 10 Dunajská Streda 929 01
1973 Dievcenská odborná škola štátna slov. Sv.Michala 36 Levice 934 80
1974 Rodicovské združ.pri ZŠ špec. štátna slov. Topolová 1 Šurany 942 01
1977 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Plavé Vozokany 114 Plavé Vozokany 935 69
1978 Rodicovské združenie pri OU štátna slov. Lomonosova 8 Trnava 918 03
1980 Rodicovské združ.pri SOU staveb. štátna slov. Pod amfiteátrom 7 Levice 934 01
1986 Rodicovské združ. pri ZŠ CVC štátna slov. Školská 2 Holíc 908 51
1994 Rodicovské združ.pri ZŠ 1-4 štátna slov.
Smrdáky - Koválov 906 03
1995 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov.
Smrdáky - Koválov 906 03
2009 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Ul. G. Bethlena Nové Zámky 940 01
2011 Rodicovské združ.pri SOU štátna slov. Ul. sv. Michala 36 Levice 934 01
2016 SOU polnohospodárske štátna slov.
Šamorín 931 01
2027 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Mojmírovce 1671 Mojmírovce 951 15
2029 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Hontianska cesta 45 Šahy 936 01
2033 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Školská 14 Bošany 956 18
2034 Rodicovské združ.ZŠ M. R. Štefánika štátna slov. Vajanského 35 Pieštany 921 01
2039 Rodic.združ.pri Spojenom predšk.zariadení štátna slov. Kolónia 544 Senica 905 01
2041 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. A.Kubinu Trnava 917 00
2049 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Odborárov 9 Tlmace 935 21
2053 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Ivanka pri Nitre Ivanka pri Nitre 949 08
2055 Cirkevné gymnázium štátna slov.
Šahy 936 01
2062 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Nitrianska ulica Branc 951 13
2063 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Námestie Rybný trh Dunajská Streda 929 01
2064 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Terezy Vansovej 2 Levice 934 01
2069 Rodicovské združenie SPOŠ štátna slov. Zavarská 9 Trnava 917 28
2075 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Kpt. Nálepku 68 Levice 934 01
2086 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Kolta Kolta 941 33
2093 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Hlboká 1 Levice 934 01
2100 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Mocidlo 411 Malé Leváre 908 74
2102 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Semerovo Semerovo 941 32
2109 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Hviezdoslavova 20 Levice 934 01
2119 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Nový Diel 50 Hurbanovo 974 01
2120 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Kvetná ul. Pribeta 946 55
2121 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Lodná c.1 Komárno 945 01
2128 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Školská 330 Jelenec 951 73
2129 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Kollárova 21 Holíc 908 51
2132 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Cabaj - Cápor Cabaj - Cápor 951 17
2133 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Školská 131 Martovce 946 61
2135 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Školská 144 Lehota 951 36
2136 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Sládkovicova 2 Nesvady 946 51
2137 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Imel 622 Imel 945 62
2138 Rodicovské združenie pri ZUŠ štátna slov. Dambovského 1 Nitra 949 01
2139 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Školská 20 Svätý Peter 946 57
2143 Pedagogická a sociálna akadémia štátna slov. Engelsova 3 Levice 934 29
2149 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Dolnocermanská 57 Nitra 949 01
2153 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Bílkove Humence Bílkove Humence 908 77
2154 Rodicovské združenie pri MŠ štátna madarský
Vrbová nad Váhom 946 65
2157 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Kravany nad Dunajom Kravany nad Dunajom 946 36
2158 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Konopná 8 Levice 934 01
2159 Rodicovské združenie štátna slov.
Závod 908 72
2161 Rodicovské združ.pri Združ.SŠO a S štátna slov. Mojmírova 99 Pieštany 921 01
2163 Rodicovské združ.pri ZŠ V. štátna slov. Mojmírova ul. Pieštany 921 01
2165 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Školská 4 Hurbanovo 947 03
2167 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Fatranská ul. Nitra 949 01
2169 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Jarok Jarok 951 48
2173 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Novozámocká ul. Hurbanovo 974 01
2177 Gymnázium sv.J.Kalazanského štátna slov. Piaristická 6 Nitra 949 01
2180 Rodicovské združenie pri ZŠ vjm. štátna mad. Hlavná 27 Sokolce 946 17
2181 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Kollárova 4 Nitra 949 01
2183 Rodicovské združ.pri ZŠ 1-4 štátna slov. Cintorínska c.5 Biely Kostol 919 34
2187 Rodicovské združ.pri SOUZ štátna slov. Boleckova 2 Nitra Mlynárce 949 01
2189 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Fesztyho 14 Hurbanovo 947 01
2192 Rodicovské združ.pri ZŠ cirkevná štátna mad.
Šahy 936 01
2197 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Lipový rad32 Marcelová 946 32
2199 Rodicovské združenie SZŠ štátna slov. Daxnerova 6 Trnava 917 92
2203 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Št. Majora Velké Úlany 925 22
2207 Rodicovské združenie pri II:ZŠ štátna slov. sv.Michala 42 Levice 934 01
2208 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Jarok 951 48
2210 Rodicovské združ.pri SOU a DOŠ štátna slov. SNP 5 Zlaté Moravce 953 26
2216 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Lúcky Bátorove Kosihy 946 34
2217 Rodicovské združenie Junior štátna slov. Fucíkova 4 Sládkovicovo 925 21
2228 Rodicovské združenie pri ZŠ 1-4 štátna slov. Neded Neded 925 85
2231 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Hlavná ul.cast Zelený háj Hurbanovo 947 01
2233 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Školská 420 Moca 946 37
2236 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Lesná 8 Kolárovo 946 03
2237 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Lesná 10 Kolárovo 946 03
2238 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Rozmarínova 1 Komárno 945 01
2243 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Hlavná ul. Králová nad Váhom 925 91
2244 Rodicovské združ.pri Špec.škole štátna slov. Mudronova 1 Nitra 949 01
2246 Rodicovské združ.pri Mladost štátna slov. Kalinciakova 48 Topolcany 955 01
2250 Gymnázium J.Fándlyho štátna slov. Školská 3 Šala 927 01
2254 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Bajc 946 54
2255 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov.
Bajc 946 54
2256 Rodicovské združenie pri MŠ štátna mad.
Vrakún 930 25
2259 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. 8.mája Šala 927 00
2265 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Lodná II. Komárno 945 01
2266 Rodicovské združ.pri MŠ Zlatno štátna slov.
Zlatno 951 91
2267 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. sídlisko Budúcnost Tešedíkovo 925 82
2270 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Košická 8 Komárno 945 01
2275 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Tešedíkovo 925 82
2276 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Krátka ul. Šala 927 01
2277 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Hájske 410 Šala 927 00
2278 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov.
Radvan nad Dunajom 946 38
2279 Rodicovské združenie pri ZŠ 1-4 štátna slov.
Slepcany 951 52
2294 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Nové Sady 951 24
2295 RZ pri združ.ZSŠ dopravy, obchodu a služ. štátna slov. Cintorínska 4 Nitra 949 01
2296 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Škultétyho ul. Nitra 949 01
2297 Rodicovské združenie ZŠ štátna slov.
Horné Otrokovce 920 62
2299 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Štefánikova Nitra 949 01
2312 Rodicovské združenie pri ZŠ 1.-4. roc. štátna slov. Hlavná 234 Mostová 925 07
2316 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna sk
Cierny Brod 148 925 08
2317 Rodicovské združenie pri MŠ

Kvetná 39 Pribeta 946 55
2320 Rodicovské združ.pri ZDŠ štátna slov. Gagarinova Topolcany 955 01
2321 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov.
Dolný Lopašov 922 04
2324 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Sídlisko 9. mája 15 Vrbové 922 01
2326 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Fándlyho Sered 926 01
2328 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Murgašova 7 Trnava 917 28
2331 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov.
Kátlovce 917 55
2357 Rodic.združ.pri CVC Betárik štátna slov. Stúrova 1328 Saštín-Stráže 908 41
2359 Rodicovské združ.pri CVC Dúha štátna sk Štefánikova 63 Nitra 949 01
2363 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna angl./nem. Levická Nitra 949 01
2367 Rodicovské združenie pri MŠ štátna sk A.Dubceka 11 Pieštany 921 01
2368 Rodicovské združenie pri MŠ štátna sk Na vyhone 111 Moravany nad Váhom 922 21
2377 Rodicovské združenie pri MŠ štátna sk
Trebatice 922 10
2378 Rodicovské združenie pri MŠ štátna sk
Horná Králová 951 32
2379 Rodicovské združenie pri MŠ štátna sk Zigmuntíkova 14 Pieštany 922 05
2394 Rodicovské združenie pri MŠ štátna sk J.Zigmundíka Vrbové 922 03
2395 Rodicovské združenie pri MŠ štátna sk
Hubina 922 21
2397 Rodicovské združ.pri SOU želez. štátna sk Koniarekova 17 Trnava 917 21
2399 Rodicovské združenie pri MŠ štátna sk sídl.Sever Galanta 924 00
2400 Rodicovské združ.pri ZŠ - Pribinu štátna sk A.Šujgana 1 Nitra 949 01
2403 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna sk
Jaslovské Bohunice 919 30
2405 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna sk Školská 373 Horná Králová 951 32
2408 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna sk Sasinkova 1 Lužianky 951 41
2412 Rodicovské združ.pri SOU vodoh. štátna sk Komenského 12 Pieštany 921 01
2413 Rodicovské združenie pri MŠ štátna sk,m Ružový háj 19 Dunajská Streda 929 01
4216 Rodicovské združenie pri ZUŠ štátna sk Školská 897 Mojmírovce 951 15
2418 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna sk Nižnanského 1 Brestovany 919 27
2419 Rodicovské združenie pri MŠ štátna sk Úzka Galanta 924 00
2420 Rodicovské združenie pri MŠ štátna sk Nová Doba Galanta 924 00
2421 Rodicovské združenie pri MŠ štátna sk P.J.Šafárika 394/2 Šala 927 00
2422 Rodicovské združenie pri MŠ štátna sk Párovska 36 Nitra 949 01
2423 Rodicovské združenie pri MŠ štátna sk Kapitánova Komárno 945 01
2430 Rodicovské združenie pri MŠ štátna sk Školská Velká Paka 930 51
2431 Rodicovské združenie pri MŠ štátna sk M.Kollára 447 Cáry 908 43
2432 Rodicovské združ.pri ZŠ G.Dusíka štátna sk Mierová 1454/10 Galanta 924 00
2433 Rodicovské združenie pri MŠ štátna sk
Hradište pod Vrátnom 44 906 12
2444 Rodicovské združ.pri Obch.akadémii štátna sk Boleckova 2 Nitra 949 01
2455 Rodicovské združenie pri MŠ štátna sk Družstevná 22 Šala 927 00
2461 Rodic.združ. Pri ZŠ internátnej pre nehovoriacich štátna slov.
Brezolupy 957 01
2464 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna sk
Hájske 67 951 33
2466 Rodicovské združ.pri ZŠ špeciálnej štátna sk Krátka 11 Šala 927 01
2467 Rodicovské združenie pri MŠ štátna sk Ludanská cesta 6 Levice 934 01
2468 Rodicovské združ.pri ZŠ sv.Svorada a Benedikta štátna sk Farská 43 Nitra 949 01
2471 Rodicovské združenie pri MŠ štátna sk
Hronské Klacany 935 29
2474 Rodicovské združenie pri MŠ štátna sk Komenského Sered 926 01
2476 Rodicovské združenie pri MŠ štátna sk Clementisove Sady Galanta 924 01
2477 Rodicovské združenie pri MŠ štátna sk J.Palárika 2 Šala 927 00
2480 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna sk
Dvorníky 920 56
2483 Rodicovské združenie pri MŠ štánta sk Wilsonovo nábr.212 Nitra 949 01
2484 Rodicovské združ.pri CVC-Junior štátna sk Novomestska 53 Sered 926 01
2485 Rodicovské združenie pri MŠ štátna sk
Zemianské Sady 164 925 54
2487 Rodicovské združenie pri MŠ štátna sk Nábrežie mládeže Nitra 949 01
2488 Rodicovské združenie pri MŠ štátna sk Kalinciakova 12 Zlaté Moravce 953 00
2492 Rodicovské združenie pri MŠ štátna sk Družstevná 87 Tekovské Lužany 935 41
2493 Rodicovské združenie pri MŠ štátna sk Lazová Pata 925 53
2494 Rodicovské združ.pri Obch.akadémii štátna sk Budovatelská 32 Komárno 945 01
2498 Rodicovské združenie pri MŠ štátna sk L.Štúra 15 Želiezovce 937 01
2503 Rodicovské združenie pri MŠ štátna sk 8.mája 2 Pieštany 921 01
2505 Rodicovské združenie pri MŠ štátna sk Horná 3 Šala 927 00
2510 Rodicovské združenie pri MŠ štátna sk Gondovo Nová Dedina 935 25
2511 Rodicovské združenie pri MŠ štátna sk Eotvosa 64 Komárno 945 01
2515 Rodicovské združenie pri MŠ štátna sk Topolcianska 50 Banka 921 01
2520 Rodicovské združ.pri Obch.akadémii štátna sk Inovecká 2041 Topolcany 955 01
2522 Rodicovské združ.pri CVC - DÚHA štátna sk Nerudova 12 Hlohovec 920 01
2536 Rodicovské združenie pri ZS štátne slov.
Abrahám 925 45
2554 Rodicovské združ.pri Obchod.akadémii štátna sk Tehelná 4 Hlohovec 920 01
2556 Rodicovské združenie pri MŠ štátna sk Párovská 40 Nitra 949 01
2558 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna sk Alexyho Nitra 949 11
2559 Rodicovské združenie pri MŠ štátna sk Podzámska 2660 Sered 926 00
2566 Rodicovské združenie pri MŠ štátna sk Kalinciakova 294 Senica 905 01
2569 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna sk Banicova Nitra 949 11
2570 Rodicovské združenie pri MŠ štátna s.m. Osloboditelov 36 Tekovské Lužany 935 41
2577 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna sk Školská 1158 Mocenok 951 31
2578 Rodicovské zduženie pri ZŠ štátna sk Školská 20 Klasov 951 53
2582 Rodicovské združenie pri SOUstrojárske štátna sk Kvacanská 1240 Dunajská Streda 929 01
2585 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna sk Komenského 1082/3 Gabcíkovo 930 05
2587 Rodicovské združenie pri MŠ štátna sk Staromlynská 2 Nitra-Horné Krškany 949 05
2588 Rodicovské združenie pri MŠ štátna sk Rázusova 26 Nitra 949 01
2591 Rodic.združ. pri Spojené predškolské zariadenie štátna slov. M.Nešpora 1365 Šaštín-Stráže 908 41
2593 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov. Alexyho c.26 Nitra 949 11
2597 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov Hlavná 127 Pieštany 922 41
2598 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov Špitálska ul.c.1 Nitra 949 01
2599 Rodic.združenie pri ZŠ s MŠ štátna slov Mierové námestie Šintava 925 51
2604 RZ pri Spojenom predškolskom zariadení štátna slov Smuha 1 Borský Mikuláš 908 77
2607 Rodicovské združenie pri MS štátna slov Murgašova Sered? 926 00
2618 Rodicovské združenie pri MS štátna slov Sídlisko SNP 999/29 Galanta 924 00
2619 Rodicovské združenie pri MS štátna slov Sídlisko Mateja Corvina Velký Meder 932 01
2620 Rodicovské združenie pri MS štátna slov Golianova 1 Nitra 949 01
2621 Rodicovské združenie pri MS štátna slov Mostná Nitra 949 01
2625 Rodicovské združenie pri ZS štátna slov Na hôrke 30 Nitra 949 11
2642 Rodicovské združenie pri SPS dopravná štátna slov. Jesenského 1 Nové Zámky 940 62
2644 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Školská 399/11 Jelka 925 23
2649 Klub rodicov Autistických detí štátna slov Staromlynská 2 Nitra 949 05
2651 Rodic.združenie pri ZS a MS štátna slov. Hlavná 299 Horné Saliby 925 03
2654 Rodic.združenie pri ZS s MS štátna slov
Michal nad Zitavou 276 941 61
2660 Rodicovské združenie pri ZUŠ L.Mokrého štátna slov Moyzesova 22 Topolcany 955 01
2661 Rodic.združ.pri Strednej zdravot.škole súkromná mad Sportová 349/34 Dunajská Streda 929 01
2667 Rodicovské združenie pri ZS štátna slov Hollého 1 Topolcany 955 01
2670 Rodicovské združenie pri MS štátna slov Podvinohrady 519 Velké Zálužie 951 35
2671 Rodicovské združenie pri ZS vjsl. štátna slov Skolská 22 Svätý Peter 946 57
2672 Rodicovské združenie pri MS štátna slov Bazovského 3 Nitra 949 11
2673 Rodicovské združenie pri MS štátna slov T.Vansovej 6 Nitra 949 01
2676 Rodicovské združenie pri MS štátna slov
Cakajovce 951 43
2681 Rodicovské združenie pri ZS štátna slov Skolská 5 Velké Kostolany 922 07
2682 Rodicovské združenie pri ZUŠ I.Godina štátna slov Hlavná 1221/1 Vráble 952 01
2683 Rodicovské združenie pri DOS štátna slov Sv. Stefana 81 Stúrovo 943 03
2687 Rodicovské združenie pri MS štátna slov V jame 27 Trnava 917 01
2691 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov. Vancurova 38 Trnava 917 00
2702 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov J.A.Komenského 959 Senica 905 01
2703 Rodicovské združenie pri MŠ štátna slov Platanova 3 Nitra 949 01
2706 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov Školská 757/10 Zemianska Olca 946 14
2708 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov Školská 851 Velké Zálužie 951 35
2712 Rodicovské združenie pri DOŠ štátna slov Sv. Štefana Štúrovo 943 03
2715 Rodicovské združenie pri ZŠ štátna slov
Jur nad Hronom 284 935 57
4217 Rodicovské združenie pri SOU odevnom štátna sk
Hrnkovce 115 936 01
4218 Rodic.združ.pri Združ.strednej škole s vjm. štátna mad Gy.Szabóa 21 Dunajská Streda 929 01
4219 Rodicovské združ.pri Gymnáziu štátna sk Benovského 358/100 Vrbové 922 03
Členovia
Rodičovské noviny Adresy členov Výkonného výboru
Korešpondencia SRRZ Foto a video
Kontakt Download
Grafika Grafika