REGISTER MV SR!

REGISTER MV SR!

Vážené dámy a vážení páni, upozorňujeme Vás, že kancelária SRRZ garantuje zápis údajov do registra mimovládnych neziskových organizácií, ktoré spravuje MV SR, len do doručenia všetkých korektných podkladov poštou na adresu kancelárie SRRZ najneskôr s dátumom 23. 10....

Termíny prázdnin v školskom roku 2023/2024

Termíny prázdnin v školskom roku 2023/2024

Školský rok 2023/2024 Školský  rok  2023/2024  sa začína 1. septembra 2023. Školské vyučovanie sa však začína 4. septembra 2023 (pondelok). Prvý polrok školského roka sa končí 31. januára 2024 (streda). Druhý polrok školského roka sa začína 1. februára 2024 (štvrtok)....

Výzva o cenu EPA ALCUIN

Výzva o cenu EPA ALCUIN

Vážené SRRZ – RZ pri škole a pri školskom zariadení,   SRRZ Vám predkladá list s výzvou na prihlásenie sa do súťaže s projektom, na vzdelávanie vo Vašej škole, alebo v školskom zariadení. Môžete to realizovať prostredníctvom SRRZ. Žiadame Vás o preštudovanie...