Výkonný výbor SRRZ

Bc. Ing. Júlia Lindtnerová, predseda – štatutár

PaedDr. Eva Baricová

Mgr. Iveta Bartošová

Miroslava Földiová

Vasil Kovaľ

Eva Pačaiová

Ing. Miroslav Sabol

Helena Sušinková

Štefan Sýkora