V Poprade, dňa 05. októbra 2022

Vážený pán minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján Horecký,

v mene Slovenskej rady rodičovských združení Vám gratulujeme k postu ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Všetci sme si vedomí, že ste prijali funkciu ministra vo veľmi náročnom období s veľkou zodpovednosťou. Máte odborné i praktické vedomosti z oblasti školstva, ktoré sú dôležitou základňou na to, aby ste reformu vzdelávania v rezorte školstva úspešne realizovali.

Sú pred Vami veľké výzvy, aby ste efektívne  zvládli  finančné zdroje z Plánu obnovy a odolnosti SR,  ako aj zo zdrojov z nového programového obdobia. EÚ a v neposlednom rade zo štátneho rozpočtu SR na rok 2023.

Vážený pán minister, Slovenská rada rodičovských združení má vieru v to, že keď ste s nami spolupracovali v minulom období, že sa táto spolupráca bude rozvíjať aj naďalej a spoločnými silami prispejeme ku zvýšeniu kvality výchovno-vzdelávacej činnosti nielen na školách na  Slovensku, ale aj v podpore vzdelávania u detí/žiakov Slovákov žijúcich v zahraničí.

Zároveň Vás touto cestou žiadame o termín pracovného stretnutia na ktorom by sme spoločne s Vami prediskutovali  efektívnejšiu spoluprácu rezortu školstva s našou organizáciou v prospech najlepšieho záujmu všetkých detí/žiakov v Slovenskej republike

Prajeme Vám veľa úspechov, želáme Vám pevné zdravie vo Vašej práci a veľa správnych rozhodnutí vo výchove a vo vzdelávaní

S úctou

Bc. Ing. Júlia Lindtnerová, predseda  a  štatutár

Slovenská rada rodičovských združení, Široká 1920/2, 058 01 Poprad,  Slovensko