P O Z V Á N K A

Vážení štatutári – predsedovia a účtovníci rodičovských združení SRRZ – RZ pri škole a školskom zariadení, ako aj rodičovské združenia, ktoré nie sú členmi SRRZ a ich právna forma je podľa zákona č. 83/1990 Zb.  s následnými novelami o združovaní občanov t. j. občianske združenie

pozývame Vás na online prednášku II. cyklu dňa 01. 06. 2021 od 16:00 do 19:00 hod.

Program a prihláška – pozvánka na prednášku 01. 06. 2021