Drahá rodina, vážení pedagógovia a spolupracovníci, milí študenti a ostatní trúchliaci,

dňa 31. 12. 2020 sme obdržali smutnú správu, že v ranných hodinách dobilo srdce pani prof. Mgr. art. Ireny Medňanskej, PhD., ktorá je známou muzikologičkou, bývalou riaditeľkou Štátnej filharmónie v Košiciach, pedagogičkou, vysokoškolskou profesorkou a organizátorkou umeleckého života na Prešovskej univerzite v Prešove a tiež dlhoročnou externou spolupracovníčkou Slovenskej rady rodičovských združení (ďalej len SRRZ), ktorá zasvätila svoje povolanie pre hudobnú pedagogiku ako vednej disciplíny, vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti, orientovala sa na komparatívnu hudobnú pedagogiku, hudobnú estetiku aj hudobnú sociológiu. V SRRZ bola odbornou garantkou na projektoch Európsky deň rodičov a škôl a Európsky festival umeleckého školstva.

Ďakujeme menom Európskej asociácie rodičov v Bruseli a Slovenskej rady rodičovských združení Slovenskej republiky za čas, ktorý strávila medzi nami a za jej kvalitné výsledky v hudobnej pedagogickej činnosti a v slovenskej i európskej hudobnej vede, ako aj v spolupráci na projektoch SRRZ.  Zanechala za sebou stopy svojho života, v pamäti našej bude žiariť na ňu pamiatka stále živá.

V tejto chvíli nás spája hlboká bolesť na jej úmrtí. Každý, kto to prežíva má zranené srdce a chce vyjadriť hlboký súcit, úprimnú ľútosť, smútok a poskytnúť útechu k tomuto odchodu manželky i mamičky, ktorá je významnou osobnosťou slovenskej a európskej hudobnej vedy a pedagogiky.

Žiaľ otvára ľudské srdcia, žiaľ stavia mosty medzi ľuďmi, dáva svetlo temným hodinám a smútku ľudský zmysel.

Česť jej pamiatke!

Navždy zbohom

V Poprade, 04. januára 2021                                                             Bc. Ing. Júlia Lindtnerová, v .r., predseda  a štatutár

                                  Výkonný výbor  SRRZ

 

 

Slovenská rada rodičovských združení                                            European Parents Association (EPA)

Široká 1920/2, 058 01 Poprad,  Slovensko                                               c/o LLL  Rue de l`Industrie 10, 1000 Brussels, Belgium