Vážení zákonní zástupcovia/rodičia – nárok na pandemické OČR 09/2021

V tejto dobe už v plnom prúde zasiahol Slovensko  koronavírus na ochorenie Covid -19 delta, je tu množstvo opatrení, vyhlášok a metodických pokynov, ktoré sa pružne menia z týždňa na týždeň a  vynára sa množstvo nejasností.

Sociálna poisťovňa na svojej stránke pravidelne informuje o zmenách a pravidlách, ktoré sa týkajú aj zákonných zástupcov/rodičov, ktorí potrebujú poberať pandemické OČR. Podmienky na nárok na pandemické OČR sa nezmenili. Očkovanie dieťa-ťa/žiaka sa do úvahy neberie.

NÁROK NA PANDEMICKÉ OČR – „Dávku –  pandemické ošetrovné môžu zo Sociálnej poisťovne naďalej poberať rodičia detí do 11, resp. 18 rokov veku (ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom), ktoré sa učia online z dôvodu uzatvorenia triedy alebo školy. Nárok na dávku majú aj v prípade, že hygienik nariadil dieťaťu karanténne opatrenie.

Možnosť poberať dávku neovplyvňuje to, či dieťa bolo alebo nebolo zaočkované. V prípade starších detí do 16 roku veku si rodičia nárok môžu uplatniť vtedy, ak je dieťa choré a lekár potvrdí potrebu ich osobného a celodenného ošetrovania. Ak dieťa do školy nechodí z obavy pred koronavírusom, rodičovi nárok na dávku nevzni-kne,” uvádza sa v správe.

Podmienky sa od začiatku školského roka nezmenili a žiadosť o pandemické  OČR podávate len raz, keď si nárok uplatňujete prvýkrát. Pokiaľ vám už žiadosť bola raz schválené, následne pri ďalšej starostlivosti podávajte len čestné vyhlásenie.