Vážené organizačné jednotky SRRZ,

dávame Vám do pozornosti, že MV SR má na spracovanie žiadostí o vykonanie v registri MNO 30 dňovú lehotu. Všetky žiadosti, ktoré budú SRRZ doručené do 05. 11. 2022 budú zapísané tak, aby ste sa stihli registrovať u notára ako príjímatelia % zaplatenej dane.

Ostatné garantovať nevieme.

V Poprade, 12. 10. 2022