Vážené dámy a páni,

v linku Vám prinášame informácie ohľadom pripravovaného projektu ŠPÚ Interkultúrne vzdelávať v školách so žiakmi z rómskych komunít – ŠPÚ (statpedu.sk)

Inovatívny vzdelávací tréning „Interkultúrne vzdelávať v školách so žiakmi z rómskych komunít“, ktorý je určený pre pedagógov materských, základných a stredných škôl.

Cieľom vzdelávania je zdokonaliť kľúčové profesijné kompetencie účastníkov vzdelávacieho tréningu v oblastiach:

–              Rómsky jazyk (komunikačná úroveň A1 – pre začiatočníkov)
–              Rómska kultúra a rómska história
–              Interkultúrna výchova
–              Inovatívne vzdelávacie metódy

Vzdelávanie je súčasťou preddefinovaného projektu s názvom „Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov“ v rámci programu Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov financovaného z Nórskych grantov a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Uchádzač zasiela na doleuvedenú poštovú adresu v termíne do 31.01.2022 (vrátane) vyplnené tlačivá!

Kontaktná adresa:   Štátny pedagogický ústav, PhDr. Jozef Facuna, PhD., Pluhová 8, 831 03 Bratislava

Informácia o výsledku výberu bude poslaná všetkým záujemcom po ukončení prihlasovania na e-mailovú adresu uvedenú v prihlasovacom formulári najneskôr do 8. 2. 2022 (vrátane).