Keď sa rok 2023 s nami bude lúčiť,

keď rok 2024 nás s úsmevom privíta,

ponorme sa na chvíľu do seba,

veď všetko vlastniť nám vôbec netreba.

Rozdávajme lásku, radosť, pohodu

a nie nenávisť, stres a smolu.

Obdarujme každého úsmevom, čo nás nič nestojí

a skrášlime si tak každý deň, nielen ten pracovný.

Nech má každý z nás požehnaný každý krok,

Prajeme Vám zo srdca šťastlivý Nový rok.