Školský rok 2023/2024

Školský  rok  2023/2024  sa začína 1. septembra 2023.

Školské vyučovanie sa však začína 4. septembra 2023 (pondelok).

Prvý polrok školského roka sa končí 31. januára 2024 (streda).

Druhý polrok školského roka sa začína 1. februára 2024 (štvrtok).

Druhý polrok sa končí  28. júna 2024 (piatok).

Prázdniny v školskom roku 2023/2024

Termíny školských prázdnin

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR