V Ý Z V A

 Vážení zákonní zástupcovia/rodičia,

 vyzývame Vás na Vaše vyjadrenie formou e-mailu (srrzpp@gmail.com) vo veci testovania v školách detí/žiakov, učiteľov a rodičov. Uvažuje sa s metódou testovania kloktaním (slaná voda). V prípade pozitívneho výsledku výberovej vzorky za triedu pôjde celá trieda do karantény a následne aj na antigénový test.

Bude sa brať do úvahy semafor nakazenia podľa oblastí a uvažuje sa testovanie žiakov buď raz za týždeň pri pozitívne nakazených a ostatní raz za tri týždne.

Ako keď rodičia nedajú deti testovať? Deti/žiaci sa budú vzdelávať dištančne.

Vyzývame Vás o písomné vyjadrenie.

Ďakujeme a ostávame s pozdravom

 

 

V Poprade 27. novembra 2020

 

Bc. Ing. Júlia Lindtnerová v. r.

Predseda – štatutár SRRZ