Komisár pre deti Jozef Mikloško prezradil svoje priority a chcel by zistiť, čo deti najviac trápi. Dňa 01. 06. 2022 novozvolený komisár pre deti Jozef Mikloško počas brífingu v kancelárii Komisára pre deti o svojom programovom zámere a prioritách pre nastávajúce funkčné obdobie uviedol, že jeho snahou je spojiť sa pre deti, pretože si to zaslúžia najviac.

Duševné zdravie a problémy

Keďže sa na Slovensku podľa Mikloška eviduje 20-násobný nárast depresií a 40-násobný nárast úzkostí, medzi svoje priority zahrnul aj tému duševných problémov a duševného zdravia detí. Venovať sa chce aj deštruktívnym a dlhotrvajúcim konfliktom v rodinách, ktoré sú najčastejším dôvodom duševných chorôb o detí.

Na pochode Hrdí na rodinu dňa 23. 07. 2022  vystúpil aj komisár pre deti Jozef Mikloško„Ideálne prostredie pre dieťa je harmonická rodina s otcom a mamou. Toto je dôležitá veta, na ktorej chcem pracovať, ktorú chcem pomôcť naplniť na Slovensku,“ spomenul Mikloško s tým, že na základe výsledkov prieskumu Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied na Slovensku 91 percent Slovákov považuje za najväčšiu hodnotu svoju rodinu.

Komisár pre deti Jozef Mikloško plánuje v októbri 2022 zrealizovať výskum, ktorý bude mapovať názory 1200 detí. Jeho výsledky by mal mať už v novembri 2022. Výskum Mikloško považuje za základ pre svoju ďalšiu prácu v prioritných oblastiach práce komisára pre deti. Citujeme: „Bude zisťovať názory detí – čo ich teší, čo, naopak, trápi, čoho sa boja, čo oni pokladajú za ich reálne problémy, čo by podľa ich názoru zlepšilo ich život,“ priblížil komisár. Deti chce v prvom rade počúvať a ich názory rešpektovať. Od začiatku svojej pôsobnosti na Úrade komisára pre deti do konca júna 2022 prijal Mikloško 56 podnetov.  Citujeme:  „Všetky som pridelil odborným pracovníkom, ktorí v jednotlivých prípadoch aktívne konajú,“ uviedol komisár s tým, že podnety sú momentálne otvorené.

Komisár pre deti sa chce sa stretávať s deťmi

Medzi nosnými témami riešených podnetov sú podľa Mikloška zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti po rozvode či rozchode rodičov a dodržiavanie režimu stretávania sa s deťmi. Ďalšími sú šikana v škole, najmä detí medzi sebou, ako aj nedostatok kapacít v materských školách.

Komisár pre deti Jozef Mikloško dňa 17. 8. 2022  navštívil Generálny konzulát Slovenskej republiky v Užhorode neďaleko ukrajinsko-slovenských hraníc, kde komunikoval o pomoci ukrajinským deťom nachádzajúcich sa na území Slovenska.

Citujme: „Niekoľko podnetov bolo ohľadom riešenia konkrétnych problémov ukrajinských detí na Slovensku,“ doplnil komisár.

Začiatkom októbra 2022 sa chce Mikloško stretnúť s detskými lídrami a zástupcami detských parlamentov, kde bude s deťmi bližšie diskutovať o ich problémoch. Citujeme:  „V októbri 2022 taktiež prebehne stretnutie zamerané na rodičovské konflikty, keďže ide o hlavnú tému, s ktorou sa na úrad verejnosť obracia,“ oznámil Mikloško.

Dňa 13. 09. 2022 sa na Úrade komisára pre deti v Bratislave sa uskutoční prípravne pracovné stretnutie na tému Najlepší záujem dieťaťa v rodičovských konfliktoch vo vzťahu k úprave práv a povinnosti rodičov k dieťaťu.

V Poprade, 09. 09. 2022                                          Pripravila: Bc. Ing. Júlia Lindtnerová, predseda – štatutár SRRZ

Zdroj:

https://www.webnoviny.sk/novy-detsky-ombudsman-miklosko-prezradil-svoje-priority-a-chcel-by-zistit-co-deti-najviac-trapi/

https://www.aktuality.sk/clanok/G2phi0l/ombudsman-miklosko-planuje-vyskum-v-ktorom-bude-zistovat-nazory-deti/