Vážení zákonní zástupcovia/rodičia,

nosenie rúška v triedach nebudú povinné pre žiakov základných škôl, špeciálnych ZŠ a žiakov prvých zo štyroch ročníkov stredných škôl s osemročným vzdelávacím programom stredných škôl od 04. októbra 2021. Táto výnimka platí len v triede počas vyučovacieho procesu, čo je dané vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR a to č.250 VYHLÁŠKA zo dňa 01. 10. 2021 s účinnosťou od 04. 10. 2021 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest.

Povinné nosenie rúšok  je naďalej  v interiéri škôl mimo uzavretého kolektívu, napr. na chodbe, v šatni či na toaletách.

„V prípade detí vo vyšších ročníkoch a v prípade účasti na hromadných podujatiach ostáva nosenie rúšok pre deti povinné,“ spresnil odbor komunikácie ÚVZ.

Zmena sa netýka ani stredoškolákov, keďže odborníci predpokladajú, že majú viac kontaktov.
ÚVZ zároveň pripomenul, že téma bola už dlhší čas predmetom intenzívnej diskusie medzi odborníkmi a rezortom školstva. „K úprave vo vyhláške sme pristúpili po dôkladnom medziodborovom zvážení dlhodobej záťaže najmenších detí, miery akceptácie rúšok zo strany detí, ako aj psychosociálneho dosahu na mladšie školopovinné deti,“ vysvetlil ÚVZ.
ÚVZ aj naďalej odporúča nosenie rúška a považuje ho za účinnú súčasť prevencie proti koronavírusu na ochorenie COVID-19 delta variantu, ako aj ďalším respiračným ochoreniam.

ZDROJ: Vyhláška č. 250 zo dňa 01 .10. 2021 ÚVZ BA z Vestníka vlády SR, ročník 31

V Poprade 06. 10. 2021                                                    Vypracovala: Bc. Ing. Júlia Lindtnerová, predseda – štatutár SRRZ

vyhlaska_250 vyhláka 01.10. 2021