Dobrý deň,

zúčastnili sme odbornej diskusie o možnostiach vzdelávania o odbornej prípravy za účasti nielen nás Slovákov ale aj zahraničných hostí, ktoré organizovalo Fórum kresťanských inštitúcií, o. z.

Záznam nájdete tu: https://youtu.be/fmLFJrlppNI