Nový komisár pre deti Jozef Mikloško od 25. 05. 2022

Hlavnou prioritou komisára pre deti Jozefa Mikloška je snaha spojiť sa pre deti. Podľa neho sú to práve deti, ktoré si to zaslúžia najviac. „Najvyšší záujem dieťaťa“

Ďalšou jeho  prioritou bude práca na tom, aby sa na Slovensku zohľadňoval najvyšší záujem dieťaťa, či už v legislatívnych procesoch alebo v rámci celej spoločnosti.

Citujeme:  „Za rovnako dôležitý považujem monitoring, a teda zistiť, čo deti najviac trápi. Či už priamo prostredníctvom detských parlamentov alebo ich zástupcov alebo prostredníctvom výskumov. Teda monitoring názoru detí,“ uviedol Mikloško.

Duševné zdravie a problémy

Podľa komisára pre deti sa na Slovensku eviduje 20-násobný nárast depresií a 40-násobný nárast úzkostí, preto medzi svoje priority zahrnul aj tému duševných problémov a duševného zdravia detí.

Bude sa venovať aj deštruktívnym a dlhotrvajúcim konfliktom v rodinách, ktoré sú najčastejším dôvodom duševných chorôb o detí.

Problémom je aj chudoba

Ďalšou kategóriou je:

  • Chudoba detí. Podľa slov komisára pre deti je na Slovensku ohrozených chudobou cca 34 % detí.
  • Vyňaté deti, deti z marginalizovaných rómskych skupín a generačnej chudoby či hľadanie systémových riešení.
  • Posilnenie komunikáciu s médiami a zvyšovať povedomie o činnosti komisára.
  • Podpora tých, ktorí s deťmi pracujú a ktorí im pomáhajú, či už ide o rodičov, zdravotných pracovníkov, sociálnych pracovníkov alebo vychovávateľov a ďalších.

Komisár pre deti

Komisár pre deti posudzuje na základe podnetu alebo z vlastnej iniciatívy dodržiavanie práv dieťaťa. Jeho úlohou je presadzovanie záujmov detí v spoločnosti. Spolupracuje s deťmi priamo alebo prostredníctvom organizácií pôsobiacich v oblasti práv detí. Komisár nezasahuje do sporov rodičov o zverenie starostlivosti dieťaťa pri rozvodovom konaní. Je však oprávnený zúčastniť sa na súdnom konaní podľa všeobecných predpisov o konaní pred súdmi.

Od 25. 05. 2022 do 30. 06. 2022 prijal Mikloško 56 podnetov, sú pridelené odborným pracovníkom a sú ešte otvorené.

Komisár pre deti Jozef Mikloško plánuje v októbri 2022 zrealizovať výskum, ktorý bude mapovať názory 1200 detí. Jeho výsledky by mal mať už v novembri 2022. Výskum Mikloško považuje za základ pre svoju ďalšiu prácu v prioritných oblastiach – čo deti teší, čo trápi, čoho sa boja, aké majú reálne problémy, čo by zlepšilo ich život.  Chce počúvať v prvom rade deti a ich názory rešpektovať.

Medzi nosnými témami riešených podnetov sú podľa Mikloška:

  1. Zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti po rozvode či rozchode rodičov a dodržiavanie režimu stretávania sa s deťmi.
  2. Šikana v škole, najmä detí medzi sebou.
  3. Nedostatok kapacít v materských školách.
  4. Riešenia konkrétnych problémov ukrajinských detí na Slovensku.

Začiatkom októbra 2022 sa chce Mikloško stretnúť s detskými lídrami a zástupcami detských parlamentov, kde bude s deťmi bližšie diskutovať o ich problémoch. „V októbri taktiež prebehne stretnutie zamerané na rodičovské konflikty, keďže ide o hlavnú tému, s ktorou sa na úrad verejnosť obracia,“ oznámil Mikloško. Plánuje v októbri 2022 aj stretnutie s mimovládnymi neziskovými organizáciami na hore uvedené riešenia. SRRZ poslala k tomu sprievodný list s požiadavkou účasti na danom stretnutí.

Príhovor komisára – Začiatok školského roka 2022/2023

Milé deti, žiaci základných a študenti stredných škôl,

dúfam, že ste si oddýchli a už sa tešíte do školy – na nových kamarátov, učiteľov a na nové vedomosti a aj veselé príhody. Úprimne vás pozdravujem, ako nový parlamentom zvolený komisár pre deti.

Srdečne vítam 663 tisíc žiakov základných a stredných škôl, najmä však nových prvákov, ktorých bude na Slovensku takmer 60 tisíc. Verím, že sa vám  škola stane druhým domovom a že rodičia a učitelia vám pomôžu zvládnuť novú situáciu. Teším sa, že mi  napíšete o vás, vašich úspechoch a problémoch. Rád vám odpoviem a keď ma pozvete, vašu školu navštívim.

Pre dnešný svet, ktorý sa rýchlo rozvíja, je vzdelanie dôležité. O čo viac budete dávať pozor v škole, o to menej budete mať povinnosti doma. Získate nové poznatky, ktoré vám pomôžu pochopiť, čomu by ste sa chceli v budúcnosti venovať. Budete isto navštevovať aj záujmove krúžky, v ktorých zistíte, čo vás zaujíma a aké máte nadanie. Mali by ste sa zaujímať aj o hudbu, literatúru a umenie, možno, že z niekoho bude raz hudobný skladateľ, spisovateľ, či maliar.

Nesmiete zabúdať ani na šport, možno, snáď niekto sa stane výborný športovec alebo športovkyňa.  Šport je dôležitý aj pre vaše zdravie a preto denne športujte. Vaši učitelia a tréneri vám poradia, aký máte talent a čomu by ste sa mali venovať.

V škole získate aj nové známosti a kamarátstva. Verím, že sa budete s nimi mať dobre a že vaši učitelia vás budú s láskou pripravovať do života.

Všetkým vám zo srdca prajem, aby školský rok bol úspešný a priniesol vám zaujímavé udalosti.   Ďakujem aj vašim učiteľom, ktorí k vám budú isto obetaví a spravodliví. Aj im prajem radosť a tvorivosť v živote a veľa zdravia a síl k zvládnutiu náročných povinností. Po vašich rodičoch sú určite najdôležitejšími osobami, ktoré budete denne stretať.

Som pripravený vám pomôcť a zastať sa vašich záujmov a práv. Ak mi napíšete, budem sa tešiť a podľa možnosti vám odpoviem. Ak ma pozvete, rád vašu školu aj navštívim.

Srdečný pozdrav s prianím všetkého dobrého želá,

Jozef (Jogo) Mikloško, komisár pre deti

List pre Komisára pre deti 03.09. 2022

V Poprade, 05. 09. 2022                            Spracovala: Bc. Ing. Júlia Lindtnerová, predseda – štatutár SRRZ