V Poprade, 14. októbra 2020

Drahý syn a blízka rodina, vážení pedagógovia a spolupracovníci, milí žiaci a ostatní trúchliaci,
v tejto hodine nás spája bolesť a hlboká účasť na náhlom úmrtí dňa 13. októbra 2020 učiteľky a manažérky pani Márie Pacherovej.

Každý, kto to s Vami  prežíva má zranené srdce a chce vyjadriť hlboký súcit, úprimnú ľútosť, smútok a poskytnúť útechu k tomuto nečakanému odchodu pedagogičky i mamičky,  ktorá dala základ pre rozvoj Vzdelávacích centier pre deti Slovákov žijúcich v krajinách západnej Európy a v zámorí, kde sa deti učia materinský jazyk.

Aj  keď telo je mŕtve, obraz  a spomienky na skvelú učiteľku a matku vo Vašich dušiach zostávajú.

Ten smútok a žiaľ cítime s Vami, ale nikto nemôže vrátiť to, čo ste stratili.

Všetci, ktorí prežívame ten deň, ktorý je dňom veľkého smútku pre najbližších a dňom žiaľu pre deti/ žiakov, rodičov i učiteľskú verejnosti , patrí naša najhlbšia sústrasť.

Učiteľke, ktorá zasvätila svoje povolanie pre rozvoj slovenskosti výučbou slovenského jazyka a slovenských tradícií od najmenších detí slovenských rodičov žijúcich v zahraničí , ktorá nás nečakane a náhle opustila, ďakujeme menom Európskej asociácie rodičov v Bruseli a Slovenskej rady rodičovských združení Slovenskej republiky za čas, ktorý strávila medzi nami a za jej kvalitné výsledky v  pedagogickej činnosti. Zanechala za sebou stopy svojho života, v pamäti našej bude žiariť na ňu pamiatka stále živá.
Žiaľ otvára ľudské srdcia, žiaľ stavia mosty medzi ľuďmi, dáva svetlo temným hodinám a smútku ľudský zmysel.

Navždy zbohom.

Bc. Ing. Júlia Lindtnerová, v. r., predseda  – štatutár ; Výkonný výbor  SRRZ

Slovenská rada rodičovských združení, Široká 1920/2, 058 01 Poprad, Slovensko

European Parents Association (EPA), c/o LLL  Rue de l`Industrie 10, 000 Brussels, Belgium