Ktorou hodinou sa má začať školské vyučovanie?

V niektorých školách na Slovensku je začiatok školského vyučovania už o 07:00 hod a to z dôvodu spojov, inde zase navrhujú, aby školské vyučovanie začalo o 08:30 hod  alebo až od 09:00 ho a nie klasicky o 08:00 hod.  Čo je lepšie pre naplnenie najlepšieho záujmu dieťaťa/ žiaka?

Je názor, že je lepšie dať začiatok školského vyučovania na 8:30 hod z dôvodu toho, že deti/žiaci sú prebratí a dokážu dať lepší výkon, sú sústredenejší

Štefan Matula – detský psychológ, bývalý zamestnanec Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave sa vyjadril: „Čím neskôr sa vyučovanie začína, tým lepšie. Je to pre deti prirodzenejšie. Spánok totiž patrí medzi základné potreby človeka. Garantuje ho aj Dohovor o právach dieťaťa, je potrebný z biologického aj psychologického hľadiska. Dieťa by malo spať minimálne osem hodín, pre zdravý vývoj sa odporúča aspoň desať hodín.“

Je nám známe, že aj rodičia komunikovali s vedením školy, aby začiatok vyučovania bol v škole posunutý na 08:30 hod, ale márne, nedošlo k pochopeniu a ani k vyhoveniu. Dostali od vedenia školy odpoveď, aby deti šli skôr spať, nie o 22:00 hod. Deti/žiaci sa vyjadrili, že na prvej školskej hodine sa nedokážu ešte sústrediť.

Čo narúša spánok

Kedy by sa mali učitelia ráno postaviť pred tabuľu a prehovoriť k deťom, závisí podľa psychologičky Ingrid Ivaničovej od nastavenia každého dieťaťa, niektoré môžu bez problémov vstávať zavčasu a iné s ťažkosťami. „Delenie na sovy a ranné vtáčatá platí.“

Psychologička: Dieťa treba vychovávať aj s prísnosťou, nie všetko je dovolené

Psychológ Matula upozorňuje, že najkvalitnejší spánok je do polnoci. Ak deti ponocujú, môžu mať horšie výsledky v škole. Celá nervová sústava si dostatočne neoddýchne, potom nevedia naplno vnímať učiteľa a výklad učiva. „Keď pred zaspaním surfujú po internete, sú na Facebooku, v televízii sledujú kadejaké seriály, narúša to kvalitu ich spánku.“

Nedostatok spánku môže prispieť nielen k horším známkam, ale aj k obezite, bolestiam hlavy, dlhodobý deficit môže viesť až k depresii. Sú výskumy, ktoré sa zaoberali vplyvom nedostatku spánku na mladý organizmus.

Rozruch vyvolali zistenia Americkej pediatrickej akadémie, podľa ktorej je školské vyučovanie pred pol deviatou škodlivé pre zdravie študentov. Asi 30 percent dospievajúcej mládeže vo veku od 15 do 19 rokov nespí dostatočne, citoval z výskumu francúzsky denník Le Figaro.

V puberte sa biologické hodiny menia, dospievajúci zaspávajú v priemere o dve hodiny neskôr, ale rozvrh hodín im nik neposúva na neskôr. Nevyspatým adolescentom je zhoršená schopnosť efektívneho učenia a koncentrácie počas dňa, je narušená ich pozornosť, sú náladoví a vystresovaní.

Citujeme: „Keď škola určuje začiatok vyučovania, mala by to prebrať aj s rodičmi, myslí si Ivaničová, ktorá robí riaditeľku Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Martine. Do úvahy by sa malo brať, čo najviac vyhovuje deťom, a treba dodržiavať psychohygienu.“

MŠVVaŠ SR školám do rozhodnutia, na koľkú určiť začiatok vyučovacieho procesu, nezasahuje. Vo vyhláške iba predpisuje, že najskôr sa môže prvé zvonenie ozvať o siedmej a najneskôr o deviatej ráno. Začiatok o deviatej povolili v roku 2011, ministerstvo hovorilo, že vyhovelo požiadavkám rodičov. Spomínalo sa, že sa vďaka tomu vyhnú ranným dopravným špičkám.

„Začiatok vyučovania určuje riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade a rade školy,“ odpísalo tlačové oddelenie MŠVVaŠ SR.

Správne navrhnutý rozvrh

Citujeme: „Dôležité je aj to, aby učitelia spravili zvládnuteľné rozvrhy hodín. „Práve som riešila dieťa, ktoré malo za sebou slovenčinu, ruštinu a nemčinu. Tri náročné predmety za sebou sú priveľa, mal by sa striedať ťažší s ľahším predmetom,“ vysvetľuje psychologička Ivaničová. Za ľahšie považuje prírodovedné predmety alebo výtvarnú či etickú výchovu.“

Citujeme: „Na súkromnej škole v Košiciach hovoria, že sa im začiatok o pol deviatej osvedčil. „Deti sa učia s radosťou, nestresujú sa skorým vstávaním. Keď prídu do školy skôr, môžu relaxovať, pripravovať sa na vyučovanie, ale naostro začíname až o pol deviatej, keď sú už skutočne prebudené a pripravené prijímať nové informácie,“ objasňuje riaditeľka. Pochvaľujú si to aj rodičia, a to aj tí, ktorých deti dochádzajú z Prešova a Moldavy.

Za výhodu riaditeľka považuje, že školské vyučovanie nekončí o pol druhej – druhej popoludní, a potom deti nevedia, čo so sebou, pretože od tretej do piatej popoludní majú záujmové aktivity.

Skúsenosti zo zahraničia

Citujeme: „ Začínala v Nepále, v Londýne ju žiaci zbili, na Slovensku chce školy bez päťkárov.“

V zahraničí je to rôzne, napríklad vo Veľkej Británii sa učí od deviatej ráno. V Londýne pôsobila aj učiteľka Anna Symington Maar z tímu Teach for Slovakia. „Každý deň sa začínal triednickou hodinou, kde deti hovorili, ako sa majú, čo sa deje v rodinách. Bolo to výborné, prebrali sa a mali šancu zveriť sa, čo prežívajú.“

Symington Maar má skúsenosti aj z Nepálu, kde istý čas žila a učila na základnej škole. O začiatku vyučovania sa príliš nedebatuje, pre veľa detí je šťastím už to, že sa vôbec vzdelávajú. „Deti tam chodili do školy vedenej charitou medzi šiestou a desiatou ráno.“ Iba časť detí potom išla do štátnej školy, ktorá bola od desiatej do trinástej hodiny. Odtiaľ odchádzali pracovať na pole. „Boli tam tvrdé podmienky, výučbu sťažovalo, že deti boli často hladné.“

Veľká Británia

V Spojenom kráľovstve je školstvo bezplatné a povinné pre všetky deti vo veku medzi 5 a 16 rokmi (v Severnom Írsku od 4 do 16 rokov). Vzdelávacie sústavy sa v Anglicku, Škótsku, Walese a Severnom Írsku navzájom líšia. V Spojenom kráľovstve je vzdelávanie na štátnych školách bezplatné, ale rodičia musia deťom kúpiť školské uniformy a odev na športovanie. Osobitne sa dopláca na hodiny hudby a školské výlety. Začiatok vyučovania je o 09:00 hod.

Švédsko

Vo Švédsku sa tiež vyučovanie začína prevažne o 8:00 hod. Niektoré tamojšie Stredné školy ale dali na radu akademikov z učiteľských fakúlt a posunuli začiatok vyučovania. Udiali sa pozitívne zmeny. Napríklad v Smedhagsskolan v Hässelby v Štokholme posunuli začiatok vyučovania na 9:00 a výsledkom bolo, že o 40% študentov viac dosiahlo študijné výsledky, ktoré sú potrebné k štúdiu na vysokej škole. V roku 2014 University of Minesota uverejnila štúdiu na ktorej sa zúčastnilo 9000 študentov stredných škôl. Zistili, že študentom, ktorí spali ráno o 50 minút dlhšie, sa zlepšili výsledky, dochádzka do školy, boli zdravší a aktívnejší a ešte mimochodom pili menej kávy.

Čo sa týka ekonomickej roviny, tak RAND corporation v správe o posunutí začiatku vyučovania sa píše, že by to malo pozitívny dopad na verejné zdravie a dokonca by to zvýšilo prírastok americkej ekonomiky o 8,6 miliardy dolárov za dva roky. Po 10 rokoch by sa zvýšil zisk o 83 miliárd dolárov.

Milí rodičia skutočne stojí na zváženie posunúť začiatok vyučovacej hodiny aspoň na 08:30 hod pre najlepší záujem dieťaťa a dodržanie Dohovoru o právach dieťaťa.

V Poprade, 06. 09. 2022

Spracovala: Bc. Ing. Júlia Lindtnerová, predseda – štatutár SRRZ

Zdroj:

https://dennikn.sk/665420/skoly-zacinaju-o-siedmej-aj-o-pol-deviatej-co-je-lepsie/

http://www.azrodina.cz/764-zacatek-vyucovani-v-8-hodin-prilis-brzy-tvrdi-odbornici

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/skola-na-devatou-a-spojit-nekolik-predmetu-dohromady-navrhuj/r~f2624daa0f4111ed82b7ac1f6b220ee8/

https://www.extra.cz/zpravy-zacatek-skoly-od-9-hodin-proc-ne-ale-jen-za-specifickych-podminek-rika-pro-extra-cz-pedagog-capek-0c898

https://www.rodina.cz/nazor20118610.htm

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/mohla-by-skola-zacinat-v-devet-hodin-vyhlaska-to-umoznuje_201112071024_mdvorakova

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/mohla-by-skola-zacinat-v-devet-hodin-vyhlaska-to-umoznuje_201112071024_mdvorakova

https://www.blesk.cz/clanek/radce-zdravi-a-zivotni-styl-zdravi/158471/zacatek-skoly-nejlepe-az-v-9-hodin.html

https://www.novinky.cz/clanek/domaci-revoluce-ve-skolstvi-co-kdyby-skola-zacinala-az-od-9-00-premysli-politici-40403815

https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-vyuka-plosne-od-deviti-v-soucasnosti-nepruchodne-shoduji-se-odbornici-40404193

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/zacatek-skolni-vyuky-9-00-hodin-reditele-skol-strany-volby-zeleni-ods-kscm-ano.A210906_095718_domaci_lre

https://www.lidovky.cz/domov/do-skoly-az-v-devet-apeluji-odbornici-podle-psychologu-je-brzky-zacatek-vyuky-prezitek.A200117_185552_ln_domov_ele

https://studyplanet.eu/skolsky-system-vo-velkej-britanii/https://dennikn.sk/blog/1282120/ak-bude-skola-zacinat-o-900-ziaci-sa-budu-lepsie-ucit-a-potom-sa-zvysi-aj-to-carovne-hdp/