Vážení rodičia/zákonní zástupcovia,

Slovenská rada rodičovských združení poslala ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR listy na riešenie problematiky vzdelávania žiakov/detí.

Text nájdete tu:

1. list MŠVVaŠ SR – 08.12. 20   a List MŠVVaŠ SR 08.12. 2020