Vážení zákonní zástupcovia/rodičia a starí rodičia!

To Vám želajú

Bc. Ing. Júlia Lindtnerová – predseda – štatutár SRRZ

Bc. Gabriela Slavkovská – administratívna pracovníčka SRRZ

Helena Sušinková – podpredseda SRRZ – zástupca Prešovského kraja

Eva Pačaiová – členka VV SRRZ – zástupca Košického kraja

Vasil Kovaľ – podpredseda SRRZ – zástupca Banskobystrického kraja

Miroslava Földiová – podpredseda SRRZ – zástupca Nitrianskeho kraja

Mgr. Iveta Bartošová .- členka VV SRRZ – zástupca Žilinského kraja

Štefan Sýkora – člen VV SRRZ –  zástupca Trenčianskeho kraja

PaedDr. Eva Baricová – členka VV SRRZ – zástupca Trnavského kraja

Ing. Miroslav Sabol – člen VV SRRZ – zástupca Bratislavského kraja

Mária Frončková – predseda revíznej komisie SRRZ

Gabriela Labajová Palanová – členka revíznej komisie SRRZ

Veronika Pachová – členka revíznej komisie SRRZ

V Poprade 30.12. 2020