Vážené dámy a vážení páni,

na základe zaslanej žiadosti ohľadom očkovania 12 – 16 ročných detí Vám dávame do pozornosti odpoveď Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.

1. odpoveď na očkovanie 12 – 16 roč. deti