Vážení rodičia / zákonní zástupcovia,

dávame Vám na vedomie poslaný otvorený list ministrovi školstva:

Otvorený list pre ministra školstva SR Branislava Gröhlinga

Vážený pán minister školstva Branislav Gröhling,

Slovenská rada rodičovských združení (ďalej len SRRZ) so sídlom Široká1920/2, 058 01 Poprad, ktorá zastupuje zákonných zástupcov/rodičov, združených v počte 1870 organizačných jednotiek pri školách a školských zariadeniach a rieši ich  podnety, Vás žiada na základe telefonátov zákonných zástupcov/rodičov a aj na základe písomnej formy mnohých z nich o Vaše písomné vyjadrenie k otázke: „Z akého dôvodu zverejňuje v médiách informáciu o otvorení škôl bez toho, aby to bolo schválené uznesením vlády SR.“

Opatrenia a z nich vyplývajúce povinnosti sú jasné, ale k otvoreniu škôl má hlavné slovo zriaďovateľ a Regionálny úrad verejného zdravotníctva. V jednom meste či obci otvoríme v druhej nie tak zákonní zástupcovia/rodiča sú v riadnom zmätku čo kde ako.

Nerozumieme tomu ako pristupujete k riešeniu pandemickej situácie v školách a kto Vám dáva odborné rady, pretože je nepochopiteľné, že dňa 03.02. 2021 ste verejne vyhlásili, že otvorenie škôl bude  08.02. 2021 s celým množstvom povinností a opatrení, ktoré majú byť splnené pri ich otvorení. Bolo by dobré, keby ste sa zamysleli nad tým, čo všetko to obnáša. Napr., že je potrebné zabezpečiť dezinfekciu priestorov v školách za 2 pracovné dni, pripraviť  testovanie pedagógov, nepedagogických zamestnancov a rodičov, kde budeme iste svedkami toho, že na testovacích miestach sa bude kumulovať veľké množstvo ľudí, aby si splnili svoju zákonnú povinnosť pred vstupom ich detí do škôl. Tento postup ako aj ďalšie iné postupy zástupcov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sú pre vzdelávanie nesystematické a nekoncepčné.

Predpokladáme, že osobne vnímate a zaujímate sa o vývoj a rozširovanie sa COVID-19 už v agresívnejšej britskej mutácií. V mesiaci december 2020 sme Vás listom oboznámili o hroziacich mutáciách. Teraz už ale konštatujeme skutočnosť, že požiadavky, pripomienky, či podnety zákonných zástupcov/rodičov ani len nečítate, takže sme nemohli ani dostať Vaše odpovede na predchádzajúcu korešpondenciu smerom od nás k Vám.

Dňa 04. 02. 2021 o 10.00 hod sme komunikovali so zástupkyňou rodičov v Európskej asociácii rodičov v Bruseli a tiež so zástupkyňou Internacionálnej asociácie rodičov vo Viedni, ktorých je aj SRRZ členom o otváraní škôl v Rakúsku. Informovali nás, že od pondelka t. j. 01. 02. 2021 sú školy od 1. – 4. ročníka základných škôl otvorené, ale predpokladajú, že sa čoskoro opäť zatvoria, pretože v Tirolsku je potvrdená juhoafrická mutácia COVID -19 s veľmi agresívnym priebehom. O 11.00 hod sme komunikovali so zástupcom rodičov z Únie rodičov v Prahe, ktorý nám tiež potvrdil, že u nich je už juhoafrická mutácia COVID -19 a oni nie sú za to, aby školy boli otvorené.

Bolo by skutočne nezodpovedné z Vašej strany a zo strany vlády SR, ak by pracovala ako vo sne a nevnímala situáciu v prihraničných štátoch a  silný rozmach pandémie v nich v oboch formách mutácie, t. j. britskej a juhoafrickej, ktoré sú MEMENTOM.

Vážený pán minister školstva, Vaša chabá komunikácia však nie je len so SRRZ, ale aj so zriaďovateľmi škôl – obcami, ako aj zástupcami a zriaďovateľmi súkromných a cirkevných škôl.

Zákonní zástupcovia/rodičia sa nás pýtajú s akými aktérmi vzdelávania komunikujete. Nevieme im dať správnu odpoveď, pretože ani SRRZ to nevie. Žiadame Vás pán minister napíšte nám konkrétne kto sú tí aktéri vzdelávania s ktorými komunikujete a riešite od Vášho nástupu do funkcie ministra školstva skvalitnenie vývoja školstva na Slovensku.

Veríme, že pristúpite k riešeniu tejto našej požiadavky zodpovedne, systematicky a koncepčne a očakávame  písomnú odpoveď na tento list v prepojení aj na tie predchádzajúce.

S pozdravom

Bc. Ing. Júlia Lindtnerová,  predseda – štatutár SRRZ