Postupné otvorenie škôl od 19. 04. 2021

Z dôvodu posúdenia vývoja pandémie koronavírusu na ochorenie COVID 19 je ďalšia radostná správa, že od pondelka 19.04. 2021 sa otvoria 8. a 9. ročníky základných škôl v tých okresoch, ktoré nie sú v čiernej farbe.

Od 26. apríla 2021 bude postup otvorenia škôl podľa regionálneho COVID automatu – nasledovný:

  1. V čiernych okresoch bude otvorený len 1. stupeň základných škôl a materské školy.
  2. V bordových okresoch budú nad rámec čiernych okresov otvorené aj 8. a 9. ročníky základných škôl.
  3. V červených okresoch bude otvorený prvý i druhý stupeň základných škôl a tiež materské školy.
  4. V ružových okresoch budú otvorené materské školy, základné školy, stredné školy, jazykové školy a aj základné umelecké školy ale pozor len pre skupinovú výučbu.

Zdroj: MŠVVaŠSR                      12. 04. 2021

Vypracovala: Bc. Ing. Júlia Lindtnerová, predseda – štatutár SRRZ

Príloha 1x rozhodnutie MŠVVaŠ SR 12.04.21