Vážené SRRZ – RZ pri školách a školských zariadeniach,

oznamujeme Vám, že žiadosti, ktoré budú doručené do 12. 11. 2021 na zápis alebo vykonanie zmeny v registri MNO (spravuje MV SR) budú vybavené tak, aby ste stihli spísať notársku zápisnicu na poberanie % zaplatenej dane v termíne od 01. 09. do 15. 12. 2021.

Žiadosti, ktoré budú doručené po tomto termíne budú samozrejme spracované, no neručíme, že zmeny v registri budú včas t. j. do 15. 12. 2021 vykonané.

V Poprade, 29. 10. 2021                                                                  Bc. Gabriela Slavkovská